Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2014 leto2014
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AHNAJ13_KV Applied Human Nutrition AHNAJ13_KV
AHNAJ13_PV Applied Human Nutrition AHNAJ13_PV
AN_K Animace v hotelnictví a cestovním ruchu AN_K
AN_P Animace v hotelnictví a cestovním ruchu AN_P
AUD Audit AUD
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BEAJ13_PV Business English BEAJ13_PV
BEAJ13PVD Business English - volitelný, výběr BEAJ13PVD
BIS_PV_D Blok interdisciplinárních studií - volitelný, výběr BIS_PV_D
BM Bezpečnostní management BM
BP Bakalářská práce BP
BP1 Bakalářská práce BP1
BSBP2 Bakalářská práce BSBP2
B101APR Algoritmizace a programování B101APR
B101BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B101BPO
B101EST2 Ekonomická statistika II B101EST2
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101ISM Informační systémy pro MSP B101ISM
B101MAS2 Matematika II - seminář B101MAS2
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101OIS Organizační a informační strategie B101OIS
B101PLP Plánování a řízení projektů B101PLP
B101PMA Pojistná matematika B101PMA
B101TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B101TIS
B101TMM Techniky a metody modelování požadavků B101TMM
B101VIS Vývoj informačních systémů B101VIS
B101ZI1 Základy informatiky I B101ZI1
B101ZI2 Základy informatiky II B101ZI2
B102EKI Ekonomie evropské integrace B102EKI
B102EMI Evropská měnová integrace B102EMI
B102EPR Evropské právo B102EPR
B102LAT Latina B102LAT
B102LPT Latinská právní terminologie B102LPT
B102MVE Moderní veřejná správa B102MVE
B102MZP Mezinárodní právo veřejné B102MZP
B102OBP2 Obchodní právo II B102OBP2
B102OCPP Občanské právo procesní B102OCPP
B102OPH Občanské právo hmotné B102OPH
B102PIM Právní informatika B102PIM
B102PKT Právo kapitálových trhů B102PKT
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102PZM Právní základy makléřských činností B102PZM
B102SDA Správa daní B102SDA
B102SPR Správní právo B102SPR
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102USY Ústavní systémy B102USY
B102ZOP Základy obchodního práva B102ZOP
B103AFT Analýza finančních trhů B103AFT
B103BAN Bankovnictví B103BAN
B103DOB Devizové obchody B103DOB
B103EBA Elektronické bankovnictví B103EBA
B103EFE Analýza efektivnosti veřejných výdajů B103EFE
B103FA Finanční analýza B103FA
B103FAK Finanční analýza B103FAK
B103FRK Finanční řízení, kontrola a audit ve VS B103FRK
B103FRZ Finanční řízení zdravotních a sociálních zařízení B103FRZ
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103KDT Kapitálový a derivátový trh B103KDT
B103MRI Management rizika B103MRI
B103OPT Obchodní techniky B103OPT
B103PST Platební styk B103PST
B103RDF Regulace a dohled nad finančními trhy B103RDF
B103RFF Řízení firemních financí B103RFF
B103SPB Specializované bankovnictví B103SPB
B103SPO Správa, vypořádání a zajištění obchodů B103SPO
B103SPP Systematika pojistných produktů B103SPP
B103UFI Účetnictví finančních institucí B103UFI
B103UOB Úvěrové obchody B103UOB
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B103ZUC Základy účetnictví B103ZUC
B103ZVF Základy veřejných financí B103ZVF
B104DAR Dějiny architektury B104DAR
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104ISZ Informační systémy ve zdravotnictví a sociální péči B104ISZ
B104JEK Jednání s klientem a etické kodexy B104JEK
B104KPE Komunitní péče B104KPE
B104KRM Krizový management B104KRM
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MKO Marketingová komunikace B104MKO
B104MMP Moderní marketingové přístupy B104MMP
B104MOC2 Metody oceňování II B104MOC2
B104OML Operační management a logistika B104OML
B104PFM Property a facility management B104PFM
B104PMG Projektový management B104PMG
B104POE Podniková ekonomika B104POE
B104PSO Případové studie v oceňování B104PSO
B104PSY Psychologie B104PSY
B104RKV Řízení kvality B104RKV
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RMO Rekonstrukce a modernizace staveb B104RMO
B104RZZ Řízení zdravotnických zařízení B104RZZ
B104SKM Stavební konstrukce a materiály B104SKM
B104SOC Sociologie B104SOC
B104SPK Studijní propedeutika B104SPK
B104TZP Tvorba životního prostředí B104TZP
B104UPS Úvod do pozemního stavitelství B104UPS
B104VZP1 Veřejné zdravotní pojištění I B104VZP1
B104ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B104ZKN
B104ZLT2 Základy lékařské terminologie II B104ZLT2
B104ZMA Základy marketingu B104ZMA
B104ZMO Struktura a předměty základních medicínských oborů B104ZMO
B105AJ2 Anglický jazyk 2 B105AJ2
B105AJ4 Anglický jazyk 4 B105AJ4
B105CEJ1 Český jazyk I B105CEJ1
B105CEJ2 Český jazyk II B105CEJ2
B105CEJ4 Český jazyk IV B105CEJ4
B105DCJN2 Německý jazyk II B105DCJN2
B105NJ2 Německý jazyk 2 B105NJ2
B105NJ4 Německý jazyk 4 B105NJ4
B105OAJ2 Odborný anglický jazyk II B105OAJ2
B105OAJ4 Odborný anglický jazyk IV B105OAJ4
B105ONJ2 Odborný německý jazyk II B105ONJ2
CJ1_A_K2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K2
CJ1_A_K4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K4
