Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2009 leto2009
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AI Aplikovaná informatika AI
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
AUD Audit AUD
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BAO Bezpečnostní audit v organizaci BAO
BAR_KV Bar a jeho provoz BAR_KV
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BIS Bezpečnost informačních systémů BIS
BM Bezpečnostní management BM
BOPX Odborná praxe BOPX
BP Bakalářská práce BP
BS Státní a nestátní bezpečnostní služby BS
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B101EST1 Ekonomická statistika a analytické metody I B101EST1
B101EST2 Ekonomická statistika a analytické metody II B101EST2
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101MAS Matematika - seminář B101MAS
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101NUV1 Numerické výpočty I B101NUV1
B101NUV2 Numerické výpočty II B101NUV2
B101OPM Opakování středoškolské matematiky B101OPM
B101PMA Pojistná matematika B101PMA
B101STA Statistika B101STA
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102FIP Finanční právo B102FIP
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102NEU Normy EU B102NEU
B102OBP Základy obchodního práva B102OBP
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OBP2 Obchodní právo I B102OBP2
B102OBP3 Obchodní právo II B102OBP3
B102OBP4 Obchodní právo II B102OBP4
B102OCP Základy občanského práva B102OCP
B102OCP1 Občanské právo I B102OCP1
B102OCP2 Občanské právo II B102OCP2
B102PCP Právo cenných papírů B102PCP
B102PEO Právo a elektronické obchodování B102PEO
B102PEU Právo a ekonomické základy EU B102PEU
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PRM Práva a povinnosti realitních makléřů B102PRM
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102PUS Právní úprava sociálních služeb v ČR B102PUS
B102PUZ Právní úprava zdravotní péče a veřejné zdravotnictví v ČR B102PUZ
B102PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B102PVL
B102PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B102PZO
B102PZP Právní základy pojišťovnictví B102PZP
B102SPP Základy správního práva B102SPP
B102SPP1 Správní právo I B102SPP1
B102SPP2 Správní právo II B102SPP2
B102STP Stavební právo B102STP
B102TPS Teorie práva a státověda B102TPS
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102ZBP Základy burzovního práva B102ZBP
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103HSP1 Hospodářská a sociální politika I B103HSP1
B103HSP2 Hospodářská a sociální politika II B103HSP2
B103POE Podniková ekonomika B103POE
B103PSYS Sociální psychologie B103PSYS
B103PSY1 Psychologie I B103PSY1
B103PSY2 Psychologie II B103PSY2
B103SOC Sociologie B103SOC
B103SOM Sociologie medicíny B103SOM
B103VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů B103VPO
B103ZEK Základy ekonomie B103ZEK
B103ZEK1 Základy ekonomie I B103ZEK1
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B104BAS Bankovní strategie B104BAS
B104CAR Controlling a reporting B104CAR
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104FKE Firemní kultura a etické kodexy B104FKE
B104JSK Jednání s klientem B104JSK
B104KRM Krizový management B104KRM
B104LOG Logistika B104LOG
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MBS Marketing bankovních služeb B104MBS
B104MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B104MDZ
B104MKO Marketingová komunikace v MSP B104MKO
B104MNR Moderní nástroje řízení B104MNR
