Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2012 leto2012
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AN_K Animace v hotelnictví a cestovním ruchu AN_K
AN_P Animace v hotelnictví a cestovním ruchu AN_P
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
AUD Audit AUD
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BIS Bezpečnost informačních systémů BIS
BM Bezpečnostní management BM
BOPX Odborná praxe BOPX
BOZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZ
BP Bakalářská práce BP
BP1 Bakalářská práce BP1
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B101ADM1 Analýza dat a modelování I B101ADM1
B101ADM2 Analýza dat a modelování II B101ADM2
B101API Aplikovaná informatika B101API
B101APR Algoritmizace a programování B101APR
B101BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B101BPO
B101DBB Databáze I B101DBB
B101EST1 Ekonomická statistika I B101EST1
B101EST2 Ekonomická statistika II B101EST2
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101ISM Informační systémy pro MSP B101ISM
B101ISR Informační systémy a jejich řízení B101ISR
B101MAS Matematika - seminář B101MAS
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101OIS Organizační a informační strategie B101OIS
B101OSY Organizace informačních systémů B101OSY
B101PLP1 Plánování a řízení projektů IS I B101PLP1
B101PLP2 Plánování a řízení projektů IS II B101PLP2
B101PMA Pojistná matematika B101PMA
B101RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B101RKI1
B101RKI2 Řízení kvality (audit) IS II B101RKI2
B101SRI1 Správa a řízení IS I B101SRI1
B101SRI2 Správa a řízení IS II B101SRI2
B101STA Statistika B101STA
B101TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B101TIS
B101TMM Techniky a metody modelování požadavků B101TMM
B101VIS Vývoj informačních systémů B101VIS
B101ZI1 Základy informatiky I B101ZI1
B101ZI2 Základy informatiky II B101ZI2
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102EGO E-government B102EGO
B102EI3 Evropská integrace II B102EI3
B102EI4 Evropská integrace II B102EI4
B102EKI Ekonomie evropské integrace B102EKI
B102EPM Evropské politické myšlení a ideologie B102EPM
B102EPR Evropské právo B102EPR
B102EUP Politiky EU B102EUP
B102FIP Finanční právo B102FIP
B102IRP Instituce a rozhodovací procesy EU B102IRP
B102LAT2 Latina II B102LAT2
B102MVZ Mezinárodní vztahy B102MVZ
B102MZP Mezinárodní právo veřejné B102MZP
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OBP2 Obchodní právo II B102OBP2
B102OBP3 Obchodní právo II B102OBP3
B102OBP4 Obchodní právo II B102OBP4
B102OCPP Občanské právo procesní B102OCPP
B102OCP2 Občanské právo II B102OCP2
B102OPH Občanské právo hmotné B102OPH
B102PCP Právo cenných papírů B102PCP
B102PEU Právo a ekonomické základy EU B102PEU
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PIM Právní informatika B102PIM
B102PRM Práva a povinnosti realitních makléřů B102PRM
B102PRO Rodinné právo B102PRO
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102PUZ Právní úprava zdravotní a sociální péče, veřejné zdravotnictví v ČR B102PUZ
B102PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B102PVL
B102PZM Právní základy makléřských činností B102PZM
B102PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B102PZO
B102PZP Právní základy pojišťovnictví B102PZP
B102SDA Správa daní B102SDA
B102SDAB Správa daní B102SDAB
B102SPRB Správní právo B102SPRB
B102SPR1 Správní právo I B102SPR1
B102SPR2 Správní právo II B102SPR2
B102STP Stavební právo B102STP
B102TEU Vnitřní trh EU B102TEU
B102TPR Teorie práva a státověda B102TPR
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102USY Ústavní systémy B102USY
B102VEI Vývoj evropské integrace B102VEI
B102VSU Úvod do veřejné správy B102VSU
B102ZBP Základy burzovního práva B102ZBP
B102ZCP Základy občanského práva B102ZCP
B102ZOP Základy obchodního práva B102ZOP
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103POE Podniková ekonomika B103POE
B103PSY Psychologie B103PSY
B103PSY1 Psychologie I B103PSY1
B103REP Repetitorium z ekonomie B103REP
B103SOC Sociologie B103SOC
B103VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B103VPO
B103ZEK1 Základy ekonomie I B103ZEK1
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B104ART Analýza realitního trhu B104ART
B104BAS Bankovní strategie B104BAS
B104DAR Dějiny architektury B104DAR
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104FKE Firemní kultura a etické kodexy B104FKE
B104JEK Jednání s klientem a etické kodexy B104JEK
B104JKP Jednání s klientem a pacientem B104JKP
B104KRM Krizový management B104KRM
B104LOG Logistika B104LOG
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MKO Marketingová komunikace B104MKO
B104MNR Moderní nástroje řízení B104MNR
B104MOC1 Metody oceňování I B104MOC1
B104MOC2 Metody oceňování II B104MOC2
B104OHM Oceňování hmotného majetku B104OHM
B104OML Operační management a logistika B104OML
B104ONE1 Oceňování nemovitostí I B104ONE1
B104OPO Oceňování podniku B104OPO
B104OPO1 Oceňování podniku I B104OPO1
B104OPO2 Oceňování podniku II B104OPO2
B104PCV Praktická cvičení B104PCV
B104PFM1 Property a facility management I B104PFM1
B104PFM2 Property a facility management II B104PFM2
B104PLN Plánování v podmínkách MSP B104PLN
B104PMG Projektový management B104PMG
B104PMGA Projektový management B104PMGA
B104POS Pozemní stavitelství B104POS
B104PPZ Procesní přístup v podmínkách ZSS B104PPZ
B104PRI Procesní řízení v podmínkách MSP B104PRI
B104RJA Řízení jakosti B104RJA
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RLZB Řízení lidských zdrojů B104RLZB
B104RMO Rekonstrukce a modernizace staveb B104RMO