CJ1_A_P2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P2
CJ1_A_P4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P4
CJ1_N_K2 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K2
CJ1_N_K4 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K4
CJ1_N_P2 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P2
CJ1_N_P4 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P4
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CJ2_A_K2 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_K2
CJ2_A_K4 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_K4
CJ2_A_P2 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P2
CJ2_A_P4 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P4
CJ2_F_K4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K4
CJ2_F_P2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P2
CJ2_F_P4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P4
CJ2_N_K2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K2
CJ2_N_K4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K4
CJ2_N_P2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P2
CJ2_N_P4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P4
CON Controlling CON
C2 Cizí jazyk 2 C2
DK_K Dějiny kultury DK_K
DM_K13 Destinační management DM_K13
DM_P13 Destinační management DM_P13
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSS Daňový systém státu DSS
DT Diplomová práce DT
EEI Evropská ekonomická integrace EEI
EKV_K Ekonomika výživy EKV_K
EKV_P Ekonomika výživy EKV_P
EP_K Evropské právo pro ekonomy EP_K
EP_P Evropské právo pro ekonomy EP_P
EUS_K Ekonomika řízení podniku ubytovacích služeb EUS_K
EVS Ekonomika veřejného sektoru EVS
FBM_K Food and Beverage management FBM_K
FBM_K13 Food and Beverage Management FBM_K13
FBM_P Food and Beverage management FBM_P
FBM_P13 Food and Beverage Management FBM_P13
FI Finance FI
FMCR_K Finanční management v cestovním ruchu FMCR_K
FMCR_P Finanční management v cestovním ruchu FMCR_P
FMHCR_K13 Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu FMHCR_K13
FMHCR_P13 Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu FMHCR_P13
FMH_K Finanční management v hotelnictví FMH_K
FMH_P Finanční management v hotelnictví FMH_P
FPF Finanční projekt firmy FPF
GAST1_K Gastronomie I. GAST1_K
GAST1_P Gastronomie I. GAST1_P
GCR_K Geografie cestovního ruchu GCR_K
GCR_K12 Geografie cestovního ruchu GCR_K12
GCR_P Geografie cestovního ruchu GCR_P
GCR_P12 Geografie cestovního ruchu GCR_P12
GIPCR_K Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu GIPCR_K
GIPCR_P Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu GIPCR_P
GIPH_K Globalizace a integrační procesy v hotelnictví GIPH_K
GIPH_P Globalizace a integrační procesy v hotelnictví GIPH_P
GISAJ13PVD Geographical Information Systems in Tourism and Hotel Management - volitelný, výběr GISAJ13PVD
GSE Geografie světové ekonomiky GSE
HP_K Hotelový provoz HP_K
HP_P Hotelový provoz HP_P
IEO Internet a elektronický obchod IEO
IMTHAJ13PV International Marketing in Tourism and Hospitality IMTHAJ13PV
IN Informatika IN
IRSCR_K Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu IRSCR_K
IRSCR_P Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu IRSCR_P
IRSHCR_K12 Informační a rezervační systémy v hotelnictví a cestovním ruchu IRSHCR_K12
IRSHCR_P12 Informační a rezervační systémy v hotelnictví a cestovním ruchu IRSHCR_P12
IRSH_K Informační a rezervační systémy v hotelnictví IRSH_K
IRSH_P Informační a rezervační systémy v hotelnictvi IRSH_P
ISR Integrovaný systém řízení ISR
KAP_DRO2 Drogová kriminalita KAP_DRO2
KAP_OPA6 Odborná praxe PR6 KAP_OPA6
KAP_OPE5 Odborná praxe PR5 KAP_OPE5
KAP_OPE6 Odborná praxe PR5 KAP_OPE6
KAP_OPR5 Odborná praxe PR5 KAP_OPR5
KAP_PROBV Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_PROBV
KAP_SPV3 Správní právo KAP_SPV3
KAP_TPS4 Trestní právo a správní trestání KAP_TPS4
KAP_TPT6 Trestní právo a správní trestání* KAP_TPT6
KAP_VPS4 Vybrané problémy správního práva KAP_VPS4
KAP_VPV4 Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_VPV4
KAP_VSO2 Veřejná správa a její organizace* KAP_VSO2
KAP_VSO3 Veřejná správa a její organizace KAP_VSO3
KAP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KAP_ZBP6
KAP_ZPP5 Základy pracovního práva* KAP_ZPP5
KAP_ZPR1 Základy práva KAP_ZPR1
KAP_ZUV1 Základy ústavního a veřejného práva KAP_ZUV1
KCJ_AJO21 Angličtina on-line 1 KCJ_AJO21
KCJ_AJO22 Angličtina on-line 2 KCJ_AJO22
KCJ_AJR21 Angličtina v regionálním rozvoji 1 KCJ_AJR21
KCJ_AJR22 Angličtina v regionálním rozvoji 2 KCJ_AJR22
KCJ_AJ11 Anglický jazyk I/1 KCJ_AJ11
KCJ_AJ12 Anglický jazyk I/2 KCJ_AJ12
KCJ_AJ13 Anglický jazyk I/3 KCJ_AJ13
KCJ_AJ14 Anglický jazyk I/4 KCJ_AJ14
KCJ_AJ15 Anglický jazyk I/5 KCJ_AJ15
KCJ_AJ21 Anglický jazyk II/1 KCJ_AJ21
KCJ_AJ22 Anglický jazyk II/2 KCJ_AJ22
KCJ_AJ23 Anglický jazyk II/3 KCJ_AJ23
KCJ_AJ24 Anglický jazyk II/4 KCJ_AJ24
KCJ_AJ25 Anglický jazyk II/5 KCJ_AJ25
KCJ_AJ26 Anglický jazyk II/6 KCJ_AJ26
KCJ_C5AJ1 Anglický jazyk KCJ_C5AJ1
