Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2018 leto2018
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AFC Audit a finanční controlling AFC
AN_K14 Animace v hotelnictví a cestovním ruchu AN_K14
APM_K Aplikovaná matematika APM_K
APM_P Aplikovaná matematika APM_P
AUD Audit AUD
A1 Anglický jazyk 1 A1
A1P Anglický jazyk 1 A1P
BA Bankovnictví BA
BAPR1 Bakalářská práce I BAPR1
BAPR2_A Bakalářská práce II BAPR2_A
BASE Bakalářský seminář BASE
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BKEM_FR1 Finanční a investiční rozhodování BKEM_FR1
BKEM_JEK Jednání s klientem BKEM_JEK
BKEM_KUVT Užití výpočetní techniky BKEM_KUVT
BKEM_MAK1 Makroekonomie I BKEM_MAK1
BKEM_MAN Management BKEM_MAN
BKEM_MAP Manažerská psychologie BKEM_MAP
BKEM_MEP1 Mezinárodní a evropské právo I BKEM_MEP1
BKEM_NERII Nástroje pro ekonomická rozhodování II BKEM_NERII
BKEM_OMA Operační management BKEM_OMA
BKEM_PEK Podniková ekonomika BKEM_PEK
BKEM_PZM Podnikatelský záměr a projektový management BKEM_PZM
BKEM_SRP Systémy řízení podniku BKEM_SRP
BKEM_TZP Tvorba životního prostředí BKEM_TZP
BKEM_UPS Úvod do pozemního stavitelství BKEM_UPS
BKEM_UVT Užití výpočetní techniky BKEM_UVT
BKEM_ZMO Základy mezinárodního obchodu BKEM_ZMO
BKEM_ZVF Základy veřejných financí BKEM_ZVF
BM Bezpečnostní management BM
BP Bakalářská práce BP
BPGHCR Bakalářská práce BPGHCR
BPMHCR Bakalářská práce BPMHCR
BP2 Bakalářská práce II BP2
B101AL2 Algoritmizace II B101AL2
B101BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B101BPO
B101FMA1 Finanční matematika I B101FMA1
B101ISF Informační systémy ve finanční sféře B101ISF
B101ISM Informační systémy pro MSP B101ISM
B101MAS2 Matematika II - seminář B101MAS2
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101NUM Numerické metody B101NUM
B101OIS Organizační a informační strategie B101OIS
B101OMI Obchodní modely ve světě Internetu B101OMI
B101OPS Operační systémy B101OPS
B101PG2 Programování II B101PG2
B101PLP Plánování a řízení projektů IS B101PLP
B101SRI Správa a řízení informačních systémů B101SRI
B101STA Statistika B101STA
B101TES Technická infrastruktura a sítě B101TES
B101TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B101TIS
B101TYP Typografie a prezentační dovednosti B101TYP
B101ZTI Základy teoretické informatiky B101ZTI
B102LPT Latinská právní terminologie B102LPT
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102SPR Správní právo B102SPR
B102TRP Trestní právo B102TRP
B103BAN Bankovnictví B103BAN
B103DOB Devizové obchody B103DOB
B103FRB Finanční řízení bank B103FRB
B103FRB_A Finanční řízení bank B103FRB_A
B103IBA Investiční bankovnictví B103IBA
B103IBA_A Investiční bankovnictví B103IBA_A
B103PST Platební styk B103PST
B103PVP_A Právo v podnikání B103PVP_A
B103RDF Regulace a dohled nad finančními trhy B103RDF
B103RDF_A Regulace a dohled nad finančními trhy B103RDF_A
B103REP Repetitorium z ekonomie B103REP
B103REPB Repetitorium z bankovnictví B103REPB
B103UBN Úvod do bankovnictví B103UBN
B103UFI Účetnictví finančních institucí B103UFI
B103UFI_A Accounting of Financial Institutions B103UFI_A
B103UOB Úvěrové obchody B103UOB
B103UOB_A Credit Deals B103UOB_A
B103ZMO_A Basics of International Trade B103ZMO_A
B104DAR Dějiny architektury B104DAR
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104IMA Interkulturní management B104IMA
B104INM_A Intercultural Management B104INM_A
B104JEK_A Dealing with Clients B104JEK_A
B104JKY Jednání s klienty B104JKY
B104KMY_A Critical Thinking B104KMY_A
B104KPD Komunikace a prezentační dovednosti B104KPD
B104LRT Leadership a řízení talentů B104LRT
B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS
B104MFS_A Marketing finančních služeb B104MFS_A
B104MKO_A Marketing Communication B104MKO_A
B104MMP Moderní marketingové přístupy B104MMP
B104MOC2 Metody oceňování II B104MOC2
B104MPP Metody personální práce B104MPP
B104OCP Oceňování cenných papírů B104OCP
B104PFM Property a facility management B104PFM
B104PPP Podnikatelský plán a zakládání malých a středních podniků B104PPP
B104PRT Psychologie reklamy a trhu B104PRT
B104PSO1 Případové studie v oceňování I B104PSO1
B104PSO2 Případové studie v oceňování II B104PSO2
B104PSR Psychologie reklamy B104PSR
B104PSS Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie B104PSS
B104PZO Právní základy a předpisy související s oceňováním B104PZO
B104RIZ Řízení změn B104RIZ
B104RMO Rekonstrukce a modernizace staveb B104RMO
B104RVZ Řízení vztahů se zákazníky B104RVZ
B104SKM Stavební konstrukce a materiály B104SKM
B104SOC Sociologie B104SOC
B104SRO_A Strategic Management of Organizations B104SRO_A
B104SSA Sociální sítě a jejich aplikace B104SSA
B104SZC Specifika zaměstnávání cizích státních příslušníků B104SZC
B104TZB Technická zařízení budov B104TZB
B104UMP Úvod do metod personální práce B104UMP
B105CEJ2 Český jazyk II B105CEJ2
B105CEJ3 Český jazyk III B105CEJ3
B105CEJ4 Český jazyk IV B105CEJ4
B105DCJN2 Německý jazyk II B105DCJN2
B105OAJ1_A Professional English I B105OAJ1_A
B105OAJ2 Odborný anglický jazyk II B105OAJ2