B104RST Rozpočtování staveb B104RST
B104RZZ Řízení zdravotnických zařízení B104RZZ
B104SKM Stavební konstrukce a materiály B104SKM
B104SPK Studijní propedeutika B104SPK
B104STD Stavební development B104STD
B104TPS Tvorba a hodnocení podnikatelských strategií B104TPS
B104TZB Technická zařízení budov B104TZB
B104TZP Tvorba životního prostředí B104TZP
B104UPS Úvod do pozemního stavitelství B104UPS
B104UZP Územní plánování B104UZP
B104ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B104ZKN
B104ZMA Základy marketingu B104ZMA
B105BAN Bankovnictví B105BAN
B105BCR Bankovnictví v ČR B105BCR
B105BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B105BFS1
B105CIM Odborné činnosti investičního makléře B105CIM
B105DIF Bankovnictví - diferenční zkouška B105DIF
B105DOB Devizové obchody B105DOB
B105EBA Elektronické bankovnictví B105EBA
B105EEP Etika a etiketa v pojišťovnictví B105EEP
B105FRB Finanční řízení bank B105FRB
B105FTR Finanční trhy B105FTR
B105IVP Informační výstupy pojišťoven B105IVP
B105KDT Kapitálový a derivátový trh B105KDT
B105KIN Kolektivní investování B105KIN
B105MBA Mezinárodní bankovnictví B105MBA
B105MPC1 Management portfolia cenných papírů I B105MPC1
B105OPJ Obchodní činnost pojišťoven B105OPJ
B105ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B105ORP1
B105POJ1 Pojišťovnictví I B105POJ1
B105PST Platební styk B105PST
B105RCB Regulace činnosti bank B105RCB
B105RMP Risk management v pojišťovnictví B105RMP
B105RNB Řízení nákladů v bankách B105RNB
B105SIN Systematika investičních instrumentů B105SIN
B105SPB Specializované bankovnictví B105SPB
B105SPP1 Systematika pojistných produktů I B105SPP1
B105UOB Úvěrové obchody B105UOB
B105VZP1 Veřejné zdravotní pojištění I B105VZP1
B106DSY1 Daňový systém v ČR B106DSY1
B106FAA Finanční analýza I B106FAA
B106FAK Finanční analýza B106FAK
B106FA1 Finanční analýza I B106FA1
B106FP1 Finance podniku I B106FP1
B106RFF Řízení firemních financí B106RFF
B106RFF1 Řízení firemních financí I B106RFF1
B106RFF2 Řízení firemních financí II B106RFF2
B106RKA Finanční řízení, kontrola a audit ve veřejné správě B106RKA
B106RNB Řízení nákladů v bankách B106RNB
B106UCE Účetnictví cenných papírů B106UCE
B106UFI Účetnictví finančních institucí B106UFI
B106UNO Účetnictví neziskových organizací B106UNO
B106UVS Účetnictví veřejné správy B106UVS
B106ZUC Základy účetnictví B106ZUC
B106ZUCB Základy účetnictví B106ZUCB
B106ZVF Základy veřejných financí B106ZVF
B107AA2 Anglický jazyk A II B107AA2
B107AB2 Anglický jazyk B II B107AB2
B107AJ1 Anglický jazyk 1 B107AJ1
B107AJ2 Anglický jazyk 2 B107AJ2
B107AJ3 Anglický jazyk 3 B107AJ3
B107AJ4 Anglický jazyk 4 B107AJ4
B107CEJ1 Český jazyk I B107CEJ1
B107CEJ2 Český jazyk II B107CEJ2
B107CEJ3 Český jazyk III B107CEJ3
B107CEJ4 Český jazyk IV B107CEJ4
B107DCJF1 Francouzský jazyk I B107DCJF1
B107DCJF2 Francouzský jazyk II B107DCJF2
B107DCJN1 Německý jazyk I B107DCJN1
B107DCJN2 Německý jazyk II B107DCJN2
B107DCJS3 Španělský jazyk III B107DCJS3
B107DCJS4 Španělský jazyk IV B107DCJS4
B107NA2 Německý jazyk A II B107NA2
B107NB2 Cizí jazyk II NJ B107NB2
B107NJ1 Německý jazyk 1 B107NJ1
B107NJ2 Německý jazyk 2 B107NJ2
B107NJ3 Německý jazyk 3 B107NJ3
B107NJ4 Německý jazyk 4 B107NJ4
B107OAJ1 Odborný anglický jazyk I B107OAJ1
B107OAJ2 Odborný anglický jazyk II B107OAJ2
B107OAJ3 Odborný anglický jazyk III B107OAJ3
B107OAJ4 Odborný anglický jazyk IV B107OAJ4
B107ONJ1 Odborný německý jazyk I B107ONJ1
B107ONJ2 Odborný německý jazyk II B107ONJ2
B107ONJ3 Odborný německý jazyk III B107ONJ3
B107VSAJ4 Anglický jazyk IV B107VSAJ4
B107VSAJ5 Anglický jazyk V B107VSAJ5
B108APP Antropologie, psychosociální vývoj a péče o člověka B108APP
B108BPC Biologie a patobiologie člověka B108BPC
B108ISZ Informační systémy ve zdravotnictví a sociální péči B108ISZ
B108KOP Komunitní péče B108KOP
B108KPE Komunitní péče B108KPE
B108OPZ Ochrana životního prostředí B108OPZ
B108OZP Ochrana životního prostředí B108OZP
B108PON Péče o nemocné B108PON
B108ZLT1 Základy lékařské terminologie I B108ZLT1
B108ZLT2 Základy lékařské terminologie II B108ZLT2
B108ZMO Struktura a předměty základních medicínských oborů B108ZMO
B108ZOS Základy ošetřovatelství B108ZOS
CJ1_A_K2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K2
CJ1_A_K4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K4
CJ1_A_P2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P2
CJ1_A_P4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P4
CJ1_N_K2 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K2
CJ1_N_K4 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K4
CJ1_N_P2 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P2
CJ1_N_P4 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P4
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CJ2_A_K2 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_K2
CJ2_A_K4 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_K4
CJ2_A_P2 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P2
CJ2_A_P4 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P4
CJ2_F_P2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P2
CJ2_F_P4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P4
CJ2_N_K2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K2
CJ2_N_K4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K4
CJ2_N_P2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P2
CJ2_N_P4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P4
CJ3_RJZ_PV Cizý jazyk 3 - ruština začátečníci CJ3_RJZ_PV
CJ3_R_KV Cizý jazyk 3 - ruština CJ3_R_KV
CON Controlling CON
DCR_K Doprava a distribuční systémy v cestovním ruchu DCR_K