KCJ_C5NJ1 Německý jazyk KCJ_C5NJ1
KCJ_C5RJ1 Ruský jazyk KCJ_C5RJ1
KCJ_FJ11 Francouzský jazyk I/1 KCJ_FJ11
KCJ_FJ12 Francouzský jazyk I/2 KCJ_FJ12
KCJ_FJ13 Francouzský jazyk I/3 KCJ_FJ13
KCJ_FJ14 Francouzský jazyk I/4 KCJ_FJ14
KCJ_FJ15 Francouzský jazyk I/5 KCJ_FJ15
KCJ_FJ21 Francouzský jazyk II/1 KCJ_FJ21
KCJ_FJ22 Francouzský jazyk II/2 KCJ_FJ22
KCJ_FJ23 Francouzský jazyk II/3 KCJ_FJ23
KCJ_FJ24 Francouzský jazyk II/4 KCJ_FJ24
KCJ_FJ25 Francouzský jazyk II/5 KCJ_FJ25
KCJ_FJ26 Francouzský jazyk II/6 KCJ_FJ26
KCJ_IJ11 Italský jazyk I/1 KCJ_IJ11
KCJ_IJ12 Italský jazyk I/2 KCJ_IJ12
KCJ_IJ13 Italský jazyk I/3 KCJ_IJ13
KCJ_IJ14 Italský jazyk I/4 KCJ_IJ14
KCJ_IJ15 Italský jazyk I/5 KCJ_IJ15
KCJ_IJ21 Italský jazyk II/1 KCJ_IJ21
KCJ_IJ22 Italský jazyk II/2 KCJ_IJ22
KCJ_IJ23 Italský jazyk II/3 KCJ_IJ23
KCJ_IJ24 Italský jazyk II/4 KCJ_IJ24
KCJ_IJ25 Italský jazyk II/5 KCJ_IJ25
KCJ_IJ26 Italský jazyk II/6 KCJ_IJ26
KCJ_NJO22 Obchodní jednání v němčině KCJ_NJO22
KCJ_NJP21 Prezentační dovednosti v němčině KCJ_NJP21
KCJ_NJR21 Němčina v regionálním rozvoji 1 KCJ_NJR21
KCJ_NJR22 Němčina v regionálním rozvoji 2 KCJ_NJR22
KCJ_NJ11 Německý jazyk I/1 KCJ_NJ11
KCJ_NJ12 Německý jazyk I/2 KCJ_NJ12
KCJ_NJ13 Německý jazyk I/3 KCJ_NJ13
KCJ_NJ14 Německý jazyk I/4 KCJ_NJ14
KCJ_NJ15 Německý jazyk I/5 KCJ_NJ15
KCJ_NJ21 Německý jazyk II/1 KCJ_NJ21
KCJ_NJ22 Německý jazyk II/2 KCJ_NJ22
KCJ_NJ23 Německý jazyk II/3 KCJ_NJ23
KCJ_NJ24 Německý jazyk II/4 KCJ_NJ24
KCJ_NJ25 Německý jazyk II/5 KCJ_NJ25
KCJ_NJ26 Německý jazyk II/6 KCJ_NJ26
KCJ_RJR21 Ruština v regionálním rozvoji 1 KCJ_RJR21
KCJ_RJR22 Ruština v regionálním rozvoji 2 KCJ_RJR22
KCJ_RJ11 Ruský jazyk I/1 KCJ_RJ11
KCJ_RJ12 Ruský jazyk I/2 KCJ_RJ12
KCJ_RJ13 Ruský jazyk I/3 KCJ_RJ13
KCJ_RJ14 Ruský jazyk I/4 KCJ_RJ14
KCJ_RJ15 Ruský jazyk I/5 KCJ_RJ15
KCJ_RJ21 Ruský jazyk II/1 KCJ_RJ21
KCJ_RJ22 Ruský jazyk II/2 KCJ_RJ22
KCJ_RJ23 Ruský jazyk II/3 KCJ_RJ23
KCJ_RJ24 Ruský jazyk II/4 KCJ_RJ24
KCJ_RJ25 Ruský jazyk II/5 KCJ_RJ25
KCJ_RJ26 Ruský jazyk II/6 KCJ_RJ26
KCJ_SJ11 Španělský jazyk I/1 KCJ_SJ11
KCJ_SJ12 Španělský jazyk I/2 KCJ_SJ12
KCJ_SJ13 Španělský jazyk I/3 KCJ_SJ13
KCJ_SJ14 Španělský jazyk I/4 KCJ_SJ14
KCJ_SJ15 Španělský jazyk I/5 KCJ_SJ15
KCJ_SJ21 Španělský jazyk II/1 KCJ_SJ21
KCJ_SJ22 Španělský jazyk II/2 KCJ_SJ22
KCJ_SJ23 Španělský jazyk II/3 KCJ_SJ23
KCJ_SJ24 Španělský jazyk II/4 KCJ_SJ24
KCJ_SJ25 Španělský jazyk II/5 KCJ_SJ25
KCJ_SJ26 Španělský jazyk II/6 KCJ_SJ26
KE Komparativní ekonomika KE
KEM_ARI2 Analýza rizik KEM_ARI2
KEM_AST2 Aplikovaná statistika KEM_AST2
KEM_BCL0 Bezpečnost civilní letecké dopravy/Aviation Security KEM_BCL0
KEM_BSM6 Bakalářský seminář* KEM_BSM6
KEM_C02IS Informační systémy ve veřejné správě KEM_C02IS
KEM_C02MI Mikroekonomie1 KEM_C02MI
KEM_DPC0 Dějiny policie a četnictva KEM_DPC0
KEM_ECF4 Wirtschaft und Finanzen KEM_ECF4
KEM_EKS5 Ekonomika krizových situací KEM_EKS5
KEM_FBA4 Finance a bankovnictví KEM_FBA4
KEM_GPS3 Globální problémy světa KEM_GPS3
KEM_IBU3 International business KEM_IBU3
KEM_ISA1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISA1
KEM_ISK1 Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_ISK1
KEM_ISP1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISP1
KEM_ITR4 International Trade KEM_ITR4
KEM_KML6 Krizový management - lidský aspekt KEM_KML6
KEM_KRI5 Krizové řízení KEM_KRI5
KEM_MAE2 Makroekonomie KEM_MAE2
KEM_MAK2 Makroekonomie KEM_MAK2
KEM_MAK5 Manažerská ekonomika KEM_MAK5
KEM_MAM6 Manažerská ekonomika KEM_MAM6
KEM_MDOV Manažerské dovednosti KEM_MDOV
KEM_MFI5 Mezinárodní finance KEM_MFI5
KEM_MIE1 Mikroekonomie KEM_MIE1
KEM_MIK1 Mikroekonomie KEM_MIK1
KEM_MIN2 Manažerská informatika KEM_MIN2
KEM_MLZ4 Management lidských zdrojů KEM_MLZ4
KEM_MNG3 Management KEM_MNG3
KEM_MOR5 Metodologie odborné práce* KEM_MOR5
KEM_OCO5 Ochrana obyvatelstva KEM_OCO5
KEM_OEZ6 Ochrana ekonomických zájmů KEM_OEZ6
KEM_OPE5 Odborná praxe EKO6 KEM_OPE5
KEM_OPE6 Odborná praxe EKO6 KEM_OPE6
KEM_PAC6 Právní aspekty činnosti veřejných sborů KEM_PAC6
KEM_PCR6 Postavení ČR ve světové ekonomice KEM_PCR6
KEM_PCS3 Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KEM_PCS3
KEM_PEK5 Podniková ekonomika KEM_PEK5
KEM_PMA4 Projektový management KEM_PMA4
KEM_PMG5 Projektový management* KEM_PMG5
KEM_PRRJ Personální řízení KEM_PRRJ
KEM_PSF4 Projektový management a strukturální fondy EU KEM_PSF4
KEM_RLZ4 Řízení lidských zdrojů KEM_RLZ4
KEM_RLZ6 Řízení lidských zdrojů* KEM_RLZ6
KEM_SEK2 Světová ekonomika KEM_SEK2
KEM_SPL4 Strategické plánování KEM_SPL4
KEM_TIE3 The Transformation and Integration of the Central and East European Countries KEM_TIE3
KEM_TPA3 Teorie a praxe managementu KEM_TPA3
KEM_TPM Teorie a praxe managementu KEM_TPM
KEM_TPM3 Teorie a praxe managementu KEM_TPM3
KEM_TPO2 Technické prostředky ochrany objektů KEM_TPO2
KEM_VFI4 Veřejné finance KEM_VFI4
KEM_VMT4 Vybrané metody a techniky managementu KEM_VMT4
KEM_VRF4 Veřejné finance* KEM_VRF4
KEM_ZBP6 Zpracování bakalářské práce EKO KEM_ZBP6
KEM_ZEK1 Základy ekonomie KEM_ZEK1