B105OAJ4 Odborný anglický jazyk IV B105OAJ4
B105ONJ2 Odborný německý jazyk II B105ONJ2
B105ONJ4 Odborný německý jazyk IV B105ONJ4
B105ORJ4 Odborný ruský jazyk IV B105ORJ4
CJ1_A_K1 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K1
CJ1_A_K2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K2
CJ1_A_K3 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K3
CJ1_A_K4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K4
CJ1_A_P2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P2
CJ1_A_P4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P4
CJ2_F_K2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K2
CJ2_F_K4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K4
CJ2_F_P2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P2
CJ2_F_P4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P4
CJ2_N_K2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K2
CJ2_N_K4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K4
CJ2_N_K5 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K5
CJ2_N_P2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P2
CJ2_N_P4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P4
CON Controlling CON
CR_K Cestovní ruch CR_K
CRUR_G_P Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_G_P
CRUR_P Cestovní ruch a udržitelný rozvoj CRUR_P
C2 Cizí jazyk 2 C2
DIPR1 Diplomová práce I DIPR1
DIPR2 Diplomová práce II DIPR2
DISE Diplomový seminář DISE
DK_K12 Dějiny kultury DK_K12
DM_K13 Destinační management DM_K13
DM_P13 Destinační management DM_P13
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSC Daňový systém ČR a států EU DSC
DS_P Diplomový seminář DS_P
DSS Daňový systém státu DSS
DT Diplomová práce DT
EEI Evropská ekonomická integrace EEI
EGHCR_K14 Ekonomika řízení podniku gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu EGHCR_K14
EGHCR_P14 Ekonomika řízení podniku gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu EGHCR_P14
EHCR_K13 Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu EHCR_K13
EKV_K Ekonomika výživy EKV_K
EKV_P Ekonomika výživy EKV_P
ENO_KV Enogastronomie ENO_KV
ENO_PV Enogastronomie ENO_PV
ER_KV Ekonomické repetitorium ER_KV
ER_PV Ekonomické repetitorium ER_PV
FBM_K13 Food and Beverage Management FBM_K13
FBM_P13 Food and Beverage Management FBM_P13
FF Firemní finance FF
FI Finance FI
FMHCR_K13 Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu FMHCR_K13
FMHCR_P13 Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu FMHCR_P13
FPF Finanční projekt firmy FPF
FUC Finanční účetnictví FUC
GAST1_K Gastronomie I. GAST1_K
GAST1_P Gastronomie I. GAST1_P
GAST2_K Gastronomie II. GAST2_K
GAST2_P Gastronomie II. GAST2_P
GCR_K12 Geografie cestovního ruchu GCR_K12
GCR_P12 Geografie cestovního ruchu GCR_P12
HOP_K Hotelový provoz HOP_K
HOP_P Hotelový provoz HOP_P
IEO Internet a elektronický obchod IEO
IN Informatika IN
IRSHCR_K12 Informační a rezervační systémy v hotelnictví a cestovním ruchu IRSHCR_K12
IRSHCR_P12 Informační a rezervační systémy v hotelnictví a cestovním ruchu IRSHCR_P12
ISP Informační systém podniku ISP
ITM IT v manažerské komunikaci ITM
KAP_BORB Bezpečnost obcí a regionů KAP_BORB
KAP_DRO2 Drogová kriminalita KAP_DRO2
KAP_KBORB Bezpečnost obcí a regionů KAP_KBORB
KAP_KKVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KAP_KKVP2
KAP_KPUD Právní úprava identifikačních dokladů KAP_KPUD
KAP_KTPO Technické prostředky ochrany objektů KAP_KTPO
KAP_KTPS Trestní právo a správní trestání KAP_KTPS
KAP_KVES Veřejná správa KAP_KVES
KAP_KVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KAP_KVP2
KAP_KVSO Veřejná správa a její organizace KAP_KVSO
KAP_PUD Právní úprava identifikačních dokladů KAP_PUD
KAP_TPO Technické prostředky ochrany objektů KAP_TPO
KAP_TPS4 Trestní právo a správní trestání KAP_TPS4
KAP_VES Veřejná správa KAP_VES
KAP_VPV4 Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_VPV4
KAP_VSO Veřejná správa a její organizace KAP_VSO
KAP_VSO2 Veřejná správa a její organizace* KAP_VSO2
KAP_ZUV1 Základy ústavního a veřejného práva KAP_ZUV1
KBP_ARI2 Analýza rizik II KBP_ARI2
KBP_BMR Bezpečnostní management v regionech KBP_BMR
KBP_BORB Bezpečnost obcí a regionů KBP_BORB
KBP_BORM Bezpečnost obcí a regionů KBP_BORM
KBP_BSCR Bezpečnostní systém v ČR: funkce, vazby, problémy KBP_BSCR
KBP_DRO Drogová kriminalita KBP_DRO
KBP_EU Evropská unie KBP_EU
KBP_EUI Evropská unie KBP_EUI
KBP_EUII Evropská unie II KBP_EUII
KBP_IMNG Integrovaný krizový management KBP_IMNG
KBP_KARI1 Analýza rizik I KBP_KARI1
KBP_KARI2 Analýza rizik KBP_KARI2
KBP_KBMR Bezpečnostní management v regionech KBP_KBMR
KBP_KBORB Bezpečnost obcí a regionů KBP_KBORB
KBP_KBORM Bezpečnost obcí a regionů KBP_KBORM
KBP_KBSCR Bezpečnostní systém v ČR: funkce, vazby, problémy KBP_KBSCR
KBP_KDRO Drogová kriminalita KBP_KDRO
KBP_KEKS5 Ekonomika krizových situací KBP_KEKS5
KBP_KEU Evropská unie KBP_KEU
KBP_KEUI Evropská unie KBP_KEUI
KBP_KEUII Evropská unie II KBP_KEUII
KBP_KIMNG Integrovaný krizový management KBP_KIMNG
KBP_KKPAE Kriminologické a právní aspekty extremismu a terorismu KBP_KKPAE