DCR_P Doprava a distribuční systémy v cestovním ruchu DCR_P
DK_K Dějiny kultury DK_K
DK_P Dějiny kultury DK_P
DS Diplomní seminář DS
DT Diplomová práce DT
ECR_K Ekonomika řízení cestovního ruchu ECR_K
ECR_P Ekonomika řízení cestovního ruchu ECR_P
EEI Evropská ekonomická integrace EEI
EP_K Evropské právo pro ekonomy EP_K
EP_P Evropské právo pro ekonomy EP_P
EU Evropská unie EU
EUS_K Ekonomika řízení podniku ubytovacích služeb EUS_K
EUS_P Ekonomika řízení podniku ubytovacích služeb EUS_P
EVS Ekonomika veřejného sektoru EVS
FBM_K Food and Beverage management FBM_K
FBM_P Food and Beverage management FBM_P
FI Finance FI
FMCR_K Finanční management v cestovním ruchu FMCR_K
FMCR_P Finanční management v cestovním ruchu FMCR_P
FMH_K Finanční management v hotelnictví FMH_K
FMH_P Finanční management v hotelnictví FMH_P
GACR_PV Gastronomie pro cestovní ruch GACR_PV
GCR_K Geografie cestovního ruchu GCR_K
GCR_P Geografie cestovního ruchu GCR_P
GIPCR_K Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu GIPCR_K
GIPCR_P Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu GIPCR_P
GIPH_K Globalizace a integrační procesy v hotelnictví GIPH_K
GIPH_P Globalizace a integrační procesy v hotelnictví GIPH_P
GISAJ_PV_D Geographical Information Systems in Tourism and Hotel Management - volitelný, výběr GISAJ_PV_D
GSE Geografie světové ekonomiky GSE
HP_K Hotelový provoz HP_K
HP_P Hotelový provoz HP_P
IEO Internet a elektronický obchod IEO
IN Informatika IN
IN2 Informatika II IN2
IRSCR_K Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu IRSCR_K
IRSCR_P Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu IRSCR_P
IRSH_K Informační a rezervační systémy v hotelnictví IRSH_K
IRSH_P Informační a rezervační systémy v hotelnictvi IRSH_P
ISR Integrovaný systém řízení ISR
KAP_OPA6 Odborná praxe PR6 KAP_OPA6
KAP_OPR5 Odborná praxe PR5 KAP_OPR5
KAP_PROBV Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_PROBV
KAP_TPS4 Trestní právo a správní trestání KAP_TPS4
KAP_VPS4 Vybrané problémy správního práva KAP_VPS4
KAP_VPV4 Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_VPV4
KAP_VSO3 Veřejná správa a její organizace KAP_VSO3
KAP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KAP_ZBP6
KAP_ZPP5 Základy pracovního práva KAP_ZPP5
KAP_ZPR1 Základy práva KAP_ZPR1
KCJ_AJ11 Anglický jazyk I/1 KCJ_AJ11
KCJ_AJ12 Anglický jazyk I/2 KCJ_AJ12
KCJ_AJ13 Anglický jazyk I/3 KCJ_AJ13
KCJ_AJ14 Anglický jazyk I/4 KCJ_AJ14
KCJ_AJ15 Anglický jazyk I/5 KCJ_AJ15
KCJ_AJ21 Anglický jazyk II/1 KCJ_AJ21
KCJ_AJ22 Anglický jazyk II/2 KCJ_AJ22
KCJ_AJ23 Anglický jazyk II/3 KCJ_AJ23
KCJ_AJ24 Anglický jazyk II/4 KCJ_AJ24
KCJ_AJ25 Anglický jazyk II/5 KCJ_AJ25
KCJ_AJ26 Anglický jazyk II/6 KCJ_AJ26
KCJ_FJ11 Francouzský jazyk I/1 KCJ_FJ11
KCJ_FJ12 Francouzský jazyk I/2 KCJ_FJ12
KCJ_FJ13 Francouzský jazyk I/3 KCJ_FJ13
KCJ_FJ14 Francouzský jazyk I/4 KCJ_FJ14
KCJ_FJ15 Francouzský jazyk I/5 KCJ_FJ15
KCJ_FJ21 Francouzský jazyk II/1 KCJ_FJ21
KCJ_FJ22 Francouzský jazyk II/2 KCJ_FJ22
KCJ_FJ23 Francouzský jazyk II/3 KCJ_FJ23
KCJ_FJ24 Francouzský jazyk II/4 KCJ_FJ24
KCJ_FJ25 Francouzský jazyk II/4 KCJ_FJ25
KCJ_FJ26 Francouzský jazyk II/6 KCJ_FJ26
KCJ_IJ11 Italský jazyk I/1 KCJ_IJ11
KCJ_IJ12 Italský jazyk I/2 KCJ_IJ12
KCJ_IJ13 Italský jazyk I/3 KCJ_IJ13
KCJ_IJ14 Italský jazyk I/4 KCJ_IJ14
KCJ_IJ15 Italský jazyk I/5 KCJ_IJ15
KCJ_IJ21 Italský jazyk II/1 KCJ_IJ21
KCJ_IJ22 Italský jazyk II/2 KCJ_IJ22
KCJ_IJ23 Italský jazyk II/3 KCJ_IJ23
KCJ_IJ24 Italský jazyk II/4 KCJ_IJ24
KCJ_IJ25 Italský jazyk II/5 KCJ_IJ25
KCJ_IJ26 Italský jazyk II/6 KCJ_IJ26
KCJ_NJ11 Německý jazyk I/1 KCJ_NJ11
KCJ_NJ12 Německý jazyk I/2 KCJ_NJ12
KCJ_NJ13 Německý jazyk I/3 KCJ_NJ13
KCJ_NJ14 Německý jazyk I/4 KCJ_NJ14
KCJ_NJ15 Německý jazyk I/5 KCJ_NJ15
KCJ_NJ21 Německý jazyk II/1 KCJ_NJ21
KCJ_NJ22 Německý jazyk II/2 KCJ_NJ22
KCJ_NJ23 Německý jazyk II/3 KCJ_NJ23
KCJ_NJ24 Německý jazyk II/4 KCJ_NJ24
KCJ_NJ25 Německý jazyk II/5 KCJ_NJ25
KCJ_NJ26 Německý jazyk II/6 KCJ_NJ26
KCJ_RJ11 Ruský jazyk I/1 KCJ_RJ11
KCJ_RJ12 Ruský jazyk I/2 KCJ_RJ12
KCJ_RJ13 Ruský jazyk I/3 KCJ_RJ13
KCJ_RJ14 Ruský jazyk I/4 KCJ_RJ14
KCJ_RJ15 Ruský jazyk I/5 KCJ_RJ15
KCJ_RJ21 Ruský jazyk II/1 KCJ_RJ21
KCJ_RJ22 Ruský jazyk II/2 KCJ_RJ22
KCJ_RJ23 Ruský jazyk II/3 KCJ_RJ23
KCJ_RJ24 Ruský jazyk II/4 KCJ_RJ24
KCJ_RJ25 Ruský jazyk II/5 KCJ_RJ25
KCJ_RJ26 Ruský jazyk II/6 KCJ_RJ26
KCJ_SJ11 Španělský jazyk I/1 KCJ_SJ11
KCJ_SJ12 Španělský jazyk I/2 KCJ_SJ12
KCJ_SJ13 Španělský jazyk I/3 KCJ_SJ13
KCJ_SJ14 Španělský jazyk I/4 KCJ_SJ14
KCJ_SJ15 Španělský jazyk I/5 KCJ_SJ15
KCJ_SJ21 Španělský jazyk II/1 KCJ_SJ21
KCJ_SJ22 Španělský jazyk II/2 KCJ_SJ22
KCJ_SJ23 Španělský jazyk II/3 KCJ_SJ23
KCJ_SJ24 Španělský jazyk II/4 KCJ_SJ24
KCJ_SJ25 Španělský jazyk II/5 KCJ_SJ25
KCJ_SJ26 Španělský jazyk II/6 KCJ_SJ26
KCR_KV Krajina v cestovním ruchu KCR_KV
KCR_PV Krajina v cestovním ruchu KCR_PV
KE Komparativní ekonomika KE
KEM_AST2 Aplikovaná statistika KEM_AST2
KEM_ECF4 Economics and Finance KEM_ECF4
KEM_FBA4 Finance a bankovnictví KEM_FBA4
KEM_GPS3 Globální problémy světa KEM_GPS3
KEM_IBU3 International business KEM_IBU3
KEM_ISA1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISA1
KEM_ISP1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISP1
KEM_ITR4 International Trade KEM_ITR4
KEM_KML6 Krizový management - lidský aspekt KEM_KML6
KEM_KRI5 Krizové řízení KEM_KRI5
KEM_MAE2 Makroekonomie KEM_MAE2
KEM_MAK2 Makroekonomie KEM_MAK2
KEM_MAK5 Manažerská ekonomika KEM_MAK5
KEM_MDOV Manažerské dovednosti KEM_MDOV
KEM_MDO56 Manažerské dovednosti KEM_MDO56
KEM_MFI5 Mezinárodní finance KEM_MFI5
KEM_MIE1 Mikroekonomie KEM_MIE1
KEM_MIN2 Manažerská informatika KEM_MIN2