KEM_ZIN1 Základy informatiky KEM_ZIN1
KEM_ZMA2 Úvod do marketingu KEM_ZMA2
KEM_ZMA3 Základy marketingu KEM_ZMA3
KEM_ZUC5 Základy účetnictví KEM_ZUC5
KEM_ZUP5 Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_ZUP5
KM1 Kvantitativní metody I KM1
KM2 Kvantitativní metody II KM2
KPT_KV Komunikační a prezentační techniky KPT_KV
KREG_AOR6 Aktuální otázky rozvoje regionů KREG_AOR6
KREG_BOB4 Bezpečnost obcí a regionů KREG_BOB4
KREG_BOR4 Bezpečnost obcí a regionů* KREG_BOR4
KREG_BOR6 Bezpečnost obcí a regionů KREG_BOR6
KREG_BRK1 Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRK1
KREG_BSE5 Bakalářský seminář I KREG_BSE5
KREG_BSE6 Bakalářský seminář II KREG_BSE6
KREG_BSM6 Bakalářský seminář KREG_BSM6
KREG_CRR6 Cestovní ruch v regionech KREG_CRR6
KREG_C01UR Úvod_do_regionalistiky KREG_C01UR
KREG_EPE3 Economic policies of the European Union KREG_EPE3
KREG_EUE4 Evropská unie KREG_EUE4
KREG_EUN4 Evropská unie KREG_EUN4
KREG_KRM4 Krizový management KREG_KRM4
KREG_MOP5 Metodologie odborné práce KREG_MOP5
KREG_OPE5 Odborná praxe I REG KREG_OPE5
KREG_OPE6 Odborná praxe II REG KREG_OPE6
KREG_OPR1 Odborná praxe 1 KREG_OPR1
KREG_OPR2 Odborná praxe 2 KREG_OPR2
KREG_OPR3 Odborná praxe 3 KREG_OPR3
KREG_OPR4 Odborná praxe 4 KREG_OPR4
KREG_OPR6 Odborná praxe REG6 KREG_OPR6
KREG_ORR3 Organizace v regionálním rozvoji KREG_ORR3
KREG_RGR5 Regionální rozvoj* KREG_RGR5
KREG_RME2 Regionální a municipální ekonomika KREG_RME2
KREG_RMP2 Regionální a municipální ekonomika* KREG_RMP2
KREG_RMU2 Regionální a municipální ekonomika KREG_RMU2
KREG_RRO4 Regionální rozvoj KREG_RRO4
KREG_RRR3 Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_RRR3
KREG_RRZ4 Regionální rozvoj KREG_RRZ4
KREG_RVV Regionální veřejné vztahy KREG_RVV
KREG_RVV5 Regionální veřejné vztahy KREG_RVV5
KREG_SAZ4 Správní aspekty ochrany životního prostředí v regionech KREG_SAZ4
KREG_SFO3 Strukturální fondy KREG_SFO3
KREG_SKO3 Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů KREG_SKO3
KREG_SKR3 Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů KREG_SKR3
KREG_UPA5 Urbánní politika a územní agenda v EU a ČR KREG_UPA5
KREG_UPU1 Územní plánování a urbanismus KREG_UPU1
KREG_URE1 Úvod do regionalistiky KREG_URE1
KREG_URI1 Úvod do regionalistiky KREG_URI1
KREG_USG3 Úvod do sociální geografie KREG_USG3
KREG_ZBP6 Zpracování bakalářské práce REG KREG_ZBP6
KREG_ZUR1 Základy udržitelného rozvoje KREG_ZUR1
KSP_E Etika KSP_E
KSP_HGE3 Hospodářská geografie ČR a Evropy KSP_HGE3
KSP_KML2 Kriminologie KSP_KML2
KSP_KRI3 Kriminologie* KSP_KRI3
KSP_KVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KSP_KVP1
KSP_KVP2 Kriminalistika - vybrané problémy II KSP_KVP2
KSP_MET5 Manažerská etika KSP_MET5
KSP_MKE2 Manažerská komunikace a etika KSP_MKE2
KSP_NKP3 Návykové látky, kriminalita a prevence KSP_NKP3
KSP_OPE5 Odborná praxe I SPEC KSP_OPE5
KSP_OPE6 Odborná praxe I SPEC KSP_OPE6
KSP_PDE2 Politické dějiny ČR a Evropy KSP_PDE2
KSP_PKR4 Prevence kriminality KSP_PKR4
KSP_SPS6 Sociální psychologie KSP_SPS6
KSP_UNH3 Úvod do studia národního hospodářství KSP_UNH3
KSP_USE2 Úvod do studia etiky KSP_USE2
KSP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KSP_ZBP6
KSP_ZEK2 Základy efektivní komunikace KSP_ZEK2
KSP_ZPS4 Základy psychologie KSP_ZPS4
KSP_ZPY4 Základy psychologie* KSP_ZPY4
KSP_ZSO2 Základy sociologie KSP_ZSO2
KV_KV Káva a její příprava - baristé KV_KV
KV_PV_D Káva a její příprava - volitelný, výběr KV_PV_D
LHAJ13PVD Landscape and Heritage - volitelný, výběr LHAJ13PVD
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
MAKRO_K Makroekonomie MAKRO_K
MAKRO_P Makroekonomie MAKRO_P
ME Manažerská ekonomika ME
MEM Mezinárodní management MEM
MEP Mezinárodní a evropské právo MEP
MES Mezinárodní a evropské soudní orgány MES
MFV Mezinárodní finanční výkaznictví MFV
MGS Makroekonomie v globálním světě MGS
MIK Mikroekonomie MIK
MIS Management IS/ICT MIS
MK Marketing MK
MKO Marketingová komunikace MKO
MK2 Marketing 2 MK2
MLZ Management lidských zdrojů MLZ
MME Matematické metody v ekonomii MME
MMK Mezinárodní marketing MMK
MMKCR_K Mezinárodní marketing v cestovním ruchu MMKCR_K
MMKCR_P Mezinárodní marketing v cestovním ruchu MMKCR_P
MMKH_K Mezinárodní marketing v hotelnictví MMKH_K
MMKH_P Mezinárodní marketing v hotelnictví MMKH_P
MN Management MN
MNGHCR_K Management v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNGHCR_K
MNGHCR_P Management v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu MNGHCR_P
MNHCR_K Management hotelnictví a cestovního ruchu MNHCR_K
MNHCR_P Management hotelnictví a cestovního ruchu MNHCR_P
MNK Manažerská komunikace MNK
MNV_KV Management vinařství MNV_KV
MN2 Management 2 MN2
MOK Mezinárodní organizace a korporace MOK
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MOP Mezinárodní obchod a globální podnikání MOP
MO2 Mezinárodní obchodní operace 2 MO2
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MPP_K Metodika práce průvodce MPP_K
MPP_P Metodika práce průvodce MPP_P
MRKM_K13 Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu MRKM_K13