B104MPS Manažerský proseminář B104MPS
B104MVS Marketing výroby a služeb B104MVS
B104NRO Nástroje řízení a organizace v MSP B104NRO
B104ORF Organizace řízení banky a firmy B104ORF
B104PLN Plánování v podmínkách MSP B104PLN
B104PMG Projektový management B104PMG
B104POD Podnikání v MSP B104POD
B104PRI Procesní řízení v podmínkách MSP B104PRI
B104PUR PR v praxi MSP B104PUR
B104RJA Řízení jakosti v podmínkách MSP B104RJA
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RMS1 Řízení malého a středního podniku I B104RMS1
B104RMS2 Řízení malého a středního podniku II B104RMS2
B104TPS Tvorba a hodnocení podnikatelských strategií B104TPS
B104UMA Úvod do managementu B104UMA
B105BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B105BFS1
B105EEP Etika a etiketa v pojišťovnictví B105EEP
B105IVP Informační výstupy pojišťoven B105IVP
B105OCP Obchodní činnost pojišťoven B105OCP
B105ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B105ORP1
B105POJ1 Pojišťovnictví I B105POJ1
B105RMP Risk management v pojišťovnictví B105RMP
B105SPP1 Systematika pojistných produktů I B105SPP1
B106FA1 Finanční analýza I B106FA1
B106FPS Financování podniků a služeb B106FPS
B106FP1 Finance podniku I B106FP1
B106RFF1 Řízení firemních financí I B106RFF1
B106RFF2 Řízení firemních financí II B106RFF2
B106RKA Finanční řízení, kontrola a interní audit ve VS B106RKA
B106RNB Řízení nákladů v bankách B106RNB
B106SDA Správa daní B106SDA
B106TPF Teorie a praxe financování firem B106TPF
B106UCE Účetnictví cenných papírů B106UCE
B106UCN Nákladové účetnictví B106UCN
B106UFI Účetnictví finančních institucí B106UFI
B106UNO Účetnictví neziskových organizací B106UNO
B106UVS Účetnictví veřejné správy B106UVS
B106VSS1 Fungování veřejné správy a samosprávy I B106VSS1
B106VSS2 Fungování veřejné správy a samosprávy II B106VSS2
B106ZUC Základy účetnictví B106ZUC
B107BCR Bankovnictví v ČR B107BCR
B107CFM Odborné činnosti finančního makléře B107CFM
B107DIF Bankovnictví - diferenční zkouška B107DIF
B107DOB Devizové obchody B107DOB
B107EBA Elektronické bankovnictví B107EBA
B107EPP Elektronické platební prostředky B107EPP
B107EPS Elektronický platební styk B107EPS
B107FRB Finanční řízení bank B107FRB
B107FTR Finanční trhy B107FTR
B107KDT Kapitálový a derivátový trh B107KDT
B107KIN Kolektivní investování B107KIN
B107MBA Mezinárodní bankovnictví B107MBA
B107MPC1 Management portfolia cenných papírů I B107MPC1
B107PMS Principy zahraničně obchodních vztahů a mezinárodní spolupráce B107PMS
B107PST Platební styk B107PST
B107RCB Regulace činnosti bank B107RCB
B107SPB Specializované bankovnictví B107SPB
B107UDB Bankovnictví (úvod) B107UDB
B107UFT Úvod do finančních trhů B107UFT
B107UOB Úvěrové obchody B107UOB
B107ZAO Zahraniční obchod B107ZAO
B108ADM1 Analýza dat a modelování I B108ADM1
B108ADM2 Analýza dat a modelování II B108ADM2
B108BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B108BPO
B108DBB Databáze I B108DBB
B108INM Informatika pro manažery B108INM
B108ISR Informační systémy a jejich řízení B108ISR
B108OFI Obchodní firma na Internetu B108OFI
B108OIS1 Organizační a informační strategie I B108OIS1
B108OIS2 Organizační a informační strategie II B108OIS2
B108OMI Obchodní modely ve světě Internetu B108OMI
B108OSY Organizace informačních systémů B108OSY
B108PRP1 Plánování a řízení projektů IS I B108PRP1
B108PRP2 Plánování a řízení projektů IS II B108PRP2
B108RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B108RKI1