KEM_MLZ4 Management lidských zdrojů KEM_MLZ4
KEM_OEZ6 Ochrana ekonomických zájmů KEM_OEZ6
KEM_OPA6 Odborná praxe EKO6 KEM_OPA6
KEM_OPR5 Odborná praxe EKO6 KEM_OPR5
KEM_PCR6 Postavení ČR ve světové ekonomice KEM_PCR6
KEM_PEK5 Podniková ekonomika KEM_PEK5
KEM_PMA4 Projektový management KEM_PMA4
KEM_PSF4 Projektový management a strukturální fondy EU KEM_PSF4
KEM_RLZ4 Řízení lidských zdrojů KEM_RLZ4
KEM_SEK2 Světová ekonomika KEM_SEK2
KEM_TIE3 The Transformation and Integration of the Central and East European Countries KEM_TIE3
KEM_TPM3 Teorie a praxe managementu KEM_TPM3
KEM_VFI4 Veřejné finance KEM_VFI4
KEM_VMT4 Vybrané metody a techniky managementu KEM_VMT4
KEM_ZBP6 Zpracování bakalářské práce EKO KEM_ZBP6
KEM_ZIN1 Základy informatiky KEM_ZIN1
KEM_ZMA2 Úvod do marketingu KEM_ZMA2
KEM_ZMA3 Základy marketingu KEM_ZMA3
KEM_ZUC5 Základy účetnictví KEM_ZUC5
KM2 Kvantitativní metody II KM2
KPP_PV Kulinární příprava pokrmů KPP_PV
KR Krizové řízení a IZS KR
KREG_AOR6 Aktuální otázky rozvoje regionů KREG_AOR6
KREG_BOB4 Bezpečnost obcí a regionů KREG_BOB4
KREG_BOR6 Bezpečnost obcí a regionů KREG_BOR6
KREG_BSE5 Bakalářský seminář I KREG_BSE5
KREG_BSE6 Bakalářský seminář II KREG_BSE6
KREG_BSM6 Bakalářský seminář KREG_BSM6
KREG_CRR6 Cestovní ruch v regionech KREG_CRR6
KREG_EPE3 Economic policies of the European Union KREG_EPE3
KREG_EUN4 Evropská unie KREG_EUN4
KREG_MOP5 Metodologie odborné práce KREG_MOP5
KREG_OPA6 Odborná praxe REG6 KREG_OPA6
KREG_OPR1 Odborná praxe 1 KREG_OPR1
KREG_OPR2 Odborná praxe 2 KREG_OPR2
KREG_OPR3 Odborná praxe 3 KREG_OPR3
KREG_OPR4 Odborná praxe 4 KREG_OPR4
KREG_OPR5 Odborná praxe REG5 KREG_OPR5
KREG_RME2 Regionální a municipální ekonomika KREG_RME2
KREG_RRO4 Regionální rozvoj KREG_RRO4
KREG_RVV5 Regionální veřejné vztahy KREG_RVV5
KREG_SFO3 Strukturální fondy KREG_SFO3
KREG_SKR3 Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů KREG_SKR3
KREG_UPU1 Územní plánování a urbanismus KREG_UPU1
KREG_URE1 Úvod do regionalistiky KREG_URE1
KREG_ZBP6 Zpracování bakalářské práce REG KREG_ZBP6
KSP_E Etika KSP_E
KSP_HGE3 Hospodářská geografie ČR a Evropy KSP_HGE3
KSP_KML2 Kriminologie KSP_KML2
KSP_MET5 Manažerská etika KSP_MET5
KSP_MKE2 Manažerská komunikace a etika KSP_MKE2
KSP_NKP3 Návykové látky, kriminalita a prevence KSP_NKP3
KSP_OPA6 Odborná praxe SPEC6 KSP_OPA6
KSP_OPE5 Odborná praxe I SPEC KSP_OPE5
KSP_OPR5 Odborná praxe SPEC5 KSP_OPR5
KSP_OPR6 Odborná praxe SPEC6 KSP_OPR6
KSP_PDE2 Politické dějiny ČR a Evropy KSP_PDE2
KSP_SPS6 Sociální psychologie KSP_SPS6
KSP_USE2 Úvod do studia etiky KSP_USE2
KSP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KSP_ZBP6
KSP_ZEK2 Základy efektivní komunikace KSP_ZEK2
KSP_ZPS4 Základy psychologie KSP_ZPS4
LHAJ_KV_D Landscape and Heritage - volitelný, výběr LHAJ_KV_D
LHAJ_PV_D Landscape and Heritage - volitelný, výběr LHAJ_PV_D
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
ME Manažerská ekonomika ME
MEM Mezinárodní management MEM
MEP Mezinárodní a evropské právo MEP
MES Mezinárodní a evropské soudní orgány MES
MFV Mezinárodní finanční výkaznictví MFV
MGS Makroekonomie v globálním světě MGS
MH Manažerská hra MH
MIK Mikroekonomie MIK
MIKRO_K Mikroekonomie MIKRO_K
MIKRO_P Mikroekonomie MIKRO_P
MIS Management IS/ICT MIS
MK Marketing MK
MKO Marketingová komunikace MKO
MK1 Marketing 1 MK1
MK2 Marketing 2 MK2
MLZ Management lidských zdrojů MLZ
MME Matematické metody v ekonomii MME
MMKCR_K Mezinárodní marketing v cestovním ruchu MMKCR_K
MMKCR_P Mezinárodní marketing v cestovním ruchu MMKCR_P
MMKH_K Mezinárodní marketing v hotelnictví MMKH_K
MMKH_P Mezinárodní marketing v hotelnictví MMKH_P
MN Management MN
MNK Manažerská komunikace MNK
MNO Management organizací MNO
MN1 Management 1 MN1
MN2 Management 2 MN2
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MOP Mezinárodní obchod a globální podnikání MOP
MPP_K Metodika práce průvodce MPP_K
MPP_P Metodika práce průvodce MPP_P
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MSMP Diplomový seminář MSMP
MUC Manažerské účetnictví MUC
MU1 Manažerské účetnictví I MU1
MU2 Manažerské účetnictví II MU2
M101ASW Aplikační software M101ASW
M101DBM Databáze II M101DBM
M101DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF1
M101DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF2
M101IMG Informační management M101IMG
M101MDS Modelování a návrh datových skladů M101MDS
M101MSA Metody statistické analýzy M101MSA
M101MZI Metody zpracování informací M101MZI
M101PAS Pravděpodobnost a statistika M101PAS
M101PIS Podnikové informační systémy M101PIS
M101RPP Řízení projektů a podnikových procesů M101RPP
M101SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M101SIT
M101SME Systémová metodologie M101SME
M101SRS Strategické řízení informačních systémů M101SRS
M101STM Statistické metody M101STM
M101TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M101TCN
M101ZSI Základy softwarového inženýrství M101ZSI
M102EEI Ekonomické základy evropské integrace M102EEI
M102OBP Obchodní právo M102OBP
M102OCP Občanské právo M102OCP
M102OPE Oborové politiky EU M102OPE
M102PEC Postavení střední Evropy a ČR M102PEC
M102PEZ Politické a ekonomické základy evropské integrace M102PEZ
M102PIF Právo pro informatiku M102PIF
M102POL Politologie anglicky M102POL
M102RPR Regionálni politika a rozvojové projekty M102RPR
M102SMO Spolupráce EU a mezinárodních organizací M102SMO
M102TEU Vnitřní trh EU M102TEU
M103HOP1 Hospodářská politika I M103HOP1
M103HOP2 Hospodářská politika II M103HOP2
M103MAE Manažerská ekonomika M103MAE
M103MAK Makroekonomie M103MAK
M103MAK1 Makroekonomie I M103MAK1