MRKM_P13 Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu MRKM_P13
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MSMP Diplomový seminář MSMP
MTKCR_PV Meziuniverzitní terénní kurz udržitelného cestovního ruchu MTKCR_PV
MU Manažerské účetnictví MU
MUC Manažerské účetnictví MUC
MU1 Manažerské účetnictví I MU1
M101ASW Aplikační software M101ASW
M101DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF1
M101MSA Metody statistické analýzy M101MSA
M101MZI Metody zpracování informací M101MZI
M101PIS Podnikové informační systémy M101PIS
M101RPP Řízení projektů a podnikových procesů M101RPP
M101SRS Strategické řízení informačních systémů M101SRS
M101TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M101TCN
M102EVP Evropské právo M102EVP
M102OBP Obchodní právo M102OBP
M102OCP Občanské právo M102OCP
M102PEZ Politické a ekonomické základy evropské integrace M102PEZ
M102RPR Regionálni politika a rozvojové projekty M102RPR
M103BFS Bankopojištění a finanční služby M103BFS
M103FUC Finanční účetnictví M103FUC
M103MAK Makroekonomie M103MAK
M103MFI Mezinárodní finance M103MFI
M103MFT Mezinárodní finanční trhy M103MFT
M103MIK Mikroekonomie M103MIK
M103MUS Mezinárodní účetní standardy M103MUS
M103PFI Podnikové finance M103PFI
M103POJ Pojišťovnictví M103POJ
M103VFI Veřejné finance M103VFI
M103ZUC Základy účetnictví M103ZUC
M104MAN2 Management II M104MAN2
M104OPO Oceňování podniku M104OPO
M104PFM Property a facility management M104PFM
M105OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M105OBAJ2
NEG Negociace NEG
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OFT Obchodování na finančních trzích OFT
OHF Oceňování hodnoty firmy OHF
OP Obchodní právo OP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
PCG_PV Počítačová gramotnost PCG_PV
PDV Právo duševního vlastnictví PDV
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PM Projektový management PM
PMCR_K Projektový management v cestovním ruchu PMCR_K
PMCR_P Projektový management v cestovním ruchu PMCR_P
PMHCR_K13 Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu PMHCR_K13
PMHCR_P13 Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu PMHCR_P13
PM_KV_D Personální management - volitelný, výběr PM_KV_D
PM_PV_D Personální management - volitelný, výběr PM_PV_D
POL Politologie POL
POM Psychologie osobnosti manažera POM
PP Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení PP
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
RE Rétorika a komunikace RE
REK_OPR4 Odborná praxe REK_OPR4
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R1 Ruský jazyk 1 R1
R2 Ruský jazyk 2 R2
SA_KV_D Senzorická analýza - volitelný, výběr SA_KV_D
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SK Systémy kvality SK
SLCR_P Služby cestovního ruchu SLCR_P
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
SSR Soudní a správní řízení SSR
ST Statistika ST
SWSAJ13_P Spa and Wellness Services SWSAJ13_P
S2 Španělský jazyk 2 S2
U_AARBRII Analýza a řešení bezpečnostních rizik I, II U_AARBRII
U_AARBR1 Analýza a řešení bezpečnostních rizik II. U_AARBR1
U_ACCOUNT Accounting U_ACCOUNT
U_AKPRONCL Aktuální problémy ontogeneze člověka U_AKPRONCL
U_ANDRAG2 Andragogika U_ANDRAG2
U_ANDRII Andragogika II U_ANDRII
U_ANPRSPPE Andragogika pro speciální pedagogy U_ANPRSPPE
U_APLIINFO Aplikovaná informatika U_APLIINFO
U_APRETV Aplikovaná reklamní tvorba U_APRETV
U_APVCR Aplikované právo v cestovním ruchu U_APVCR
U_AUPRII Audiovizuální projekty II. U_AUPRII
U_AUTOPRAV Autorské právo U_AUTOPRAV
U_AUTOPRA2 Autorské právo U_AUTOPRA2
U_BAKASEMI Bakalářský seminář U_BAKASEMI
U_BAKASEM1 Bakalářský seminář U_BAKASEM1
U_BAKASEM2 Bakalářský seminář U_BAKASEM2
U_BASE1 Bakalářský seminář I U_BASE1
U_BASE2 Bakalářský seminář I U_BASE2
U_BASE3 Bakalářský seminář I U_BASE3
U_BASE5 Bakalářský seminář I U_BASE5
U_BEAUDRO Bezpečnost a udržitelný rozvoj U_BEAUDRO
U_BEITEC Business Ethic in the EU Countries U_BEITEC
U_BESLI Bezpečnostní služby I. U_BESLI
U_BESLIII Bezpečnostní služby I., II. U_BESLIII
U_BEZPPOLI Bezpečnostní politika U_BEZPPOLI
U_BEZPVYZK Bezpečnostní výzkum U_BEZPVYZK
U_BPVPV Bezpečnost práce v praktickém výcviku U_BPVPV
UC Účetnictví UC
U_CEPRDEII České právní dějiny II. U_CEPRDEII
U_CERUCERE Cestovní ruch České republiky U_CERUCERE
U_CESKJAZY Český jazyk U_CESKJAZY
U_CIJA2SE Cizí jazyk 2. sem U_CIJA2SE
U_CIJA3 Cizí jazyk 1 U_CIJA3
U_CIJA4 Cizí jazyk 2 U_CIJA4
U_CIZIJAZ7 Cizí jazyk U_CIZIJAZ7
U_CJI_21 Cizí jazyk I. - 2. sem U_CJI_21
U_CJ_N1 Cizí jazyk (NJ nebo AJ) U_CJ_N1
U_COMMLAW Commercial Law U_COMMLAW
U_CONTROL Controlling U_CONTROL
U_CRMAANPR Crisis Management and Problem-Solving U_CRMAANPR
UC4 Účetnictví 4 UC4
U_DABING Dabing U_DABING
U_DASEI Dějiny a současnost evropské integrace U_DASEI
U_DEASTI1 Dějiny ekonomických a sociálních teorií II. U_DEASTI1
U_DECERU Dějiny cestovního ruchu U_DECERU
U_DENAHOI Dějiny národního hospodářství I. U_DENAHOI
U_DICTAPS Didaktika čtení a psaní U_DICTAPS