KBP_KKRMB Krizový management KBP_KKRMB
KBP_KKRMM Krizový management KBP_KKRMM
KBP_KKVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KBP_KKVP2
KBP_KNZS Nauka o zbraních a střelivu KBP_KNZS
KBP_KPAC Právní aspekty činnosti veřejných sborů KBP_KPAC
KBP_KPAE Kriminologické a právní aspekty extremismu a terorismu KBP_KPAE
KBP_KPKR Prevence kriminality KBP_KPKR
KBP_KPUD Právní úprava identifikačních dokladů KBP_KPUD
KBP_KPUZ Právní úprava zbraní a střeliva KBP_KPUZ
KBP_KRMB Krizový management KBP_KRMB
KBP_KRMM Krizový management KBP_KRMM
KBP_KRVKR Řízení výkonu, kvality a rozvoje KBP_KRVKR
KBP_KRVR Řízení a vypořádání rizik KBP_KRVR
KBP_KSBH Úvod do národní bezpečnosti KBP_KSBH
KBP_KSPVM Správní právo KBP_KSPVM
KBP_KSPV2 Správní právo II a správní řízení KBP_KSPV2
KBP_KTPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_KTPO
KBP_KTPS Trestní právo a správní trestání KBP_KTPS
KBP_KVES Veřejná správa KBP_KVES
KBP_KVMK Korupce a veřejná moc KBP_KVMK
KBP_KVMP Korupce a veřejná moc KBP_KVMP
KBP_KVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KBP_KVP2
KBP_KVSO Veřejná správa a její organizace KBP_KVSO
KBP_NZS Nauka o zbraních a střelivu KBP_NZS
KBP_OPRB Odborná praxe KBP_OPRB
KBP_PAC Právní aspekty činnosti veřejných sborů KBP_PAC
KBP_PKR Prevence kriminality KBP_PKR
KBP_PUD Právní úprava identifikačních dokladů KBP_PUD
KBP_PUZ Právní úprava zbraní a střeliva KBP_PUZ
KBP_RVKR Řízení výkonu, kvality a rozvoje KBP_RVKR
KBP_RVR Řízení a vypořádání rizik KBP_RVR
KBP_SBH Úvod do národní bezpečnosti KBP_SBH
KBP_SPVM Správní právo KBP_SPVM
KBP_SPV2 Správní právo II a správní řízení KBP_SPV2
KBP_TPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_TPO
KBP_TPS Trestní právo a správní trestání KBP_TPS
KBP_UNB Úvod do národní bezpečnosti KBP_UNB
KBP_UNBK Úvod do národní bezpečnosti KBP_UNBK
KBP_VES Veřejná správa KBP_VES
KBP_VSO Veřejná správa a její organizace KBP_VSO
KBP_ZBPB Zpracování bakalářské práce KBP_ZBPB
KCJ_AJ12 Anglický jazyk I/2 KCJ_AJ12
KCJ_AJ14 Anglický jazyk I/4 KCJ_AJ14
KCJ_AJ2B Anglický jazyk 2 KCJ_AJ2B
KCJ_AJ2M Anglický jazyk 2 KCJ_AJ2M
KCJ_AJ4B Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4B
KCJ_AJ4M Anglický jazyk 4 KCJ_AJ4M
KCJ_IJ12 Italský jazyk I/2 KCJ_IJ12
KCJ_IJ14 Italský jazyk I/4 KCJ_IJ14
KCJ_KAJ14 Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ14
KCJ_KAJ2B Anglický jazyk 2 KCJ_KAJ2B
KCJ_KAJ2M Anglický jazyk 2 KCJ_KAJ2M
KCJ_KAJ4B Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4B
KCJ_KAJ4M Anglický jazyk 4 KCJ_KAJ4M
KCJ_KMNJ1 Německý jazyk 1 KCJ_KMNJ1
KCJ_KMNJ2 Německý jazyk 2 KCJ_KMNJ2
KCJ_KMNJ3 Německý jazyk 3 KCJ_KMNJ3
KCJ_KNJ14 Německý jazyk 4 KCJ_KNJ14
KCJ_KNJ2B Německý jazyk 2 KCJ_KNJ2B
KCJ_KNJ2M Německý jazyk 2 KCJ_KNJ2M
KCJ_KNJ4B Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4B
KCJ_KNJ4M Německý jazyk 4 KCJ_KNJ4M
KCJ_KRJ2B Ruský jazyk 2 KCJ_KRJ2B
KCJ_KRJ2M Ruský jazyk 2 KCJ_KRJ2M
KCJ_KRJ4B Ruský jazyk 4 KCJ_KRJ4B
KCJ_KRJ4M Ruský jazyk 4 KCJ_KRJ4M
KCJ_NJ12 Německý jazyk I/2 KCJ_NJ12
KCJ_NJ14 Německý jazyk I/4 KCJ_NJ14
KCJ_NJ2B Německý jazyk 2 KCJ_NJ2B
KCJ_NJ2M Německý jazyk 2 KCJ_NJ2M
KCJ_NJ22 Německý jazyk II/2 KCJ_NJ22
KCJ_NJ4B Německý jazyk 4 KCJ_NJ4B
KCJ_NJ4M Německý jazyk 4 KCJ_NJ4M
KCJ_RJR22 Ruština v regionálním rozvoji 2 KCJ_RJR22
KCJ_RJ12 Ruský jazyk I/2 KCJ_RJ12
KCJ_RJ14 Ruský jazyk I/4 KCJ_RJ14
KCJ_RJ2B Ruský jazyk 2 KCJ_RJ2B
KCJ_RJ2M Ruský jazyk 2 KCJ_RJ2M
KCJ_RJ24 Ruský jazyk II/4 KCJ_RJ24
KCJ_RJ4B Ruský jazyk 4 KCJ_RJ4B
KCJ_RJ4M Ruský jazyk 4 KCJ_RJ4M
KCJ_SJ22 Španělský jazyk II/2 KCJ_SJ22
KE Komparativní ekonomika KE
KEM_ARI2 Analýza rizik KEM_ARI2
KEM_AST2 Aplikovaná statistika KEM_AST2
KEM_BKM Bezpečnost a krizový management KEM_BKM
KEM_BSM6 Bakalářský seminář KEM_BSM6
KEM_FBA4 Finance a bankovnictví KEM_FBA4
KEM_ICT2 ICT pro regionální rozvoj 2 KEM_ICT2
KEM_ISK1 Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_ISK1
KEM_KARI2 Analýza rizik KEM_KARI2
KEM_KICT2 ICT pro regionální rozvoj 2 KEM_KICT2
KEM_KKRM Krizový management KEM_KKRM
KEM_KKRMB Krizový management KEM_KKRMB
KEM_KLZVS Lidské zdroje ve veřejné správě KEM_KLZVS
KEM_KMDOV Manažerské dovednosti KEM_KMDOV
KEM_KMNG2 Management II KEM_KMNG2
KEM_KMOP Metodologie odborné práce KEM_KMOP
KEM_KMOPM Metodologie odborné práce KEM_KMOPM
KEM_KRLZB Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZB
KEM_KRLZM Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZM
KEM_KRLZ2 Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZ2
KEM_KSPL4 Strategické plánování KEM_KSPL4
KEM_KVRF4 Veřejné finance KEM_KVRF4
KEM_KZMAB Základy marketingu KEM_KZMAB
KEM_KZMAM Základy marketingu KEM_KZMAM
KEM_KZMA6 Základy marketingu KEM_KZMA6
KEM_KZPYB Základy psychologie KEM_KZPYB
KEM_KZSOB Základy sociologie KEM_KZSOB
KEM_KZSOM Základy sociologie KEM_KZSOM
KEM_LZVS Lidské zdroje ve veřejné správě KEM_LZVS
KEM_MAE2 Makroekonomie KEM_MAE2
KEM_MAK2 Makroekonomie KEM_MAK2
KEM_MDOV Manažerské dovednosti KEM_MDOV
KEM_MIN2 Manažerská informatika KEM_MIN2
KEM_MLZ4 Management lidských zdrojů KEM_MLZ4