B108RKI2 Řízení kvality (audit) IS II B108RKI2
B108SRI1 Správa a řízení IS I B108SRI1
B108SRI2 Správa a řízení IS II B108SRI2
B108TEO1 Technologie pro elektronický obchod I B108TEO1
B108TEO2 Technologie pro elektronický obchod II B108TEO2
B108TIS1 Technická infrastruktura a síťové technologie I B108TIS1
B108TIS2 Technická infrastruktura a síťové technologie II B108TIS2
B108TMM Techniky a metody modelování požadavků B108TMM
B108TSE Tvorba strategie elektronického podnikání B108TSE
B108VIS Vývoj informačních systémů B108VIS
B108VT1 Výpočetní technika I B108VT1
B108VT2 Výpočetní technika II B108VT2
B108ZIM Základy informatiky B108ZIM
B109ART Analýza realitního trhu B109ART
B109DAR Dějiny architektury B109DAR
B109MOC1 Metody oceňování I B109MOC1
B109MOC2 Metody oceňování II B109MOC2
B109OHM Oceňování hmotného majetku B109OHM
B109ONE1 Oceňování nemovitostí I B109ONE1
B109OPO Oceňování podniků B109OPO
B109OPO1 Oceňování podniků I B109OPO1
B109OPO2 Oceňování podniků II B109OPO2
B109PCV Praktická cvičení B109PCV
B109PFM1 Property a facility management I B109PFM1
B109PFM2 Property a facility management II B109PFM2
B109POS Pozemní stavitelství B109POS
B109RMS1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B109RMS1
B109RMS2 Rekonstrukce a modernizace staveb II B109RMS2
B109ROS Rozpočtování staveb B109ROS
B109SKM Stavební konstrukce a materiály B109SKM
B109STD Stavební development B109STD
B109TZB Technická zařízení budov B109TZB
B109TZP Tvorba životního prostředí B109TZP
B109UPS Úvod do pozemního stavitelství B109UPS
B109UZP Územní plánování B109UZP
B109ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B109ZKN
B110ANJ1 Anglický jazyk I B110ANJ1
B110ANJ2 Anglický jazyk II B110ANJ2
B110CEJ1 Český jazyk I B110CEJ1
B110CEJ2 Český jazyk II B110CEJ2
B110DCJA1 Anglický jazyk I B110DCJA1
B110DCJA2 Anglický jazyk II B110DCJA2
B110DCJA3 Anglický jazyk III B110DCJA3
B110DCJA4 Anglický jazyk IV B110DCJA4
B110DCJC1 Český jazyk I B110DCJC1
B110DCJC2 Český jazyk II B110DCJC2
B110DCJC3 Český jazyk III B110DCJC3
B110DCJC4 Český jazyk IV B110DCJC4
B110DCJF1 Francouzský jazyk I B110DCJF1
B110DCJF2 Francouzský jazyk II B110DCJF2
B110DCJF3 Francouzský jazyk III B110DCJF3
B110DCJF4 Francouzský jazyk IV B110DCJF4
B110DCJCH3 Čínský jazyk III B110DCJCH3
B110DCJCH4 Čínský jazyk IV B110DCJCH4
B110DCJN1 Německý jazyk I B110DCJN1
B110DCJN2 Německý jazyk II B110DCJN2
B110DCJN3 Německý jazyk III B110DCJN3
B110DCJN4 Německý jazyk IV B110DCJN4
B110DCJR1 Ruský jazyk I B110DCJR1
B110DCJR2 Ruský jazyk II B110DCJR2
B110DCJR3 Ruský jazyk III B110DCJR3
B110DCJR4 Ruský jazyk IV B110DCJR4
B110DCJS1 Španělský jazyk I B110DCJS1
B110DCJS2 Španělský jazyk II B110DCJS2
B110DCJS3 Španělský jazyk III B110DCJS3
B110DCJS4 Španělský jazyk IV B110DCJS4
B110NEJ1 Německý jazyk I B110NEJ1
B110NEJ2 Německý jazyk II B110NEJ2
B110OAJ1 Odborný anglický jazyk I B110OAJ1
B110OAJ2 Odborný anglický jazyk II B110OAJ2
B110OAJ3 Odborný anglický jazyk III B110OAJ3
B110ONJ1 Odborný německý jazyk I B110ONJ1
B110ONJ2 Odborný německý jazyk II B110ONJ2
B110ONJ3 Odborný německý jazyk III B110ONJ3
B110VSAJ1 Anglický jazyk I B110VSAJ1
B110VSAJ2 Anglický jazyk II B110VSAJ2
B110VSAJ3 Anglický jazyk III B110VSAJ3
B110VSAJ4 Anglický jazyk IV B110VSAJ4
B110VSAJ5 Anglický jazyk V B110VSAJ5
B110VSFJ1 Francouzský jazyk I B110VSFJ1
B110VSFJ2 Francouzský jazyk II B110VSFJ2
B110VSFJ3 Francouzský jazyk III B110VSFJ3
B110VSFJ4 Francouzský jazyk IV B110VSFJ4
B110VSNJ1 Německý jazyk I B110VSNJ1