U_DIDADOSP Didaktika dospělých U_DIDADOSP
U_DIODPR Didaktika odborných předmětů U_DIODPR
U_DIPLSEM3 Diplomový seminář U_DIPLSEM3
U_DIPLSEM9 Diplomový seminář U_DIPLSEM9
U_DRAMTVOR Dramatická tvorba U_DRAMTVOR
U_DRAMVYCH Dramatická výchova U_DRAMVYCH
U_ECONREVI Economic Review U_ECONREVI
U_EKAHO Ekologie a hospodářství U_EKAHO
U_EKOCCRI Ekonomika ochrany ČR I. U_EKOCCRI
U_EKONPOD1 Ekonomika podniku U_EKONPOD1
U_EKONPOD5 Ekonomika podniku U_EKONPOD5
U_E_LEARN E-learning U_E_LEARN
U_EMAVOC Event marketing a vybrané oblasti CR U_EMAVOC
U_EOCII Ekonomika ochrany ČR I., II. U_EOCII
U_ETASPPR Etiketa a společenský protokol U_ETASPPR
U_ETIK2 Etika U_ETIK2
U_ETIK3 Etika U_ETIK3
U_ETOPEDI Etopedie U_ETOPEDI
U_ETOPII Etopedie II U_ETOPII
U_ETPRUC Etopedie pro učitele U_ETPRUC
U_ETVPE1 Etika v pedagogice U_ETVPE1
U_EUPUAD European Public Administration U_EUPUAD
U_EVEKIN Evropská ekonomická integrace U_EVEKIN
U_EVEKI1 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI1
U_EVEKI4 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI4
U_EVPRAFO Evropské projekty a fondy U_EVPRAFO
U_EVPRII Evropské právo II. U_EVPRII
U_FIADA Finance a daně U_FIADA
U_FILOJAZY Filozofie jazyka U_FILOJAZY
U_FINAMANA Finanční management U_FINAMANA
U_FINAMATE Finanční matematika U_FINAMATE
U_FINAUCET Finanční účetnictví U_FINAUCET
U_FIPRI Finanční právo I U_FIPRI
U_FIREKUL2 Firemní kultura U_FIREKUL2
U_FIUCII Finanční účetnictví II U_FIUCII
U_FKAEP1 Firemní kultura a etika podnikání U_FKAEP1
U_GCR_E1 Geografie cestovního ruchu - Evropa II U_GCR_E1
U_GCR_SI Geografie cestovního ruchu - svět I U_GCR_SI
U_GEPRSPPE Gerontopedagogika pro speciální pedagogy U_GEPRSPPE
U_HIMAKO Historie masové komunikace U_HIMAKO
U_HIOFNAEC History of National Economy U_HIOFNAEC
U_HISTBEZP Historie bezpečnosti U_HISTBEZP
U_HPEAC Hospodářská politika EU a ČR U_HPEAC
U_HPEA3 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA3
U_HUORAHN Humanitární organizace a hnutí U_HUORAHN
U_HUVYSDI1 Hudební výchova s didaktikou U_HUVYSDI1
U_CHAPOCR Culture, History and Politics of Czech rep. U_CHAPOCR
U_IAISM ICT and Information Systems Management U_IAISM
U_INTEKOMU Interkulturní komunikace U_INTEKOMU
U_INTESEMI Interpretační seminář U_INTESEMI
U_INTESKOL Interkulturní škola U_INTESKOL
U_INVESVKO Internet ve světě komunikace U_INVESVKO
U_INZASYC1 Integrovaný záchranný systém ČR U_INZASYC1
U_IPPCR IT pro pracovníky cestovního ruchu U_IPPCR
U_KAZDEDI Kapitoly z dějin divadla U_KAZDEDI
U_KAZEVVZ Kapitoly z evropské vzdělanosti U_KAZEVVZ
U_KISVCR Koncepce informačních systémů v cestovním ruchu U_KISVCR
U_KNOWMANA Knowledge management U_KNOWMANA
U_KNOWMAN1 Knowledge management U_KNOWMAN1
U_KOANEMA Komerční a nekomerční marketing U_KOANEMA
U_KOATYPR Kooperace a týmová práce U_KOATYPR
U_KOVEVEPR Komunikace ve veřejném prostoru U_KOVEVEPR
U_KRIZMANA Krizový management U_KRIZMANA
U_KRIZMAN1 Krizový management U_KRIZMAN1
U_KRIZMAN2 Krizový management U_KRIZMAN2
U_KRKOI Krizová komunikace I. U_KRKOI
U_KULTETNO Kulturní etnografie U_KULTETNO
U_LOAINPR Logika a interpretační procesy U_LOAINPR
U_LOGOII Logopedie II U_LOGOII
U_LOGOPED1 Logopedie U_LOGOPED1
U_LPMSD1 Literatura pro mládež s didaktikou U_LPMSD1
U_MAANSA Marketing and Sale U_MAANSA
U_MACEKAII Management cestovních kanceláří II. U_MACEKAII
U_MAHOALA Management hotelnictví a lázeňství U_MAHOALA
U_MAKROEK1 Makroekonomie U_MAKROEK1
U_MAKROEK3 Makroekonomie U_MAKROEK3
U_MAKROE2 Makroekonomie U_MAKROE2
U_MAKROE4 Makroekonomie U_MAKROE4
U_MAKROE6 Makroekonomie U_MAKROE6
U_MAMEIN Management mediálních institucí U_MAMEIN
U_MANAORGA Management organizací U_MANAORGA
U_MANAROZH Manažerské rozhodování U_MANAROZH
U_MANASOCI Manažerská sociologie U_MANASOCI
U_MANAZMEN Management změny U_MANAZMEN
U_MAPRVY Management pracovního výkonu U_MAPRVY
U_MAPSPV1 Metody a prostředky spec. ped. výzkumu U_MAPSPV1
U_MARKETI Marketing U_MARKETI
U_MARLZ1 Management a řízení lidských zdrojů U_MARLZ1
U_MASDIII Matematika s didaktikou II U_MASDIII
U_MATSPV1 Metody a techniky spec. ped. výzkumu U_MATSPV1
U_MAUMII Management umění II. U_MAUMII
U_MAUMII12 Management umění III. U_MAUMII12
U_MEAGL Média a globalizace U_MEAGL
U_MEAMV Mediální etika a mediální výchova U_MEAMV
U_MEBEOR Mezinárodní bezpečnostní organizace U_MEBEOR
U_MEDIETIK Mediální etika U_MEDIETIK
U_MEDIETI2 Mediální etika U_MEDIETI2
U_MEDIKOM4 Mediální komunikace U_MEDIKOM4
U_MEDISEMI Mediální sémiotika U_MEDISEMI
U_MEDIVYCH Mediální výchova U_MEDIVYCH
U_MEROSODO Metody rozvíjení sociálních dovedností U_MEROSODO
U_MESEKCR Metodologický seminář k CR U_MESEKCR
U_MEVINSP Média v informační společnosti U_MEVINSP
U_MEZIMARK Mezinárodní marketing U_MEZIMARK
U_MIKROE2 Mikroekonomie U_MIKROE2
U_MINADI Mimořádně nadané dítě U_MINADI
UMK Úvod do marketingu UMK
UMN Úvod do managementu UMN
U_MOABO Mobbing a bossing U_MOABO
U_MPAVVM Mediální publikum a výzkum veřejného mínění U_MPAVVM
U_MPPAD1 Metodika práce průvodce a delegáta U_MPPAD1
U_MULTVYCH Multikulturní výchova U_MULTVYCH