KEM_MNG2 Management KEM_MNG2
KEM_MOP Metodologie odborné práce KEM_MOP
KEM_MOPB Metodologie odborné práce KEM_MOPB
KEM_MOPM Metodologie odborné práce KEM_MOPM
KEM_OPE6 Odborná praxe EKO6 KEM_OPE6
KEM_PCR6 Postavení ČR ve světové ekonomice KEM_PCR6
KEM_PRRJ Personální řízení KEM_PRRJ
KEM_PSF4 Projektový management a strukturální fondy EU KEM_PSF4
KEM_RLZB Řízení lidských zdrojů KEM_RLZB
KEM_RLZM Řízení lidských zdrojů KEM_RLZM
KEM_RLZ2 Řízení lidských zdrojů KEM_RLZ2
KEM_RLZ4 Řízení lidských zdrojů KEM_RLZ4
KEM_SEK2 Světová ekonomika KEM_SEK2
KEM_TDM Management vzdělávání a rozvoje KEM_TDM
KEM_TPM Teorie a praxe managementu KEM_TPM
KEM_VFI4 Veřejné finance KEM_VFI4
KEM_ZBP6 Zpracování bakalářské práce EKO KEM_ZBP6
KEM_ZEKM Základy ekonomie KEM_ZEKM
KEM_ZEKP Základy ekonomie KEM_ZEKP
KEM_ZMAB Základy marketingu KEM_ZMAB
KEM_ZMAM Základy marketingu KEM_ZMAM
KEM_ZMA2 Úvod do marketingu KEM_ZMA2
KEM_ZMA3 Základy marketingu KEM_ZMA3
KEM_ZPYB Základy psychologie KEM_ZPYB
KEM_ZSOB Základy sociologie KEM_ZSOB
KEM_ZSOM Základy sociologie KEM_ZSOM
KM_K Krizový management v hotelnictví a cestovním ruchu KM_K
KM_P Krizový management v hotelnictví a cestovním ruchu KM_P
KM2 Kvantitativní metody II KM2
KM3 Kvantitativní metody III KM3
KRA_KV Kulturní a regionální aspekty cestovního ruchu KRA_KV
KRA_PV Kulturní a regionální aspekty cestovního ruchu KRA_PV
KREG_AOEU Aktuální otázky EU KREG_AOEU
KREG_AORR Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_AORR
KREG_AORR2 Aktuální otázky regionálního rozvoje II KREG_AORR2
KREG_AOR2 Aktuální otázky regionálního rozvoje II KREG_AOR2
KREG_AOR6 Aktuální otázky rozvoje regionů KREG_AOR6
KREG_BOR6 Bezpečnost obcí a regionů KREG_BOR6
KREG_BRKM Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRKM
KREG_BSM Bakalářský seminář KREG_BSM
KREG_BSM6 Bakalářský seminář KREG_BSM6
KREG_CRR6 Cestovní ruch v regionech KREG_CRR6
KREG_DSM Diplomový seminář KREG_DSM
KREG_EOR Enviromentální otázky rozvoje regionů KREG_EOR
KREG_EU Evropská unie KREG_EU
KREG_EUE4 Evropská unie KREG_EUE4
KREG_EUI Evropská unie KREG_EUI
KREG_EUN4 Evropská unie KREG_EUN4
KREG_GCER Marketing cestovního ruchu KREG_GCER
KREG_ICT2 ICT pro regionální rozvoj 2 KREG_ICT2
KREG_INR Inovace jako nástroj regionálního rozvoje KREG_INR
KREG_KAOEU Aktuální otázky EU KREG_KAOEU
KREG_KAORR Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_KAORR
KREG_KAOR2 Aktuální otázky regionálního rozvoje II KREG_KAOR2
KREG_KBOR4 Bezpečnost obcí a regionů KREG_KBOR4
KREG_KBSM Bakalářský seminář KREG_KBSM
KREG_KDSM Diplomový seminář KREG_KDSM
KREG_KEOR Enviromentální otázky rozvoje regionů KREG_KEOR
KREG_KEORR Enviromentální otázky rozvoje regionů KREG_KEORR
KREG_KEU Evropská unie KREG_KEU
KREG_KEUI Evropská unie KREG_KEUI
KREG_KGCER Marketing cestovního ruchu KREG_KGCER
KREG_KICT2 ICT pro regionální rozvoj 2 KREG_KICT2
KREG_KINR Inovace jako nástroj regionálního rozvoje KREG_KINR
KREG_KKOPB Kohezní politika KREG_KKOPB
KREG_KKRM4 Krizový management KREG_KKRM4
KREG_KKRP Krajinné plánování KREG_KKRP
KREG_KLRM Lokální rozvoj a jeho management KREG_KLRM
KREG_KLZR Lidské zdroje v regionech KREG_KLZR
KREG_KMCER Management cestovního ruchu KREG_KMCER
KREG_KMOMR Management obcí, měst a regionů KREG_KMOMR
KREG_KMSD Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvoji KREG_KMSD
KREG_KMSUA Management stravovacích a ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a cestovních agentur KREG_KMSUA
KREG_KMVR Training and Development Management KREG_KMVR
KREG_KMVS Management ve veřejné správě KREG_KMVS
KREG_KOPB Kohezní politika KREG_KOPB
KREG_KPAZ Právní aspekty životního prostředí v regionech KREG_KPAZ
KREG_KPBR Problematika brownfields v regionech KREG_KPBR
KREG_KPCER Případové studie z cestovního ruchu KREG_KPCER
KREG_KPFS Praktické otázky fungování obcí a měst KREG_KPFS
KREG_KPPR Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje KREG_KPPR
KREG_KPREP Příprava a řízení evropských projektů KREG_KPREP
KREG_KPRK Plánování a rozvoj v krajině KREG_KPRK
KREG_KPRP Příprava a řízení evropských projektů KREG_KPRP
KREG_KPUR Politika územního rozvoje KREG_KPUR
KREG_KRAN Regionální analýza KREG_KRAN
KREG_KRMUB Regionální a municipální ekonomika KREG_KRMUB
KREG_KRMUM Regionální a municipální ekonomika KREG_KRMUM
KREG_KROV Rozvoj venkova KREG_KROV
KREG_KROV2 Rozvoj venkova KREG_KROV2
KREG_KRP Krajinné plánování KREG_KRP
KREG_KRRP2 Regionální rozvoj a regionální politika II KREG_KRRP2
KREG_KRSE Regionální struktury ČR a Evropy KREG_KRSE
KREG_KSAZ Správní aspekty ochrany životního prostředí v regionech KREG_KSAZ
KREG_KSAZ4 Správní aspekty ochrany životního prostředí v regionech KREG_KSAZ4
KREG_KSOG2 Socioekonomická geografie II KREG_KSOG2
KREG_KSPL Strategické plánování KREG_KSPL
KREG_KSPLB Strategické plánování KREG_KSPLB
KREG_KSPR Strategické plánování a řízení obcí a regionů KREG_KSPR
KREG_KTPRM Teorie a praxe rozvoje měst a obcí KREG_KTPRM
KREG_KTRR Teorie regionálního rozvoje KREG_KTRR
KREG_KURP Urbánní rozvoj a politika KREG_KURP
KREG_KUTR Udržitelný turismus KREG_KUTR