M103MAK2 Makroekonomie II M103MAK2
M103MIK Mikroekonomie M103MIK
M103MIK2 Mikroekonomie II M103MIK2
M103REP Repetitorium z ekonomie M103REP
M104DIF1 Oceňování majetku - diferenční zkouška M104DIF1
M104DIF2 Oceňování majetku - diferenční zkouška M104DIF2
M104KMA Kvantitativní management M104KMA
M104MAN2 Management II M104MAN2
M104ONE2 Oceňování nemovitostí II M104ONE2
M104OPO3 Oceňování podniků III M104OPO3
M104RPV Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M104RPV
M104RVV Rozpočtování ve výstavbě M104RVV
M105BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M105BFS2
M105DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M105DIF1
M105DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M105DIF2
M105MFT Mezinárodní finanční trhy M105MFT
M105MPA Měnová politika a analýza M105MPA
M105MPC2 Management portfolia cenných papírů II M105MPC2
M105ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M105ORP2
M105POJ Pojišťovnictví M105POJ
M105POJ2 Pojišťovnictví II M105POJ2
M105SPP2 Systematika pojistných produktů II M105SPP2
M106DSY Daňový systém M106DSY
M106DTP Daňová teorie a politika M106DTP
M106EME Ekonometrie M106EME
M106FA2 Finanční analýza II M106FA2
M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS
M106FP2 Finance podniku II M106FP2
M106FRI Finanční řízení M106FRI
M106FUC Finanční účetnictví M106FUC
M106PFI Podnikové finance M106PFI
M106UCT Účetnictví M106UCT
M106VFI Veřejné finance M106VFI
M106VF1 Veřejné finance I M106VF1
M106VF2 Veřejné finance II M106VF2
M106ZUC Základy účetnictví M106ZUC
M107OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M107OBAJ1
M107OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M107OBAJ2
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OFT Obchodování na finančních trzích OFT
OP Obchodní právo OP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OZT Organizovaný zločin a terorizmus OZT
PCG_PV Počítačová gramotnost PCG_PV
PDV Právo duševního vlastnictví PDV
PE Podniková ekonomika PE
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PF Podnikové finance PF
PIV_PV Podnikání a interkulturní vztahy PIV_PV
PM Projektový management PM
PMCR_K Projektový management v cestovním ruchu PMCR_K
PMCR_P Projektový management v cestovním ruchu PMCR_P
POL Politologie POL
POM Psychologie osobnosti manažera POM
PP Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení PP
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRAJ_KV_D Public Relations in Tourism - volitelný, výběr PRAJ_KV_D
PRAJ_PV_D Public Relations in Tourism - volitelný, výběr PRAJ_PV_D
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
rezervace rezervace rezervace
ROZ Rozpočetnictví ROZ
RPR_KV Reklama a public relations RPR_KV
RPR_PV Reklama a public relations RPR_PV
R1 Ruský jazyk 1 R1
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCI Sociologie SCI
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SK Systémy kvality SK
SLCR_K Služby cestovního ruchu SLCR_K
SLCR_P Služby cestovního ruchu SLCR_P
SMMAJ_PV_D Selected Chapters from Microeconomics and Macroeconomics - volitelný, výběr SMMAJ_PV_D
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
SSR Soudní a správní řízení SSR
ST Statistika ST
S2 Španělský jazyk 2 S2
TCAS_KV_D Tvorba časopisu v hotelnictví a cestovním ruchu - volitelný, výběr TCAS_KV_D
TCAS_PV_D Tvorba časopisu v hotelnictví a cestovním ruchu - volitelný, výběr TCAS_PV_D
U_ACCOUNT Accounting U_ACCOUNT
U_AKPRONCL Aktuální problémy ontogeneze člověka U_AKPRONCL
U_AKPRSOSO Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOSO
U_ANDRAG2 Andragogika U_ANDRAG2
U_ANDRDIDA Andragogická didaktika U_ANDRDIDA
U_ANDRII Andragogika II U_ANDRII
U_ANDRPORA Andragogické poradenství U_ANDRPORA
U_ANDRVYZK Andragogický výzkum U_ANDRVYZK
U_ANPRSPPE Andragogika pro speciální pedagogy U_ANPRSPPE
U_APRETV Aplikovaná reklamní tvorba U_APRETV
U_APVCR Aplikované právo v cestovním ruchu U_APVCR
U_AUADRTV1 Autorská a dramaturgická tvorba U_AUADRTV1
U_AUPRII Audiovizuální projekty II. U_AUPRII
U_AUTOPRAV Autorské právo U_AUTOPRAV
U_AUTOPRA2 Autorské právo U_AUTOPRA2
U_AUTVII Audiovizuální tvorba II. U_AUTVII
U_AUTVI12 Audiovizuální tvorba I. U_AUTVI12
U_BAKASEM1 Bakalářský seminář U_BAKASEM1
U_BAKASEM2 Bakalářský seminář U_BAKASEM2
U_BAKASEM3 Bakalářský seminář U_BAKASEM3
U_BASE1 Bakalářský seminář I U_BASE1
U_BASE2 Bakalářský seminář I U_BASE2
U_BASE3 Bakalářský seminář I U_BASE3
U_BASE5 Bakalářský seminář I U_BASE5
U_BASE6 Bakalářský seminář I U_BASE6
U_BEITEC Business Ethic in the EU Countries U_BEITEC
U_BESLI Bezpečnostní služby I. U_BESLI
U_BEZPPOLI Bezpečnostní politika U_BEZPPOLI
U_BEZPVYZK Bezpečnostní výzkum U_BEZPVYZK
UC Účetnictví UC
U_CEPRDE České právní dějiny U_CEPRDE
U_CERUCERE Cestovní ruch České republiky U_CERUCERE
U_CIJA2SE Cizí jazyk 2. sem U_CIJA2SE
U_CIJA3 Cizí jazyk 1 U_CIJA3
U_CIJA4 Cizí jazyk 2 U_CIJA4
U_CIZIJAZ7 Cizí jazyk U_CIZIJAZ7
U_CJI_21 Cizí jazyk I. - 2. sem U_CJI_21
U_CJ_N1 Cizí jazyk (NJ nebo AJ) U_CJ_N1
U_CJ1_2S Cizí jazyk 1 - 2. sem U_CJ1_2S
U_CJ1_4S Cizí jazyk 1 - 4. sem U_CJ1_4S
U_CJ2_2S Cizí jazyk 2 - 2. sem U_CJ2_2S
U_CJ2_4S Cizí jazyk 2 - 4. sem U_CJ2_4S
U_COMMLAW Commercial Law U_COMMLAW
U_CONTROL Controlling U_CONTROL
U_CRMAANPR Crisis Management and Problem-Solving U_CRMAANPR
UCT2_K Účetnictví 2 UCT2_K
UCT2_P Účetnictví 2 UCT2_P
UC4 Účetnictví 4 UC4
U_DABING Dabing U_DABING
U_DASEI Dějiny a současnost evropské integrace U_DASEI
U_DEASTI1 Dějiny ekonomických a sociálních teorií II. U_DEASTI1
U_DECERU Dějiny cestovního ruchu U_DECERU
U_DEDIII Dějiny divadla II. U_DEDIII