B110VSNJ2 Německý jazyk II B110VSNJ2
B110VSNJ3 Německý jazyk III B110VSNJ3
B110VSNJ4 Německý jazyk IV B110VSNJ4
B111EI1 Evropská integrace I B111EI1
B111EI2 Evropská integrace I B111EI2
B111EI3 Evropská integrace II B111EI3
B111EI4 Evropská integrace II B111EI4
B111JEU Jednotný trh EU a ČR B111JEU
B111MVZ Mezinárodní vztahy B111MVZ
B111POL1 Politologie I B111POL1
B111POL2 Politologie I B111POL2
B111POL3 Politologie II B111POL3
B111TEU Vnitřní trh EU B111TEU
B111VEI Vývoj evropské integrace B111VEI
B112APP Antropologie, psychosociální vývoj a péče o člověka B112APP
B112BPC Biologie a patobiologie člověka B112BPC
B112JKP Jednání s klientem a pacientem B112JKP
B112KOP Komunitní péče B112KOP
B112OPZ Ochrana životního prostředí v řízení MSP B112OPZ
B112OZP Ochrana životního prostředí v řízení ZSS B112OZP
B112PON Péče o nemocné B112PON
B112ROZ Řízení a organizace ve zdravotnictví B112ROZ
B112VOK Vedení obchodní korespondence B112VOK
B112ZLT1 Základy lékařské terminologie I B112ZLT1
B112ZLT2 Základy lékařské terminologie II B112ZLT2
B112ZMO1 Struktura a předměty základních medicínských oborů I B112ZMO1
B112ZOS1 Základy ošetřovatelství I B112ZOS1
CJ1_A_K2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_K2
CJ1_A_P2 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P2
CJ1_A_P4 Cizí jazyk 1 - angličtina CJ1_A_P4
CJ1_N_K2 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_K2
CJ1_N_P2 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P2
CJ1_N_P4 Cizí jazyk 1 - němčina CJ1_N_P4
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CJ2_A_K2 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_K2
CJ2_A_P2 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P2
CJ2_A_P4 Cizí jazyk 2 - angličtina CJ2_A_P4
CJ2_F_K2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_K2
CJ2_F_P2 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P2
CJ2_F_P4 Cizí jazyk 2 - francouzština CJ2_F_P4
CJ2_N_K2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_K2
CJ2_N_P2 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P2
CJ2_N_P4 Cizí jazyk 2 - němčina CJ2_N_P4
CON Controlling CON
C2 Cizí jazyk 2 C2
DCR_K Doprava a distribuční systémy v cestovním ruchu DCR_K
DCR_P Doprava a distribuční systémy v cestovním ruchu DCR_P
DK_K Dějiny kultury DK_K
DK_P Dějiny kultury DK_P
DM_PV Destinační management DM_PV
DS Diplomní seminář DS
ECR_K Ekonomika řízení cestovního ruchu ECR_K
ECR_P Ekonomika řízení cestovního ruchu ECR_P
EK Ekonomická kriminalita EK
EUS_K Ekonomika řízení podniku ubytovacích služeb EUS_K
EUS_P Ekonomika řízení podniku ubytovacích služeb EUS_P
EVS Ekonomika veřejného sektoru EVS
FBM_P Food and Beverage management FBM_P
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
FMCR_P Finanční management v cestovním ruchu FMCR_P
FMH_P Finanční management v hotelnictví FMH_P
GCR_K Geografie cestovního ruchu GCR_K
GCR_P Geografie cestovního ruchu GCR_P
GIPCR_P Globalizace a integrační procesy v cestovním ruchu GIPCR_P
GIPH_P Globalizace a integrační procesy v hotelnictví GIPH_P
GSE Geografie světové ekonomiky GSE
HK_PV Hotelová korespondence HK_PV
HP Havarijní plánování HP
HP_K Hotelový provoz HP_K
HP_P Hotelový provoz HP_P
IMK_PV International Marketing IMK_PV
IN2 Informatika II IN2
IRSCR_K Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu IRSCR_K
IRSCR_P Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu IRSCR_P
IRSH_K Informační a rezervační systémy v hotelnictví IRSH_K