KREG_KVFI2 Veřejné finance II KREG_KVFI2
KREG_KZUB Základy urbanismu KREG_KZUB
KREG_LRM Lokální rozvoj a jeho management KREG_LRM
KREG_LZR Lidské zdroje v regionech KREG_LZR
KREG_MCER Management cestovního ruchu KREG_MCER
KREG_MOMR Management obcí, měst a regionů KREG_MOMR
KREG_MOR Management obcí, měst a regionů KREG_MOR
KREG_MRR Management a regionální rozvoj KREG_MRR
KREG_MSD Metody sběru dat a jejich analýza v regionálním rozvoji KREG_MSD
KREG_MSUA Management stravovacích a ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a cestovních agentur KREG_MSUA
KREG_MVR Training and Development Management KREG_MVR
KREG_MVS Management ve veřejné správě KREG_MVS
KREG_OPE6 Odborná praxe II REG KREG_OPE6
KREG_OPRB Odborná praxe KREG_OPRB
KREG_OPRN Odborná praxe KREG_OPRN
KREG_OPR2 Odborná praxe 2 KREG_OPR2
KREG_OPR4 Odborná praxe 4 KREG_OPR4
KREG_PAZ Právní aspekty životního prostředí v regionech KREG_PAZ
KREG_PBR Problematika brownfields v regionech KREG_PBR
KREG_PCER Případové studie z cestovního ruchu KREG_PCER
KREG_PFS Regionální rozvoj KREG_PFS
KREG_PPL Prostorové plánování KREG_PPL
KREG_PREP Příprava a řízení evropských projektů KREG_PREP
KREG_PRK Plánování a rozvoj v krajině KREG_PRK
KREG_PUR Politika územního rozvoje KREG_PUR
KREG_RAN Regionální rozvoj KREG_RAN
KREG_RME Regionální a municipální ekonomika KREG_RME
KREG_RME2 Regionální a municipální ekonomika KREG_RME2
KREG_RMP2 Regionální a municipální ekonomika* KREG_RMP2
KREG_RMUB Regionální a municipální ekonomika KREG_RMUB
KREG_RMUM Regionální a municipální ekonomika KREG_RMUM
KREG_RMU2 Regionální a municipální ekonomika KREG_RMU2
KREG_ROV Rozvoj venkova KREG_ROV
KREG_ROV2 Rozvoj venkova KREG_ROV2
KREG_RPO Regionální rozvoj a regionální politika KREG_RPO
KREG_RRO4 Regionální rozvoj KREG_RRO4
KREG_RRP2 Regionální rozvoj a regionální politika II KREG_RRP2
KREG_RRR Řízení regionálního rozvoje KREG_RRR
KREG_RRZ4 Regionální rozvoj KREG_RRZ4
KREG_RSE Regionální struktury ČR a Evropy KREG_RSE
KREG_RVV Regionální veřejné vztahy KREG_RVV
KREG_SAZ Správní aspekty ochrany životního prostředí v regionech KREG_SAZ
KREG_SOG2 Socioekonomická geografie KREG_SOG2
KREG_SPL Strategické plánování KREG_SPL
KREG_SPR Strategické plánování a řízení obcí a regionů KREG_SPR
KREG_TECV Terénní cvičení KREG_TECV
KREG_TPRM Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_TPRM
KREG_TRR Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_TRR
KREG_URP Urbánní rozvoj a politika KREG_URP
KREG_USG3 Úvod do sociální geografie KREG_USG3
KREG_UTR Udržitelný turismus KREG_UTR
KREG_VFIB Veřejné finance KREG_VFIB
KREG_VFI2 Veřejné finance II KREG_VFI2
KREG_ZBPB Zpracování bakalářské práce KREG_ZBPB
KREG_ZBPM Zpracování bakalářské práce KREG_ZBPM
KREG_ZBP6 Zpracování bakalářské práce REG KREG_ZBP6
KREG_ZDP Zpracování diplomové práce KREG_ZDP
KREG_ZUB Základy urbanismu KREG_ZUB
KSP_DRO Drogová kriminalita KSP_DRO
KSP_KDRO Drogová kriminalita KSP_KDRO
KSP_KML2 Kriminologie KSP_KML2
KSP_KPKR Prevence kriminality KSP_KPKR
KSP_KPKR4 Prevence kriminality KSP_KPKR4
KSP_KVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KSP_KVP2
KSP_KZPYB Základy psychologie KSP_KZPYB
KSP_KZPY6 Základy psychologie KSP_KZPY6
KSP_KZSOB Základy sociologie KSP_KZSOB
KSP_KZSOM Základy sociologie KSP_KZSOM
KSP_MKE2 Manažerská komunikace a etika KSP_MKE2
KSP_OPA6 Odborná praxe SPEC6 KSP_OPA6
KSP_PDE2 Politické dějiny ČR a Evropy KSP_PDE2
KSP_SPS6 Sociální psychologie KSP_SPS6
KSP_USE2 Úvod do studia etiky KSP_USE2
KSP_ZEK2 Základy efektivní komunikace KSP_ZEK2
KSP_ZPS4 Základy psychologie KSP_ZPS4
KSP_ZSOB Základy sociologie KSP_ZSOB
KSP_ZSOM Základy sociologie KSP_ZSOM
KSP_ZSO2 Základy sociologie KSP_ZSO2
LWS_K14 Lázeňské a wellness služby LWS_K14
LWS_P14 Lázeňské a wellness služby LWS_P14
MAKRO_K Makroekonomie MAKRO_K
MAKRO_P Makroekonomie MAKRO_P
MEM Mezinárodní management MEM
MEP Mezinárodní a evropské právo MEP
MES Mezinárodní a evropské soudní orgány MES
MEV Mezinárodní ekonomické vztahy MEV
MH Manažerská hra MH
MIK Mikroekonomie MIK
MIKRO_K Mikroekonomie MIKRO_K
MIKRO_P Mikroekonomie MIKRO_P
MIS Management IS/ICT MIS
MK Marketing MK
MKO Marketingová komunikace MKO
MKS_K14 Mediální komunikace ve službách MKS_K14
MLZ Management lidských zdrojů MLZ
MM Marketing management MM
MMK Mezinárodní marketing MMK
MMS Mezinárodní měnový a finanční systém MMS
MN Management MN
MNGHCR_K Management v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNGHCR_K
MNGHCR_P Management v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNGHCR_P
MNHCR_K Management hotelnictví a cestovního ruchu MNHCR_K
MNHCR_P Management hotelnictví a cestovního ruchu MNHCR_P
MNKG_K Management kvality a ochrana spotřebitele v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNKG_K
MNKG_P Management kvality a ochrana spotřebitele v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNKG_P
MNK_K Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu MNK_K
MNK_P Management kvality a ochrana spotřebitele v hotelnictví a cestovním ruchu MNK_P