U_DENAHOI Dějiny národního hospodářství I. U_DENAHOI
U_DENAH2 Dějiny národního hospodářství U_DENAH2
U_DICTAPS Didaktika čtení a psaní U_DICTAPS
U_DIDADOSP Didaktika dospělých U_DIDADOSP
U_DIPLSEMI Diplomový seminář U_DIPLSEMI
U_DIPLSEM3 Diplomový seminář U_DIPLSEM3
U_DIPLSEM9 Diplomový seminář U_DIPLSEM9
U_DISTII Divadelní studia II. U_DISTII
U_DOTVII Dokumentární tvorba II. U_DOTVII
U_DRAMVYCH Dramatická výchova U_DRAMVYCH
U_DRPRMUDI Dramaturgická propedeutika, multimediální divadlo U_DRPRMUDI
U_DRTVII Dramatická tvorba II. U_DRTVII
U_ECONREVI Economic Review U_ECONREVI
U_EKAHO Ekologie a hospodářství U_EKAHO
U_EKOCCRI Ekonomika ochrany ČR I. U_EKOCCRI
U_EKONPOD1 Ekonomika podniku U_EKONPOD1
U_EKONPOD5 Ekonomika podniku U_EKONPOD5
U_EKONPOD6 Ekonomika podniku U_EKONPOD6
U_E_LEARN E-learning U_E_LEARN
U_EMAVOC Event marketing a vybrané oblasti CR U_EMAVOC
U_ERASCOUR Erasmus Course U_ERASCOUR
U_ETASPPR Etiketa a společenský protokol U_ETASPPR
U_ETIKA Etika U_ETIKA
U_ETIK2 Etika U_ETIK2
U_ETIK3 Etika U_ETIK3
U_ETOPEDI Etopedie U_ETOPEDI
U_ETOPII Etopedie II U_ETOPII
U_ETPRUC Etopedie pro učitele U_ETPRUC
U_ETVPE Etika v pedagogice U_ETVPE
U_EUPUAD European Public Administration U_EUPUAD
U_EVEKIN Evropská ekonomická integrace U_EVEKIN
U_EVEKI1 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI1
U_EVEKI4 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI4
U_EVPRAFO Evropské projekty a fondy U_EVPRAFO
U_EVPRII Evropské právo II. U_EVPRII
U_FIADA Finance a daně U_FIADA
U_FILMDOKU Filmový dokument U_FILMDOKU
U_FILMESTE Filmová estetika U_FILMESTE
U_FILMSEMI Filmový seminář U_FILMSEMI
U_FILOJAZY Filozofie jazyka U_FILOJAZY
U_FILOJAZ5 Filozofie jazyka U_FILOJAZ5
U_FILOZ13 Filozofie U_FILOZ13
U_FINAMATE Finanční matematika U_FINAMATE
U_FINAUCET Finanční účetnictví U_FINAUCET
U_FIPRI Finanční právo I U_FIPRI
U_FITV_SC Filmová tvorba - scénáristika U_FITV_SC
U_FIUCII Finanční účetnictví II U_FIUCII
U_FKAEP1 Firemní kultura a etika podnikání U_FKAEP1
U_GCR_E1 Geografie cestovního ruchu - Evropa II U_GCR_E1
U_GCR_SI Geografie cestovního ruchu - svět I U_GCR_SI
U_GCS12 Geografie CR svět 1, 2 U_GCS12
U_GEPRSPPE Gerontopedagogika pro speciální pedagogy U_GEPRSPPE
U_HIATEFI Historie a teorie filmu U_HIATEFI
U_HIMAKO Historie masové komunikace U_HIMAKO
U_HIOFNAEC History of National Economy U_HIOFNAEC
U_HISTBEZP Historie bezpečnosti U_HISTBEZP
U_HPEAC Hospodářská politika EU a ČR U_HPEAC
U_HPEA2 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA2
U_HPEA3 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA3
U_HTANM Historie TV a nových médií U_HTANM
U_HUAZVII Hudba a zvuk II. U_HUAZVII
U_HUVYSDI1 Hudební výchova s didaktikou U_HUVYSDI1
U_IAISM ICT and Information Systems Management U_IAISM
U_INTEKOMU Interkulturní komunikace U_INTEKOMU
U_INTESEMI Interpretační seminář U_INTESEMI
U_INTESKOL Interkulturní škola U_INTESKOL
U_INVESVKO Internet ve světě komunikace U_INVESVKO
UIO Utajované informace v organizaci UIO
U_IPPCR IT pro pracovníky cestovního ruchu U_IPPCR
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
U_JEVIREC Jevištní řeč U_JEVIREC
U_JKVDAHMK Jazyková komunikace v dějinách a historie masové komunikace U_JKVDAHMK
U_KAZDEDI Kapitoly z dějin divadla U_KAZDEDI
U_KAZEVVZ Kapitoly z evropské vzdělanosti U_KAZEVVZ
U_KISVCR Koncepce informačních systémů v cestovním ruchu U_KISVCR
U_KNOWMANA Knowledge management U_KNOWMANA
U_KOANEMA Komerční a nekomerční marketing U_KOANEMA
U_KOATYPR Kooperace a týmová práce U_KOATYPR
U_KOVEVEPR Komunikace ve veřejném prostoru U_KOVEVEPR
U_KRIZMANA Krizový management U_KRIZMANA
U_KRIZMAN1 Krizový management U_KRIZMAN1
U_KRKOI Krizová komunikace I. U_KRKOI
U_KULTANTR Kulturní antropologie U_KULTANTR
U_KULTETNO Kulturní etnografie U_KULTETNO
U_KULTETN2 Kulturní etnologie U_KULTETN2
U_KULTETN3 Kulturní etnografie U_KULTETN3
U_LOAINPR Logika a interpretační procesy U_LOAINPR
U_LOAINPR2 Logika a interpretační procesy U_LOAINPR2
U_LOGOII Logopedie II U_LOGOII
U_LPMSD1 Literatura pro mládež s didaktikou U_LPMSD1
U_MAANSA Marketing and Sale U_MAANSA
U_MACEKAII Management cestovních kanceláří II. U_MACEKAII
U_MAHOALA Management hotelnictví a lázeňství U_MAHOALA
U_MAII_FMA Management II. (finanční management) U_MAII_FMA
U_MAKROEK1 Makroekonomie U_MAKROEK1
U_MAKROEK2 Makroekonomie U_MAKROEK2
U_MAKROE2 Makroekonomie U_MAKROE2
U_MAKROE4 Makroekonomie U_MAKROE4
U_MAKROE5 Makroekonomie U_MAKROE5
U_MAKROE6 Makroekonomie U_MAKROE6
U_MAMEIN Management mediálních institucí U_MAMEIN
U_MANAMEDI Management médií U_MANAMEDI
U_MANAORGA Management organizací U_MANAORGA
U_MANAROZH Manažerské rozhodování U_MANAROZH
U_MANASOCI Manažerská sociologie U_MANASOCI
U_MANAZMEN Management změny U_MANAZMEN
U_MAPRVY Management pracovního výkonu U_MAPRVY
U_MAPSPV1 Metody a prostředky spec. ped. výzkumu U_MAPSPV1
U_MARKETI Marketing U_MARKETI
U_MASDIII Matematika s didaktikou II U_MASDIII
U_MATSPV1 Metody a techniky spec. ped. výzkumu U_MATSPV1
U_MAUMII Management umění II. U_MAUMII
U_MAUMII1 Management umění II. U_MAUMII1
U_MAUMII12 Management umění III. U_MAUMII12
U_MA1_LZD Management 1 (lidské zdroje) U_MA1_LZD
U_MEAGL Média a globalizace U_MEAGL
U_MEAMV Mediální etika a mediální výchova U_MEAMV
U_MEDIETIK Mediální etika U_MEDIETIK
U_MEDIETI2 Mediální etika U_MEDIETI2
U_MEDIKOM3 Mediální komunikace U_MEDIKOM3
U_MEDIKOM4 Mediální komunikace U_MEDIKOM4
U_MEDISEMI Mediální sémiotika U_MEDISEMI
U_MEDISTRA Mediální strategie U_MEDISTRA
U_MEDIVYC1 Mediální výchova U_MEDIVYC1
U_MEDIVYCH Mediální výchova U_MEDIVYCH
U_MEROSODO Metody rozvíjení sociálních dovedností U_MEROSODO
U_MESEKCR Metodologický seminář k CR U_MESEKCR