IRSH_P Informační a rezervační systémy v hotelnictvi IRSH_P
ISR Integrovaný systém řízení ISR
KM2 Kvantitativní metody II KM2
KOR_PV Korespondence v cestovním ruchu KOR_PV
KSS Kontrolní systém státu KSS
KV_KV Káva a její příprava - baristé KV_KV
KV_PV Káva a její příprava - baristé KV_PV
LMU Logistika při mimořádných událostech LMU
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MIK Mikroekonomie MIK
MIKRO_K Mikroekonomie MIKRO_K
MIKRO_P Mikroekonomie MIKRO_P
MK2 Marketing 2 MK2
MK3 Marketing 3 MK3
MMKCR_P Mezinárodní marketing v cestovním ruchu MMKCR_P
MMKH_P Mezinárodní marketing v hotelnictví MMKH_P
MNK Manažerská komunikace MNK
MNO Management organizací MNO
MN2 Management 2 MN2
MN3 Management 3 MN3
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MR Management rizika MR
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MUC Manažerské účetnictví MUC
MU1 Manažerské účetnictví I MU1
MU2 Manažerské účetnictví II MU2
M101PAS Pravděpodobnost a statistika M101PAS
M101STM Statistické metody M101STM
M102OBP Základy obchodního práva M102OBP
M102PIF Právo pro informatiku M102PIF
M102ZAP Základy práva M102ZAP
M103HOP1 Hospodářská politika I M103HOP1
M103HOP2 Hospodářská politika II M103HOP2
M103MAK1 Makroekonomie I M103MAK1
M103MAK2 Makroekonomie II M103MAK2
M103MIK1 Mikroekonomie I M103MIK1
M103MIK2 Mikroekonomie II M103MIK2
M103POE Podniková ekonomika M103POE
M103VPO Věda a poznání sociálně ekonomických procesů M103VPO
M104KMA Kvantitativní management M104KMA
M104MAN2 Management II M104MAN2
M104RPV Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M104RPV
M105BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M105BFS2
M105ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M105ORP2
M105POJ2 Pojišťovnictví II M105POJ2
M105SPP2 Systematika pojistných produktů II M105SPP2
M106DSY Daňový systém M106DSY
M106DTP Daňová teorie a politika M106DTP
M106EME Ekonometrie M106EME
M106FA2 Finanční analýza II M106FA2
M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS
M106FP2 Finance podniku II M106FP2
M106FRI Finanční řízení M106FRI
M106MPA Měnová politika a analýza M106MPA
M106UCT Účetnictví M106UCT
M106VF1 Veřejné finance I M106VF1
M106VF2 Veřejné finance II M106VF2
M107DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M107DIF1
M107DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M107DIF2
M107MFT Mezinárodní finanční trhy M107MFT
M107MPC2 Management portfolia cenných papírů II M107MPC2
M108ASW Aplikační software M108ASW
M108DBM Databáze II M108DBM
M108DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M108DIF1
M108DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M108DIF2
M108IKS Informační a komunikační systémy M108IKS
M108IMG Informační management M108IMG
M108MDS Modelování a návrh datových skladů M108MDS
M108MZI Metody zpracování informací M108MZI
M108RPP Řízení projektů a podnikových procesů M108RPP
M108SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M108SIT
M108SME Systémová metodologie M108SME
M108SRS Strategické řízení informačních systémů M108SRS
M108TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M108TCN
M108ZSI Základy softwarového inženýrství M108ZSI
M109DIF1 Oceňování majetku - diferenční zkouška M109DIF1
M109DIF2 Oceňování majetku - diferenční zkouška M109DIF2
M109ONE2 Oceňování nemovitostí II M109ONE2
M109OPO3 Oceňování podniků III M109OPO3
M110OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M110OBAJ1
M110OBAJ2 Obchodní anglický jazyk II M110OBAJ2