MOK Mezinárodní organizace a korporace MOK
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MOP Mezinárodní obchod a globální podnikání MOP
MO2 Mezinárodní obchodní operace 2 MO2
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MPO Mezinárodní právo soukromé a obchodní MPO
MPP Mezinárodní právo v hospodářské praxi MPP
MRKG_K14 Marketing v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MRKG_K14
MRKG_P14 Marketing v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MRKG_P14
MRKM_K13 Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu MRKM_K13
MRKM_P13 Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu MRKM_P13
MU Manažerské účetnictví MU
MUC Manažerské účetnictví MUC
M101MSA Metody statistické analýzy M101MSA
M101POM Pojistná matematika M101POM
M103EVP2 Evropské právo II M103EVP2
M103FOO Financování mezinárodních obchodních operací M103FOO
M103FRI Finanční řízení M103FRI
M103FTP Fiskální teorie a politika M103FTP
M103MAK2 Makroekonomie II M103MAK2
M103MFI Mezinárodní finance M103MFI
M103MFT Mezinárodní finanční trhy M103MFT
M103OPT Aktuální otázky pojistného trhu M103OPT
M103POT Pojistný trh M103POT
M103PRK2 Právo korporací II M103PRK2
M103PSZ Právo sociálního zabezpečení M103PSZ
M103REP Repetitorium z ekonomie M103REP
M103RPR Regionálni politika a rozvojové projekty M103RPR
M103TCP Trestná činnost v podnikání M103TCP
M104MFI Management finančních institucí M104MFI
M104OMN Oceňování movitého a nemovitého majetku M104OMN
M104OPO Oceňování podniku M104OPO
M104SRO Strategické řízení organizací M104SRO
M105OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M105OBAJ2
M105OBNJ2 Obchodní německý jazyk II M105OBNJ2
NEG Negociace NEG
N2 Německý jazyk 2 N2
OFT Obchodování na finančních trzích OFT
OHF Oceňování hodnoty firmy OHF
OP Obchodní právo OP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OP2GHCRP15 Odborná praxe za 2. ročník (2 týdny) OP2GHCRP15
OP2MHCRK14 Odborná praxe za 2. ročník (2 týdny) OP2MHCRK14
OP3GHCRP15 Odborná praxe za 3. ročník (4 týdny) OP3GHCRP15
OS Obchodní společnosti OS
PDV Právo duševního vlastnictví PDV
PE Podniková ekonomika PE
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PM Projektový management PM
PMGHCR_K14 Projektový management PMGHCR_K14
PMGHCR_P14 Projektový management PMGHCR_P14
PMHCR_K13 Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu PMHCR_K13
PMHCR_K17 Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu PMHCR_K17
PMHCR_P17 Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu PMHCR_P17
PM_KV Personální management PM_KV
POJ Pojišťovnictví POJ
PP Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení PP
PRAMAN Praktický management PRAMAN
PRAXE Odborná praxe PRAXE
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PRP_P12 Právo v podnikání PRP_P12
PSM Psychologie pro manažery PSM
PZM Provozní management PZM
RDHCR_K14 Řízení dopravy a distribuční systémy v hotelnictví a cestovním ruchu RDHCR_K14
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
RPCK_P14 Řízení provozu cestovní kanceláře a cestovní agentury RPCK_P14
RV_P Racionální výživa RV_P
RVZ_KV Řízení vztahů se zákazníky (CRM) RVZ_KV
RVZ_PV Řízení vztahů se zákazníky (CRM) RVZ_PV
R2 Ruský jazyk 2 R2
R2P Ruský jazyk 2 R2P
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SDP15_KV Společenský styk a diplomatický protokol SDP15_KV
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SFE Strukturální fondy EU SFE
SK Systémy kvality SK
SMI Strategický management a inovace SMI
SM_K13 Strategický management SM_K13
SO Studijní oddělení SO
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SOM Sociologie pro manažery SOM
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
SSR Soudní a správní řízení SSR
STAT_K Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_K
STAT_P Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu STAT_P
S2 Španělský jazyk 2 S2
U_AARBR1 Analýza a řešení bezpečnostních rizik II. U_AARBR1
U_AKPRSOSO Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOSO
U_ANDRII Andragogika II U_ANDRII
U_ANDRPORA Andragogické poradenství U_ANDRPORA
U_ANDRVYZK Andragogický výzkum U_ANDRVYZK
U_APLIINFO Aplikovaná informatika U_APLIINFO
U_AUTOPRAV Autorské právo U_AUTOPRAV
U_AUTOPRA2 Autorské právo U_AUTOPRA2
U_AUTVII Audiovizuální tvorba II. U_AUTVII
U_BAKASEMI Bakalářský seminář U_BAKASEMI
U_BAKASEM2 Bakalářský seminář U_BAKASEM2
U_BASEII15 Bakalářský seminář II U_BASEII15
U_BASEII16 Bakalářský seminář II U_BASEII16
U_BASE1 Bakalářský seminář I U_BASE1
U_BASE5 Bakalářský seminář I U_BASE5
U_BEAUDRO2 Bezpečnost a udržitelný rozvoj U_BEAUDRO2
U_BESLI Bezpečnostní služby I. U_BESLI
U_BPVPV Bezpečnost práce v praktickém výcviku U_BPVPV
U_CEPRDEII České právní dějiny II. U_CEPRDEII
U_CESKJAZY Český jazyk U_CESKJAZY
U_CIJA2SE Cizí jazyk 2. sem U_CIJA2SE
U_CIJA4SE Cizí jazyk 4. sem. U_CIJA4SE
U_CIZIJA21 Cizí jazyk U_CIZIJA21
UCTD_P13 Učetnictví a daně UCTD_P13
UC4 Účetnictví 4 UC4
U_DENAHOI Dějiny národního hospodářství I. U_DENAHOI
U_DIDADOSP Didaktika dospělých U_DIDADOSP