U_MEVINSP Média v informační společnosti U_MEVINSP
U_MEZIMARK Mezinárodní marketing U_MEZIMARK
U_MIKROE1 Mikroekonomie U_MIKROE1
U_MIKROE2 Mikroekonomie U_MIKROE2
UMK Úvod do marketingu UMK
U_MOABO Mobbing a bossing U_MOABO
U_MODEDEJ2 Moderní dějiny U_MODEDEJ2
U_MODERO2 Moderování U_MODERO2
U_MPAVVM Mediální publikum a výzkum veřejného mínění U_MPAVVM
U_MPPAD1 Metodika práce průvodce a delegáta U_MPPAD1
U_MULTVYCH Multikulturní výchova U_MULTVYCH
U_MULTVYRO Multimediální výroba U_MULTVYRO
U_NADADETI Nadané děti U_NADADETI
U_NEVEKOMU Neverbální komunikace U_NEVEKOMU
U_NOMEAMU Nová média a multimédia U_NOMEAMU
U_NSVCAE Neziskový sektor v ČR a EU U_NSVCAE
U_OARVD Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD
U_OARVD1 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARVD1
U_OBPRHMI Občanské právo hmotné I. U_OBPRHMI
U_OBPRII Obchodní právo II. U_OBPRII
U_OBPRPRII Občanské právo procesní II. U_OBPRPRII
U_OPERDIV1 Operní divadlo U_OPERDIV1
U_PAEVKAM Politický a ekonomický význam komunikace a médií U_PAEVKAM
U_PAFVV Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFVV
U_PAFV2 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV2
U_PASEI Proměny a současnost evropské identity U_PASEI
U_PASSVC Politický a stranický systém v ČR U_PASSVC
U_PCRVE Průmysl cestovního ruchu v EU U_PCRVE
U_PEDAPSYC Pedagogická psychologie U_PEDAPSYC
U_PEDAVYZK Pedagogický výzkum U_PEDAVYZK
U_PEDAVYZ1 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ1
U_PENIPEDA Penitenciární pedagogika U_PENIPEDA
U_PERSLEGI Personální legislativa U_PERSLEGI
U_PERSMANA Personální management U_PERSMANA
U_PERSMAN1 Personální management U_PERSMAN1
U_PERSMAN8 Personal Management U_PERSMAN8
U_PERSONA Personalistika U_PERSONA
U_PIAUSKO Písemná a ústní komunikace U_PIAUSKO
U_POAST1 Politologie a státověda U_POAST1
U_PODNIKA1 Podnikání U_PODNIKA1
U_POJIST1 Pojišťovnictví U_POJIST1
U_POLIKOM2 Politická komunikace U_POLIKOM2
U_POLIKOM6 Politická komunikace U_POLIKOM6
U_POLITO3 Politologie U_POLITO3
U_PORAAEX Politický radikalismus a extremismus U_PORAAEX
U_PORAI Poradenství I U_PORAI
U_PRACPERI Practice Period U_PRACPERI
U_PRAMA Propaganda a manipulace U_PRAMA
U_PRANLO Production and Logistics U_PRANLO
U_PRAPRMA Projektový a procesní management U_PRAPRMA
U_PRAVI Právo I U_PRAVI
U_PRAV2 Právo I U_PRAV2
U_PRAXE1 Praxe U_PRAXE1
U_PRAX2RO Praxe 2.ročník U_PRAX2RO
U_PRKRI Prevence kriminality I. U_PRKRI
U_PRMAKO Prostředky marketingové komunikace U_PRMAKO
U_PRSTE Práce s textem U_PRSTE
U_PRVKAS Public relations v kultuře a showbusinessu U_PRVKAS
U_PRVYSDI1 Pracovní výchova s didaktikou U_PRVYSDI1
U_PRVZDO Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZDO
U_PRVZD1 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD1
U_PRZIPR Právo životního prostředí U_PRZIPR
U_PR2RO Praxe 2. ročník U_PR2RO
U_PR2R2 Praxe 2. ročník U_PR2R2
U_PSLIKO Psychologie lidské komunikace U_PSLIKO
U_PSLIK1 Psychologie lidské komunikace U_PSLIK1
U_PSLIK2 Psychologie lidské komunikace U_PSLIK2
U_PSPAP Podniková sociální politika a personalistika U_PSPAP
U_PSPRUC Psychopedie pro učitele U_PSPRUC
U_PSYCDOSP Psychologie dospělých U_PSYCDOSP
U_PSYCDOS4 Psychologie dospělých U_PSYCDOS4
U_PSYCII Psychopedie II U_PSYCII
U_PSYCKOUC Psychologie koučování U_PSYCKOUC
U_PSYCOSO1 Psychologie osobnosti U_PSYCOSO1
U_PSYCPRAC Psychologie práce U_PSYCPRAC
U_PSYCRIZE Psychologie řízení U_PSYCRIZE
U_PSYCSEM1 Psychologický seminář U_PSYCSEM1
U_PSYCTVO1 Psychologie tvorby U_PSYCTVO1
U_PSYCUMEN Psychologie umění U_PSYCUMEN
U_PSYCHOH Psychohygiena U_PSYCHOH
U_PSYCHO5 Psychopatologie U_PSYCHO5
U_PUBLREL1 Public relations U_PUBLREL1
U_PVCR_P Právo v cestovním ruchu (obchodní právo) U_PVCR_P
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
UP2 Účetnictví podnikatelských subjektů II UP2
UP3 Účetnictví podnikatelských subjektů III UP3
U_RDAPS1 Rozhlasová dramaturgie a programová skladba U_RDAPS1
U_REAKO Rétorika a komunikace U_REAKO
U_REAKO1 Rétorika a komunikace U_REAKO1
U_REAK1 Rétorika a komunikace U_REAK1
U_REAK2 Rétorika a komunikace U_REAK2
U_REPEEKON Repetitorium ekonomie U_REPEEKON
U_RESEMETH Research Methods U_RESEMETH
U_RETORIK Rétorika U_RETORIK
U_RILIZ1 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ1
U_RILIZ2 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ2
U_RIPR1 Řízená praxe 1.ročník U_RIPR1
U_RIPR2RO Řizená praxe 2. ročník U_RIPR2RO
U_RISKMANA Risk Management U_RISKMANA
U_RIVYASL1 Řízení výroby a služeb U_RIVYASL1
U_RIVYAS2 Řízení výroby a služeb U_RIVYAS2
U_RIZEPRA3 Řízená praxe U_RIZEPRA3
U_RLZAP Řízení lidských zdrojů a personalistika U_RLZAP
U_RMVCR Risk management v cestovním ruchu U_RMVCR
U_ROATETV Rozhlasová a televizní tvorba U_ROATETV
U_ROATETV1 Rozhlasová a televizní tvorba U_ROATETV1
U_RPVPNE Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPNE
U_RRARPCAE Regionální rozvoj a regionální politika ČR a EU U_RRARPCAE
U_RSAPP Řízení sociální a pospenitenciární péče U_RSAPP
U_R_TAP Rétorika - teorie a praxe U_R_TAP
U_SAUPI1 Státověda a ústavní právo II. U_SAUPI1
U_SCENTVOR Scénická tvorba U_SCENTVOR
U_SCENTVO2 Scénická tvorba U_SCENTVO2
U_SCII_KO Scénografie II. - kostým U_SCII_KO
U_SCI_VY Scénografie I. - výprava U_SCI_VY
U_SCPRII Scénická propedeutika II U_SCPRII
U_SEANPRMA Service and Production Management U_SEANPRMA
U_SEKRMY Seminář kritického myšlení U_SEKRMY
U_SEVYFOII Seminář výtvarných forem II. U_SEVYFOII
U_SKANM Strategický komerční a nekomerční marketing U_SKANM
U_SLJASDI Slovenský jazyk s didaktikou U_SLJASDI
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOAVZPO Sociální a vzdělávací politika U_SOAVZPO