U_MULTVYRO Multimediální výroba U_MULTVYRO
U_NADADETI Nadané děti U_NADADETI
U_NOMEAMU Nová média a multimédia U_NOMEAMU
U_NSVCAE Neziskový sektor v ČR a EU U_NSVCAE
U_OARVD Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD
U_OARVD1 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD1
U_OBPRHMI2 Občanské právo hmotné I. U_OBPRHMI2
U_OBPRII Obchodní právo II. U_OBPRII
U_OBPRPRII Občanské právo procesní II. U_OBPRPRII
U_PAEVKAM Politický a ekonomický význam komunikace a médií U_PAEVKAM
U_PAFVV Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFVV
U_PAFV2 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV2
U_PASEI Proměny a současnost evropské identity U_PASEI
U_PASPD Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika U_PASPD
U_PASSVC Politický a stranický systém v ČR U_PASSVC
U_PEDAPSYC Pedagogická psychologie U_PEDAPSYC
U_PEDAVYZK Pedagogický výzkum U_PEDAVYZK
U_PEDAVYZ1 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ1
U_PENIPEDA Penitenciární pedagogika U_PENIPEDA
U_PERSLEGI Personální legislativa U_PERSLEGI
U_PERSMANA Personální management U_PERSMANA
U_PERSMAN1 Personální management U_PERSMAN1
U_PERSMAN8 Personal Management U_PERSMAN8
U_PERSMAN9 Personální management U_PERSMAN9
U_PERSONA Personalistika U_PERSONA
U_PERSPOR4 Personální poradenství U_PERSPOR4
U_PESTSK Pedagogika střední školy U_PESTSK
U_PIAUSKO Písemná a ústní komunikace U_PIAUSKO
U_PODNEKO2 Podniková ekonomika U_PODNEKO2
U_PODNEKO3 Podniková ekonomika U_PODNEKO3
U_PODNIKA1 Podnikání U_PODNIKA1
U_POJIST1 Pojišťovnictví U_POJIST1
U_POLIKOM6 Politická komunikace U_POLIKOM6
U_POLITO3 Politologie U_POLITO3
U_PORAAEX Politický radikalismus a extremismus U_PORAAEX
U_PORAI Poradenství I U_PORAI
U_PRAMA Propaganda a manipulace U_PRAMA
U_PRANLO Production and Logistics U_PRANLO
U_PRAPRMA Projektový a procesní management U_PRAPRMA
U_PRAPRPO První a předlékařská pomoc U_PRAPRPO
U_PRAVI Právo I U_PRAVI
U_PRAXE1 Praxe U_PRAXE1
U_PRAX2RO Praxe 2.ročník U_PRAX2RO
U_PRKRI Prevence kriminality I. U_PRKRI
U_PRMAKO Prostředky marketingové komunikace U_PRMAKO
U_PRSTE Práce s textem U_PRSTE
U_PRVKAS Public relations v kultuře a showbusinessu U_PRVKAS
U_PRVYSDI1 Pracovní výchova s didaktikou U_PRVYSDI1
U_PRVZDO Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZDO
U_PRVZD1 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD1
U_PRZIPR Právo životního prostředí U_PRZIPR
U_PR2RO Praxe 2. ročník U_PR2RO
U_PR2R2 Praxe 2. ročník U_PR2R2
U_PSLIKO Psychologie lidské komunikace U_PSLIKO
U_PSLIK2 Psychologie lidské komunikace U_PSLIK2
U_PSPAP Podniková sociální politika a personalistika U_PSPAP
U_PSPRUC Psychopedie pro učitele U_PSPRUC
U_PSVESVPR Psychologie ve světě práce U_PSVESVPR
U_PSVESVP1 Psychologie ve světě práce U_PSVESVP1
U_PSYCDOSP Psychologie dospělých U_PSYCDOSP
U_PSYCII Psychopedie II U_PSYCII
U_PSYCKOUC Psychologie koučování U_PSYCKOUC
U_PSYCOSO1 Psychologie osobnosti U_PSYCOSO1
U_PSYCPRAC Psychologie práce U_PSYCPRAC
U_PSYCRIZE Psychologie řízení U_PSYCRIZE
U_PSYCSEM1 Psychologický seminář U_PSYCSEM1
U_PSYCTVO1 Psychologie tvorby U_PSYCTVO1
U_PSYCHOH Psychohygiena U_PSYCHOH
U_PSYCHO5 Psychopatologie U_PSYCHO5
U_PUBLREL1 Public relations U_PUBLREL1
U_PVCR_P Právo v cestovním ruchu (obchodní právo) U_PVCR_P
UP2 Účetnictví podnikatelských subjektů II UP2
UP3 Účetnictví podnikatelských subjektů III UP3
U_RDAPS1 Rozhlasová dramaturgie a programová skladba U_RDAPS1
U_REAKO Rétorika a komunikace U_REAKO
U_REAK1 Rétorika a komunikace U_REAK1
U_REAK2 Rétorika a komunikace U_REAK2
U_REPEBEZP Repetitorium bezpečnosti U_REPEBEZP
U_REPEEKON Repetitorium ekonomie U_REPEEKON
U_RESEMETH Research Methods U_RESEMETH
U_RILIZ1 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ1
U_RILIZ2 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ2
U_RIPR1 Řízená praxe 1.ročník U_RIPR1
U_RIPR2RO Řizená praxe 2. ročník U_RIPR2RO
U_RIPR2SE Řízená praxe 2. sem U_RIPR2SE
U_RIPR2SE1 Řízená praxe 2. sem U_RIPR2SE1
U_RISKMANA Risk Management U_RISKMANA
U_RIVYASL1 Řízení výroby a služeb U_RIVYASL1
U_RIVYAS2 Řízení výroby a služeb U_RIVYAS2
U_RIZEPRA4 Řízená praxe U_RIZEPRA4
U_RLZAP Řízení lidských zdrojů a personalistika U_RLZAP
U_RMVCR Risk management v cestovním ruchu U_RMVCR
U_ROATETV Rozhlasová a televizní tvorba U_ROATETV
U_ROATETV3 Rozhlasová a televizní tvorba U_ROATETV3
U_RPVPNE Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPNE
U_RRARPCAE Regionální rozvoj a regionální politika ČR a EU U_RRARPCAE
U_RSAPP Řízení sociální a pospenitenciární péče U_RSAPP
U_R_TAP Rétorika - teorie a praxe U_R_TAP
U_R_TA2 Rétorika - teorie a praxe U_R_TA2
U_SAUPI12 Státověda a ústavní právo II. U_SAUPI12
U_SCENTVOR Scénická tvorba U_SCENTVOR
U_SEANPRMA Service and Production Management U_SEANPRMA
U_SEKRMY Seminář kritického myšlení U_SEKRMY
U_SHABD Školní hygiena a bezpečnost dětí U_SHABD
U_SKANM Strategický komerční a nekomerční marketing U_SKANM
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOCIMLAD Sociologie mládeže U_SOCIMLAD