U_DIODPR Didaktika odborných předmětů U_DIODPR
U_DIPLSEM9 Diplomový seminář U_DIPLSEM9
U_DISTII Divadelní studia II. U_DISTII
U_DIVESPP3 Diagnostika ve speciální pedagogice U_DIVESPP3
U_DIVESPP4 Diagnostika ve spec. pedagogice U_DIVESPP4
U_DIVZAE12 Distanční vzdělávání a e-learning U_DIVZAE12
U_EKAHO Ekologie a hospodářství U_EKAHO
U_EKONPOD5 Ekonomika podniku U_EKONPOD5
U_EKONPOD8 Ekonomika podniku U_EKONPOD8
U_ETASPPR Etiketa a společenský protokol U_ETASPPR
U_ETOPII Etopedie II U_ETOPII
U_ETVPE1 Etika v pedagogice U_ETVPE1
U_ETVPE12 Etika v pedagogice U_ETVPE12
U_ETVPOPR1 Etika v pomáhajících profesích U_ETVPOPR1
U_EVEKIN Evropská ekonomická integrace U_EVEKIN
U_EVEKIN1 Evropská ekonomická integrace U_EVEKIN1
U_EVEKI4 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI4
U_EVHOPR Evropské hospodářské právo U_EVHOPR
U_EVPRAFO Evropské projekty a fondy U_EVPRAFO
U_FIADA Finance a daně U_FIADA
U_FILMDOKU Filmový dokument U_FILMDOKU
U_FILMESTE Filmová estetika U_FILMESTE
U_FILOZO1 Filozofie U_FILOZO1
U_FIPRI Finanční právo I U_FIPRI
U_FKAEP1 Firemní kultura a etika podnikání U_FKAEP1
U_HIMAKO Historie masové komunikace U_HIMAKO
U_HPEAC Hospodářská politika EU a ČR U_HPEAC
U_HPEA3 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA3
U_INTEKOMU Interkulturní komunikace U_INTEKOMU
U_INTESEMI Interpretační seminář U_INTESEMI
U_JEVIREC Jevištní řeč U_JEVIREC
U_KAZEVVZ2 Kapitoly z evropské vzdělanosti U_KAZEVVZ2
U_KNOWMANA Knowledge management U_KNOWMANA
U_KOANEMA Komerční a nekomerční marketing U_KOANEMA
U_KOATYPR Kooperace a týmová práce U_KOATYPR
U_KOVEVEPR Komunikace ve veřejném prostoru U_KOVEVEPR
U_KRIZMANA Krizový management U_KRIZMANA
U_KRKOI Krizová komunikace I. U_KRKOI
U_KULTMANA Kulturní management U_KULTMANA
U_KULTPOL3 Kulturní politika U_KULTPOL3
U_LAS_Z Logopedie a Surdopedie (souborná zkouška) U_LAS_Z
U_LOGOII1 Logopedie II U_LOGOII1
U_LOGOPED1 Logopedie U_LOGOPED1
U_MAKROEK3 Makroekonomie U_MAKROEK3
U_MAKROE4 Makroekonomie U_MAKROE4
U_MAKROE6 Makroekonomie U_MAKROE6
U_MAMEAST Management médií a strategie U_MAMEAST
U_MAMEIN Management mediálních institucí U_MAMEIN
U_MANAORGA Management organizací U_MANAORGA
U_MANAPSY1 Manažerská psychologie U_MANAPSY1
U_MANAROZH Manažerské rozhodování U_MANAROZH
U_MANASOCI Manažerská sociologie U_MANASOCI
U_MAPRVY Management pracovního výkonu U_MAPRVY
U_MARKETI1 Marketing U_MARKETI1
U_MARLZ1 Management a řízení lidských zdrojů U_MARLZ1
U_MEAGL Média a globalizace U_MEAGL
U_MEBEOR Mezinárodní bezpečnostní organizace U_MEBEOR
U_MEDIETIK Mediální etika U_MEDIETIK
U_MEDIETI2 Mediální etika U_MEDIETI2
U_MEDISEMI Mediální sémiotika U_MEDISEMI
U_MEDIVYCH Mediální výchova U_MEDIVYCH
U_MEROSODO Metody rozvíjení sociálních dovedností U_MEROSODO
U_MEVINSP1 Média v informační společnosti U_MEVINSP1
U_MIKROE2 Mikroekonomie U_MIKROE2
U_MINADI Mimořádně nadané dítě U_MINADI
U_MOABO Mobbing a bossing U_MOABO
U_MOVZTE Moderní vzdělávací technologie U_MOVZTE
U_MPAVVM Mediální publikum a výzkum veřejného mínění U_MPAVVM
U_MPPAD1 Metodika práce průvodce a delegáta U_MPPAD1
U_MSAEV Metodologie sociálního a ekonomického výzkumu U_MSAEV
U_MULTKOMU Multimediální komunikace U_MULTKOMU
U_MULTTOL4 Multikulturní tolerance U_MULTTOL4
U_MULTVYRO Multimediální výroba U_MULTVYRO
U_OARVD1 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD1
U_OARVD12 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD12
U_OBCHPRA3 Obchodní právo U_OBCHPRA3
U_OBPRHMI2 Občanské právo hmotné I. U_OBPRHMI2
U_OBPRII Obchodní právo II. U_OBPRII
U_OBPRPRII Občanské právo procesní II. U_OBPRPRII
U_ODPR2RO Odborná praxe 2. ročník U_ODPR2RO
U_OCHROBY1 Ochrana obyvatelstva U_OCHROBY1
U_ORGACHO1 Organizační chování U_ORGACHO1
U_PAFVV Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFVV
U_PAFV2 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV2
U_PASEI Proměny a současnost evropské identity U_PASEI
U_PEDAVYZK Pedagogický výzkum U_PEDAVYZK
U_PEDAVYZ1 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ1
U_PENOLOG1 Penologie U_PENOLOG1
U_PERSLEGI Personální legislativa U_PERSLEGI
U_PERSMA10 Personální management U_PERSMA10
U_PERSONA Personalistika U_PERSONA
U_PESTSK Pedagogika střední školy U_PESTSK
U_POCERU Politika cestovního ruchu U_POCERU
U_PODNEKO4 Podniková ekonomika U_PODNEKO4
U_PODNIKA1 Podnikání U_PODNIKA1
U_POJIST1 Pojišťovnictví U_POJIST1
U_POLITO3 Politologie U_POLITO3
U_PORAAEX Politický radikalismus a extremismus U_PORAAEX
U_PORADEN Poradenství U_PORADEN
U_PRAMA Propaganda a manipulace U_PRAMA
U_PRAPRPO První a předlékařská pomoc U_PRAPRPO
U_PRAVI Právo I U_PRAVI
U_PRAX2RO Praxe 2.ročník U_PRAX2RO
U_PRSTE Práce s textem U_PRSTE
U_PR2RO Praxe 2. ročník U_PR2RO
U_PR2R2 Praxe 2. ročník U_PR2R2
U_PSLIKO Psychologie lidské komunikace U_PSLIKO
U_PSVESVP1 Psychologie ve světě práce U_PSVESVP1
U_PSYCDOS1 Psychologie dospělých U_PSYCDOS1
U_PSYCDOS5 Psychologie dospělých U_PSYCDOS5
U_PSYCII Psychopedie II U_PSYCII
U_PSYCKOUC Psychologie koučování U_PSYCKOUC
U_PSYCSEM1 Psychologický seminář U_PSYCSEM1
U_PSYCUMEN Psychologie umění U_PSYCUMEN