M110OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M110OBNJ1
M110OBNJ2 Obchodní německý jazyk II M110OBNJ2
M111EEI Ekonomické základy evropské integrace M111EEI
M111PEC Postavení střední Evropy a ČR M111PEC
M111POL Politologie M111POL
M111REU Rozvoj EU M111REU
M111SMO Spolupráce EU a mezinárodních organizací M111SMO
M111TEU Vnitřní trh EU M111TEU
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OPO Ochrana písemností v organizaci OPO
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP1_K Odborná praxe za 1. ročník (2 týdny) OP1_K
OP1_P Odborná praxe za 1. ročník (2 týdny) OP1_P
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OP2_P Odborná praxe za 2. ročník (2 týdny) OP2_P
OZP Ochrana životního prostřední OZP
PA Právní aspekty bezpečnostního managementu PA
PE Podniková ekonomika PE
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PIV_PV Podnikání a interkulturní vztahy PIV_PV
PMB Právo mezinárodní bezpečnosti PMB
PMCR_P Projektový management v cestovním ruchu PMCR_P
PM2 Psychologie krizového managementu II PM2
POL Politologie POL
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PR Pojištění rizik PR
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R1 Ruský jazyk 1 R1
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
Seminar Seminar Seminar
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SLCR_K Služby cestovního ruchu SLCR_K
SLCR_P Služby cestovního ruchu SLCR_P
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
SSR Soudní a správní řízení SSR
ST Statistika ST
Statnice Statnice Statnice
STPP_PV Speciální technologie přípravy pokrmů STPP_PV
S2 Španělský jazyk 2 S2
TOO Technická ochrana objektů TOO
U_AKPRONC1 Aktuální problémy ontogeneze člověka U_AKPRONC1
U_AKPRSOSO Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOSO
U_AKPRSOS3 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS3
U_AKPRSOS4 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS4
U_AKPRSOS7 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS7
U_ANDRAG7 Andragogika U_ANDRAG7
U_ANDRDID1 Andragogická didaktika U_ANDRDID1
U_ANDRDID3 Andragogická didaktika U_ANDRDID3
U_ANDRPOR1 Andragogické poradenství U_ANDRPOR1
U_ANDRPOR2 Andragogické poradenství U_ANDRPOR2
U_ANDRVYZ1 Andragogický výzkum U_ANDRVYZ1
U_ANPRSPP1 Andragogika pro speciální pedagogy U_ANPRSPP1
U_ANVYZK Andra.- vyrovnávací zk. U_ANVYZK
U_APPVC1 Andragogika pro pracovníky v cestovním ruchu U_APPVC1
U_AUTOPRA1 Autorské právo U_AUTOPRA1
U_BAKASE10 Bakalářský seminář U_BAKASE10
U_BAKASE13 Bakalářský seminář U_BAKASE13
U_BAKASE14 Bakalářský seminář U_BAKASE14
U_BAKASE15 Bakalářský seminář U_BAKASE15
U_BAKASE16 Bakalářský seminář U_BAKASE16
U_CEJAAS1 Český jazyk a stylistika U_CEJAAS1
U_CEPRD1 České právní dějiny U_CEPRD1
U_CIJA5 Cizí jazyk 2 U_CIJA5
U_CIJA6 Cizí jazyk 1 U_CIJA6
U_CIJA9 Cizí jazyk 1 U_CIJA9
U_CIJ10 Cizí jazyk 2 U_CIJ10
U_CIJ13 Cizí jazyk 1 U_CIJ13
U_CIJ14 Cizí jazyk 2 U_CIJ14
U_CIJ15 Cizí jazyk I U_CIJ15
U_CIZIJA11 Cizí jazyk U_CIZIJA11
U_CIZIJA14 Cizí jazyk U_CIZIJA14
U_CIZIJA17 Cizí jazyk U_CIZIJA17
U_CIZIJA19 Cizí jazyk U_CIZIJA19
U_CJI_2 Cizí jazyk I - 2.semestr U_CJI_2
U_CJI_3 Cizí jazyk I - 2.semestr U_CJI_3
UCT2_P Účetnictví 2 UCT2_P
U_DASE1 Dějiny a současnost evropské integrace U_DASE1
U_DENAH1 Dějiny národního hospodářství U_DENAH1
U_DETAASE1 Dějiny ekonomických teorií a alternativní školy ekonomického myšlení U_DETAASE1
U_DICTAP1 Didaktika čtení a psaní U_DICTAP1
U_DICTAP2 Didaktika čtení a psaní U_DICTAP2