U_SOCIPAT2 Sociální patologie U_SOCIPAT2
U_SOCIPA10 Sociální patologie U_SOCIPA10
U_SOCIPEDA Sociální pedagogika U_SOCIPEDA
U_SOCIPED3 Sociální pedagogika U_SOCIPED3
U_SOCIPOL1 Sociální politika U_SOCIPOL1
U_SOCIPOL8 Social Policy U_SOCIPOL8
U_SOCIPSY1 Sociální psychologie U_SOCIPSY1
U_SOCIVYCH Sociologie výchovy U_SOCIVYCH
U_SOMAII Somatopedie II U_SOMAII
U_SOPROCML Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCML
U_SOPROCM1 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM1
U_SOPROCM2 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM2
U_SOPRUC Somatopedie pro učitele U_SOPRUC
U_SOTRVZU Soudobé trendy v žurnalistice U_SOTRVZU
U_SOTRZAZU Soudobé trendy zahraniční žurnalistiky U_SOTRZAZU
U_SOVYAV1 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV1
U_SPARC Sociální patologie a rizikové chování U_SPARC
U_SPAVSI1 Správní právo a veřejná správa II. U_SPAVSI1
U_SPAVS2 Správní právo a veřejná správa I. U_SPAVS2
U_SPECPE10 Speciální pedagogika U_SPECPE10
U_SPPEPO Speciálně pedagogické poradenství U_SPPEPO
U_SP_SP Srovnávací pedagogika (Pedagogika + Srovnávací ped.) U_SP_SP
U_SPUAC Specifické poruchy učení a chování U_SPUAC
U_SRLZVCAE Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a EU U_SRLZVCAE
U_SRLZVCA3 Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a EU U_SRLZVCA3
U_SROVPEDA Srovnávací pedagogika U_SROVPEDA
U_STPRAN1 Stylistika pro andragogy U_STPRAN1
U_STRAMANA Strategic Management U_STRAMANA
U_STRAMARK Strategický marketing U_STRAMARK
U_STRAMAR1 Strategický marketing U_STRAMAR1
U_STREAPR Strategie reklamy a PR U_STREAPR
U_SURDII Surdopedie II U_SURDII
U_SURDOPE Surdopedie U_SURDOPE
U_SURDOPE1 Surdopedie U_SURDOPE1
U_SVAVVCAE Systém výzkumu a vývoje v ČR a EU pro andragogy U_SVAVVCAE
U_SVPSDVVP Specifické vývojové poruchy školních dovedností ve vzdělávacím procesu U_SVPSDVVP
U_SVPSD1 Specifické vývojové poruchy školních dovedností U_SVPSD1
U_TAPSP Teorie a praxe sociální politiky U_TAPSP
U_TATVEM Technika a technologie v elektronických médiích U_TATVEM
U_TDAPS Televizní dramaturgie a programová skladba U_TDAPS
U_TEKUII Teorie kultury II. U_TEKUII
U_TEMAKO Teorie masové komunikace U_TEMAKO
U_TEMEVZ Teorie mezinárodních vztahů U_TEMEVZ
U_TEORVYC1 Teorie výchovy U_TEORVYC1
U_TEPRII12 Teorie práva II. U_TEPRII12
U_TEVYARI Techniky vystupování a řízení U_TEVYARI
U_TEVYSDI1 Tělesná výchova s didaktikou U_TEVYSDI1
U_TIMEMANA Time Management U_TIMEMANA
U_TKTAA Trénink komunikačních technik a asertivity U_TKTAA
U_TMKJSSK Teorie masové komunikace jako specifika sociální komunikace U_TMKJSSK
U_TSCR1 Technika služeb cestovního ruchu II U_TSCR1
U_TVURPSAN Tvůrčí psaní U_TVURPSAN
U_TVURSEMI Tvůrčí seminář U_TVURSEMI
U_TYFLII Tyflopedie II U_TYFLII
U_TYFLOPE Tyflopedie U_TYFLOPE
U_TYFLOPE1 Tyflopedie U_TYFLOPE1
UUC Úvod do účetnictví UUC
U_UCITPRA1 Učitelská praxe U_UCITPRA1
U_UCITPRA4 Učitelská praxe U_UCITPRA4
U_UDPZI12 Úvod do praktické žurnalistiky II. U_UDPZI12
U_UMELKRI4 Umělecká kritika U_UMELKRI4
U_UVDOPRZ1 Úvod do praktické žurnalistiky U_UVDOPRZ1
U_UVDOPS Úvod do psychologie U_UVDOPS
U_UVDOPS1 Úvod do psychologie U_UVDOPS1
U_VASPTE Vývoj a současné problémy transitivních ekonomik U_VASPTE
U_VEREFIN2 Veřejné finance U_VEREFIN2
U_VERESPRA Veřejná správa U_VERESPRA
U_VIZUKOMU Vizuální komunikace U_VIZUKOMU
U_VPPZS Výběrová praxe podle zaměření studenta U_VPPZS
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VVASPSSV Vznik, vývoj a současná podoba sociálního státu v zemích EU U_VVASPSSV
U_VYTRFITV Vývojové trendy filmové tvorby U_VYTRFITV
U_VYVOPSY1 Vývojová psychologie U_VYVOPSY1
U_VYVYSDI1 Výtvarná výchova s didaktikou U_VYVYSDI1
U_VZDEDOSP Vzdělávání dospělých U_VZDEDOSP
U_ZAKLPERS Základy personalistiky U_ZAKLPERS
U_ZAKLPER1 Základy personalistiky U_ZAKLPER1
U_ZAKLPODN Základy podnikání U_ZAKLPODN
U_ZAKLPOD1 Základy podnikání U_ZAKLPOD1
U_ZAKLPRA2 Základy práva U_ZAKLPRA2
U_ZAKLPRA3 Základy práva U_ZAKLPRA3
U_ZAKLPSY3 Základy psychoterapie U_ZAKLPSY3
U_ZAKLROMI Základy romistiky U_ZAKLROMI
U_ZAPEDI Základy pedagogické diagnostiky U_ZAPEDI
U_ZASOPR Základy sociální práce U_ZASOPR
U_ZASOPR1 Základy sociální práce U_ZASOPR1
U_ZASPP1 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP1
U_ZAZNJA Základy znakového jazyka U_ZAZNJA
U_ZEPPVSK Základy ekonomiky pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZEPPVSK
U_ZETAPPA Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPPA
U_ZKMVE1 Základy kvantitativních metod v ekonomii II U_ZKMVE1
U_ZPPPVSK Základy práva pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZPPPVSK
U_ZPSZEI1 Základy právních systémů zemí EU II U_ZPSZEI1
U_ZSVSD Základy společenských věd s didaktikou U_ZSVSD
VHH_K Výživa a hygiena v hotelnictví VHH_K
VH_K12 Výživa a hygiena VH_K12
VH_P12 Výživa a hygiena VH_P12
VMP Výzkumné metody v podnikání VMP
ZF Základy filozofiie ZF
ZMK Základy marketingu ZMK
ZMN Základy managementu ZMN
ZMU Základy manažerského účetnictví ZMU
ZPR Základy práva ZPR
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.