U_PSYCHOH Psychohygiena U_PSYCHOH
U_PSYCHOP3 Psychopatologie U_PSYCHOP3
U_PSYCHO4 Psychopatologie U_PSYCHO4
U_PSYCHO5 Psychopatologie U_PSYCHO5
U_REAK2 Rétorika a komunikace U_REAK2
U_REKLTVOR Reklamní tvorba U_REKLTVOR
U_REPEBEZP Repetitorium bezpečnosti U_REPEBEZP
U_REPEEKON Repetitorium ekonomie U_REPEEKON
U_RILIZ1 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ1
U_RILIZ2 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ2
U_RIPR1 Řízená praxe 1.ročník U_RIPR1
U_RIPR2SE Řízená praxe 2. sem U_RIPR2SE
U_RIPR2SE1 Řízená praxe 2. sem U_RIPR2SE1
U_RIVYASL1 Řízení výroby a služeb U_RIVYASL1
U_RIVYAS2 Řízení výroby a služeb U_RIVYAS2
U_RLZAP Řízení lidských zdrojů a personalistika U_RLZAP
U_RPVPNE Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPNE
U_SAUPI12 Státověda a ústavní právo II. U_SAUPI12
U_SCI_VY Scénografie I. - výprava U_SCI_VY
U_SCPRII Scénická propedeutika II U_SCPRII
U_SEKRMY Seminář kritického myšlení U_SEKRMY
U_SHABD Školní hygiena a bezpečnost dětí U_SHABD
U_SHABD1 Školní hygiena a bezpečnost dětí U_SHABD1
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOAMEKO Sociální a mediální komunikace U_SOAMEKO
U_SOCIAND1 Sociální andragogika U_SOCIAND1
U_SOCIMLA1 Sociologie mládeže U_SOCIMLA1
U_SOCIPAT2 Sociální patologie U_SOCIPAT2
U_SOCIPA10 Sociální patologie U_SOCIPA10
U_SOCIPED3 Sociální pedagogika U_SOCIPED3
U_SOCIPOL1 Sociální politika U_SOCIPOL1
U_SOCIPSY4 Sociální psychologie U_SOCIPSY4
U_SOCIVYCH Sociologie výchovy U_SOCIVYCH
U_SOMAII Somatopedie II U_SOMAII
U_SOMATOP1 Somatopedie U_SOMATOP1
U_SOPROCML Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCML
U_SOVYAV1 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV1
U_SPAVSI1 Správní právo a veřejná správa II. U_SPAVSI1
U_SPECPE10 Speciální pedagogika U_SPECPE10
U_SPRAPROC Správní proces U_SPRAPROC
U_SP_SP Srovnávací pedagogika (Pedagogika + Srovnávací ped.) U_SP_SP
U_SPUAC Specifické poruchy učení a chování U_SPUAC
U_SROVPEDA Srovnávací pedagogika U_SROVPEDA
U_STPRAN1 Stylistika pro andragogy U_STPRAN1
U_STRAMARK Strategický marketing U_STRAMARK
U_SURDII1 Surdopedie II U_SURDII1
U_SURDOPE1 Surdopedie U_SURDOPE1
U_SVPSD1 Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPSD1
U_SVPSD12 Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPSD12
U_SVSVC1 Systém veřejné správy v ČR U_SVSVC1
U_TAPSP Teorie a praxe sociální politiky U_TAPSP
U_TEMEVZ Teorie mezinárodních vztahů U_TEMEVZ
U_TEORVYC1 Teorie výchovy U_TEORVYC1
U_TEPRII12 Teorie práva II. U_TEPRII12
U_TEVYARI Techniky vystupování a řízení U_TEVYARI
U_TIMEMAN2 Time management U_TIMEMAN2
U_TKTAA Trénink komunikačních technik a asertivity U_TKTAA
U_TVPSII Tvůrčí psaní II U_TVPSII
U_TVURSEMI Tvůrčí seminář U_TVURSEMI
U_TYFLII Tyflopedie II U_TYFLII
U_TYFLOPE1 Tyflopedie U_TYFLOPE1
U_TYFLOPE2 Tyflopedie U_TYFLOPE2
U_UMELKRI4 Umělecká kritika U_UMELKRI4
U_UVDOAUTV Úvod do audiovizuální tvorby U_UVDOAUTV
U_VASPTE Vývoj a současné problémy transitivních ekonomik U_VASPTE
U_VEREFIN2 Veřejné finance U_VEREFIN2
U_VPPZS Výběrová praxe podle zaměření studenta U_VPPZS
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VYFOII Výtvarné formy II. U_VYFOII
U_VYCHPOR3 Výchovné poradenství U_VYCHPOR3
U_VYTRFITV Vývojové trendy filmové tvorby U_VYTRFITV
U_VYVOPSY1 Vývojová psychologie U_VYVOPSY1
U_VZDEDOSP Vzdělávání dospělých U_VZDEDOSP
U_ZAKLEKON Základy ekonomiky U_ZAKLEKON
U_ZAKLPERS Základy personalistiky U_ZAKLPERS
U_ZAKLPER1 Základy personalistiky U_ZAKLPER1
U_ZAKLPODN Základy podnikání U_ZAKLPODN
U_ZAKLPOD1 Základy podnikání U_ZAKLPOD1
U_ZAKLPRA3 Základy práva U_ZAKLPRA3
U_ZAKLPSY3 Základy psychoterapie U_ZAKLPSY3
U_ZAPEDI Základy pedagogické diagnostiky U_ZAPEDI
U_ZASOPR Základy sociální práce U_ZASOPR
U_ZASOPR1 Základy sociální práce U_ZASOPR1
U_ZASPP1 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP1
U_ZAUCII Základy účetnictví II. U_ZAUCII
U_ZAZNJA Základy znakového jazyka U_ZAZNJA
U_ZETAPPA1 Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPPA1
U_ZKMVE1 Základy kvantitativních metod v ekonomii II U_ZKMVE1
U_ZPAP2 Základy práva a pracovní právo U_ZPAP2
U_ZPPPVSK Základy práva pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZPPPVSK
U_ZPTPU1 Základy psychoterapeutikických technik pro učitele U_ZPTPU1
U_ZVTVARE Zvuková tvorba a režie U_ZVTVARE
VH_K12 Výživa a hygiena VH_K12
VH_P12 Výživa a hygiena VH_P12
VMP Výzkumné metody v podnikání VMP
VP_BE Volitelný předmět Erasmus - Business English 2 VP_BE
VP_EP Volitelný předmět Erasmus - Event Planning: the Basics VP_EP
VP_PSTW Volitený předmět Erasmus - Personal Skills and Teamwork VP_PSTW
ZBO_K14 Zbožíznalství ZBO_K14
ZBO_P14 Zbožíznalství ZBO_P14
ZMK Základy marketingu ZMK
ZMU Základy manažerského účetnictví ZMU
ZRPR_KV Základy reklamy a PR ZRPR_KV
ZRPR_K14 Základy reklamy a PR ZRPR_K14
ZRPR_PV Základy reklamy a PR ZRPR_PV
ZRPR_P14 Základy reklamy a PR ZRPR_P14
ZSJ_KV Základy španělského jazyka ZSJ_KV
ZSJ2_KV Základy španělského jazyka 2 ZSJ2_KV
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.