U_SOCIMLAD Sociologie mládeže U_SOCIMLAD
U_SOCIOL4 Sociologie U_SOCIOL4
U_SOCIPAT2 Sociální patologie U_SOCIPAT2
U_SOCIPEDA Sociální pedagogika U_SOCIPEDA
U_SOCIPOL1 Sociální politika U_SOCIPOL1
U_SOCIPOL8 Social Policy U_SOCIPOL8
U_SOCIPSY1 Sociální psychologie U_SOCIPSY1
U_SOCIPSY4 Sociální psychologie U_SOCIPSY4
U_SOCIPS14 Sociální psychologie U_SOCIPS14
U_SOCIVYC4 Sociologie výchovy U_SOCIVYC4
U_SOCIVYCH Sociologie výchovy U_SOCIVYCH
U_SOMAII Somatopedie II U_SOMAII
U_SOPROCML Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCML
U_SOPROCM1 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM1
U_SOPROCM2 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM2
U_SOTRVZU Soudobé trendy v žurnalistice U_SOTRVZU
U_SOTRZAZU Soudobé trendy zahraniční žurnalistiky U_SOTRZAZU
U_SOVYAV1 Sociologie výchovy a vzdělávání U_SOVYAV1
U_SPARC Sociální patologie a rizikové chování U_SPARC
U_SPAVSI1 Správní právo a veřejná správa II. U_SPAVSI1
U_SPAVS2 Správní právo a veřejná správa I. U_SPAVS2
U_SPPEPO Speciálně pedagogické poradenství U_SPPEPO
U_SPRAPROC Správní proces U_SPRAPROC
U_SP_SP Srovnávací pedagogika (Pedagogika + Srovnávací ped.) U_SP_SP
U_SRLZVCAE Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a EU U_SRLZVCAE
U_SROVPEDA Srovnávací pedagogika U_SROVPEDA
U_SROVPED3 Srovnávací pedagogika U_SROVPED3
U_SROVPED4 Srovnávací pedagogika U_SROVPED4
U_STRAMANA Strategic Management U_STRAMANA
U_STRAMARK Strategický marketing U_STRAMARK
U_STRAMAR1 Strategický marketing U_STRAMAR1
U_STREAPR Strategie reklamy a PR U_STREAPR
U_SUPRUC1 Surdopedie pro učitele U_SUPRUC1
U_SURDII Surdopedie II U_SURDII
U_SURDOPE Surdopedie U_SURDOPE
U_SVAVVCAE Systém výzkumu a vývoje v ČR a EU pro andragogy U_SVAVVCAE
U_SVPSDVVP Specifické vývojové poruchy školních dovedností ve vzdělávacím procesu U_SVPSDVVP
U_SZKPVP SZK PVP U_SZKPVP
U_TAPSP Teorie a praxe sociální politiky U_TAPSP
U_TATVEM Technika a technologie v elektronických médiích U_TATVEM
U_TDAPS Televizní dramaturgie a programová skladba U_TDAPS
U_TEKUII Teorie kultury II. U_TEKUII
U_TELEPROD Televizní produkce U_TELEPROD
U_TEMEVZ Teorie mezinárodních vztahů U_TEMEVZ
U_TEORDIVA Teorie divadla U_TEORDIVA
U_TEORVYC1 Teorie výchovy U_TEORVYC1
U_TEORVYC3 Teorie výchovy U_TEORVYC3
U_TEPRII1 Teorie práva II. U_TEPRII1
U_TEVYARI Techniky vystupování a řízení U_TEVYARI
U_TEVYSDI1 Tělesná výchova s didaktikou U_TEVYSDI1
U_TIMEMANA Time Management U_TIMEMANA
U_TKTAA Trénink komunikačních technik a asertivity U_TKTAA
U_TMJSSK Teorie MK jako specifika sociální komunikace U_TMJSSK
U_TMKJSSK Teorie masové komunikace jako specifika sociální komunikace U_TMKJSSK
U_TSCR1 Technika služeb cestovního ruchu II U_TSCR1
U_TSC12 Technika služeb CR 1, 2 U_TSC12
U_TVPROD TV produkce U_TVPROD
U_TVPSII Tvůrčí psaní II U_TVPSII
U_TVURPSAN Tvůrčí psaní U_TVURPSAN
U_TVURSEMI Tvůrčí seminář U_TVURSEMI
U_TYFLII Tyflopedie II U_TYFLII
U_TYFLOPE Tyflopedie U_TYFLOPE
UUC Úvod do účetnictví UUC
U_UCITPRA1 Učitelská praxe U_UCITPRA1
U_UDPZI12 Úvod do praktické žurnalistiky II. U_UDPZI12
U_UDSAMSI Úvod do scénických a mediálních studií II U_UDSAMSI
U_UDSSAMK1 Úvod do studia sociální a mediální komunikace U_UDSSAMK1
U_UMELKRI4 Umělecká kritika U_UMELKRI4
U_UMNOME1 Umění nových médií U_UMNOME1
U_UVDOAUTV Úvod do audiovizuální tvorby U_UVDOAUTV
U_UVDODIRE Úvod do divadelní režie U_UVDODIRE
U_UVDOPRZ1 Úvod do praktické žurnalistiky U_UVDOPRZ1
U_UVDOPRZ3 Úvod do praktické žurnalistiky U_UVDOPRZ3
U_UVDOPS Úvod do psychologie U_UVDOPS
U_VASPTE Vývoj a současné problémy transitivních ekonomik U_VASPTE
U_VEREFIN2 Veřejné finance U_VEREFIN2
U_VERESPRA Veřejná správa U_VERESPRA
U_VIZUKOMU Vizuální komunikace U_VIZUKOMU
U_VPPZS Výběrová praxe podle zaměření studenta U_VPPZS
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VVASPSSV Vznik, vývoj a současná podoba sociálního státu v zemích EU U_VVASPSSV
U_VYTRFITV Vývojové trendy filmové tvorby U_VYTRFITV
U_VYVOPSY1 Vývojová psychologie U_VYVOPSY1
U_VYVOPSY3 Vývojová psychologie U_VYVOPSY3
U_VYVYSDI1 Výtvarná výchova s didaktikou U_VYVYSDI1
U_VZDEDOSP Vzdělávání dospělých U_VZDEDOSP
U_ZAHUII Základy hudby II. U_ZAHUII
U_ZAJEPR Základy jevištního projevu U_ZAJEPR
U_ZAKLPERS Základy personalistiky U_ZAKLPERS
U_ZAKLPER1 Základy personalistiky U_ZAKLPER1
U_ZAKLPODN Základy podnikání U_ZAKLPODN
U_ZAKLPOD1 Základy podnikání U_ZAKLPOD1
U_ZAKLPSY3 Základy psychoterapie U_ZAKLPSY3
U_ZAKLROMI Základy romistiky U_ZAKLROMI
U_ZAKLUCE1 Základy účetnictví U_ZAKLUCE1
U_ZASOPR Základy sociální práce U_ZASOPR
U_ZASPP1 Základy speciální pedagogiky U_ZASPP1
U_ZATVPS Základy tvůrčího psaní U_ZATVPS
U_ZAVYUM1 Základy výtvarného umění U_ZAVYUM1
U_ZAZNJA Základy znakového jazyka U_ZAZNJA
U_ZEPPVSK Základy ekonomiky pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZEPPVSK
U_ZETAPPA Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPPA
U_ZKMVEI12 Základy kvantitativních metod v ekonomii II U_ZKMVEI12
U_ZKMVE1 Základy kvantitativních metod v ekonomii II U_ZKMVE1
U_ZPPPVSK Základy práva pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZPPPVSK
U_ZPSZEI1 Základy právních systémů zemí EU II U_ZPSZEI1
U_ZSVSD Základy společenských věd s didaktikou U_ZSVSD
U_ZVTVARE Zvuková tvorba a režie U_ZVTVARE
VHH_K Výživa a hygiena v hotelnictví VHH_K
VHH_P Výživa a hygiena v hotelnictví VHH_P
VMP Výzkumné metody v podnikání VMP
VMU Vyšetřování mimořádných událostí v organizaci VMU
ZF Základy filozofiie ZF
ZMK Základy marketingu ZMK
ZMN Základy managementu ZMN
ZPR Základy práva ZPR
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.