U_DIDADOS3 Didaktika dospělých U_DIDADOS3
U_DIPLSEM4 Diplomový seminář U_DIPLSEM4
U_DIPLSEM5 Diplomový seminář U_DIPLSEM5
U_DRAMVYC1 Dramatická výchova U_DRAMVYC1
U_DRAMVYC2 Dramatická výchova U_DRAMVYC2
U_EKAH1 Ekologie a hospodářství U_EKAH1
U_EKAH2 Ekologie a hospodářství-OPRAVA U_EKAH2
U_EKAH3 Ekologie a hospodářství U_EKAH3
U_EKONPOD3 Ekonomika podniku U_EKONPOD3
U_EKONPOD4 Ekonomika podniku U_EKONPOD4
U_E_LEAR1 E-learning U_E_LEAR1
U_ETIK1 Etika U_ETIK1
U_ETOPED2 Etopedie U_ETOPED2
U_ETOPED3 Etopedie U_ETOPED3
U_ETOPI1 Etopedie II. U_ETOPI1
U_ETOPI2 Etopedie II U_ETOPI2
U_ETOPI3 Etopedie II U_ETOPI3
U_ETPRU1 Etopedie pro učitele U_ETPRU1
U_ETVP1 Etika v pedagogice U_ETVP1
U_ETVP2 Etika v pedagogice U_ETVP2
U_ETVYARI Etika vystupování a řízení U_ETVYARI
U_ETVYAR1 Etika vystupování a řízení U_ETVYAR1
U_EVEKI2 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI2
U_EVEKI5 Evropská ekonomická integrace U_EVEKI5
U_EVVES1 Evropská veřejná správa U_EVVES1
U_FIKUAEV Firemní kultura a evr.projekty U_FIKUAEV
U_FINAMAT1 Finanční matematika U_FINAMAT1
U_FINAMAT2 Finanční matematika U_FINAMAT2
U_FINAUCE1 Finanční účetnictví U_FINAUCE1
U_FIUC2 Finanční účetnictví 2 U_FIUC2
U_FIUC4 Finanční účetnictví 2 U_FIUC4
U_FOAO1 Fonetika a onomatopoia U_FOAO1
U_GCR_E_2 Geografie cestovního ruchu - Evropa - 2 U_GCR_E_2
U_GCR_S_1 Geografie cestovního ruchu - svět - 1 U_GCR_S_1
U_GEPRSPP1 Gerontopedagogika pro speciální pedagogy U_GEPRSPP1
U_HIMAK1 Historie masové komunikace U_HIMAK1
U_HPEA1 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA1
U_HUVYSD1 Hudební výchova s didaktikou U_HUVYSD1
U_INTEKOM1 Interkulturní komunikace U_INTEKOM1
U_INVESVK1 Internet ve světě komunikace U_INVESVK1
UIO Utajované informace v organizaci UIO
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
U_KAZEVV1 Kapitoly z evropské vzdělanosti U_KAZEVV1
U_KOANZK Kompendium Andra. zk. U_KOANZK
U_KOMPAND1 Komparativní andragogika U_KOMPAND1
U_KOVEVEP1 Komunikace ve veřejném prostoru U_KOVEVEP1
U_KVAS1 Komunitární veřejné a soukromé právo U_KVAS1
U_LIASI_NZ Logopedie II a Surdopedie II - nepovinná ZK. U_LIASI_NZ
U_LIASI12 Logopedie II a Surdopedie II U_LIASI12
U_LIAS1 Logopedie II a Surdopedie II U_LIAS1
U_LOAINP1 Logika a interpretační procesy U_LOAINP1
U_LOGOI1 Logopedie II U_LOGOI1
U_LOPRU1 Logopedie pro učitele U_LOPRU1
U_LPMS1 Literatura pro mládež s didaktikou U_LPMS1
U_MACEKA2 Management cestovních kanceláří 2 U_MACEKA2
U_MAKROE8 Makroekonomie U_MAKROE8
U_MAKROE9 Makroekonomie U_MAKROE9
U_MAMEI1 Management mediálních institucí U_MAMEI1
U_MANAUCET Manažerské účetnictví U_MANAUCET
U_MARKET3 Marketing U_MARKET3
U_MASDII2 Matematika s didaktikou II. U_MASDII2
U_MA2_FMA Management 2 (Finanční management U_MA2_FMA
U_MA2_FM1 Management 2 (Finanční management) U_MA2_FM1
U_MEDIETI1 Mediální etika U_MEDIETI1
U_MEDISEM1 Mediální semiotika U_MEDISEM1
U_MEDISEM2 Mediální semiotika U_MEDISEM2
U_MEDIVYC2 Mediální výchova U_MEDIVYC2
U_MEDIVYC3 Mediální výchova U_MEDIVYC3
U_MEROSOD3 Metody rozvíjení sociálních dovedností U_MEROSOD3
U_MEVINS3 Média v inf. společnosti U_MEVINS3
U_MIKROE7 Mikroekonomie U_MIKROE7
U_MIKROE9 Mikroekonomie U_MIKROE9
UMK Úvod do marketingu UMK
U_MPAVV Mediální publikum a výzkum veř.mínění U_MPAVV
U_MPAV1 Mediální publikum a výzkum veř.mínění U_MPAV1
U_MULTVYC2 Multikulturní výchova U_MULTVYC2
U_MULTVYC3 Multikulturní výchova U_MULTVYC3
U_NADADET2 Nadané děti U_NADADET2
U_NSVCA1 Neziskový sektor v CŘ a EU U_NSVCA1
U_OARV2 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARV2
U_OBPRHM1 Občanské právo hmotné 1 U_OBPRHM1
U_PAEVKA1 Politický a ekonomický význam komunikace a médií U_PAEVKA1
U_PAEVKA2 Politický a ekonomický význam komunikace a médií U_PAEVKA2
U_PAFV1 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV1
U_PASE1 Proměny a současnost evropské identity U_PASE1
U_PASSV1 Politický a stranický systém v ČR U_PASSV1
U_PCRV1 Průmysl cestovního ruchu v EU U_PCRV1
U_PDADVSP Psychologická diagnostika a diagnostika ve speciální pedagogice U_PDADVSP
U_PEDAPSY1 Pedagogická psychologie U_PEDAPSY1
U_PEDAVYZ3 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ3
U_PEDAVYZ4 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ4
U_PEDAVYZ5 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ5
U_PENIPED1 Penitenciární pedagogika U_PENIPED1
U_PENIPED2 Penitenciární pedagogika U_PENIPED2
U_PENOLO1 Penologie U_PENOLO1
U_PERSLEG1 Personální legislativa U_PERSLEG1
U_PERSMAN4 Personální management U_PERSMAN4
U_PERSMAN5 Personální management U_PERSMAN5
U_PERSON1 Personalistika U_PERSON1
U_PODNIK1 Podnikání U_PODNIK1
U_POLITO7 Politologie U_POLITO7
U_PORA1 Poradenství I. U_PORA1
U_PORA2 Poradenství I. U_PORA2
U_PRAM1 Propaganda a manipulace U_PRAM1
U_PRAV1 Právo U_PRAV1
U_PRAV3 Právo I U_PRAV3
U_PRAV4 Právo I U_PRAV4
U_PRAX5 Praxe U_PRAX5
U_PROJRIZ1 Projektové řízení U_PROJRIZ1
U_PRST1 Práce s textem U_PRST1
U_PRVKA1 Public relations v kultuře a showbusinessu U_PRVKA1
U_PRVYSD1 Pracovní výchova s didaktikou U_PRVYSD1
U_PRVZD4 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD4
U_PRVZD5 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD5
U_PR2R4 Praxe 2. ročník U_PR2R4
U_PSLIK3 Psychologie lidské komunikace U_PSLIK3
U_PSLIK4 Psychologie lidské komunikace U_PSLIK4
U_PSLIK5 Psychologie lidské komunikace U_PSLIK5
U_PSPRU1 Psychopedie pro učitele U_PSPRU1
U_PSYCDOS2 Psychologie dospělých U_PSYCDOS2
U_PSYCI2 Psychopedie II U_PSYCI2
U_PSYCI3 Psychopedie II U_PSYCI3
U_PSYCI4 Psychoterapie II U_PSYCI4
U_PSYCOSO2 Psychologie osobnosti U_PSYCOSO2
U_PSYCPRA2 Psychologie práce U_PSYCPRA2
U_PSYCHO1 Psychoterapie U_PSYCHO1
U_PSYCHO7 Psychopatologie U_PSYCHO7
U_PSYCH16 Psychohygiena U_PSYCH16
U_PSYCH20 Psychopatologie U_PSYCH20
U_PUBLREL3 Public relations U_PUBLREL3
U_PVCR_1 Právo v cestovním ruchu (obchodní právo) U_PVCR_1
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
UP2 Účetnictví podnikatelských subjektů II UP2
U_RDAP1 Rozhlasová dramaturgie a programová skladba U_RDAP1
U_REAK3 Rétorika a komunikace U_REAK3
U_REAK4 Rétorika a komunikace U_REAK4
U_REAK5 Rétorika a komunikace U_REAK5
U_REPEEKO1 Repetitorium ekonomie U_REPEEKO1
U_RILIZ4 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ4
U_RILIZ5 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ5
U_RILIZ6 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ6
U_RILIZ8 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ8
U_RIVYAS1 Řízení výroby a služeb U_RIVYAS1
U_RIZEPRAX Řízená praxe U_RIZEPRAX
U_RIZEPRA1 Řízená praxe U_RIZEPRA1
U_RPVPN1 Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPN1
U_R_TA1 Rétorika - teorie a praxe U_R_TA1
U_SAUP3 Státověda a ústavní právo 2 U_SAUP3
U_SCENTVO1 Scénická tvorba U_SCENTVO1
U_SIATI Somatopedie II a Tyflopedie II U_SIATI
U_SKAN1 Strategický komerční a nekomerční marketing U_SKAN1
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOCIOL9 Sociologie U_SOCIOL9
U_SOCIO10 Sociologie U_SOCIO10
U_SOCIPOL4 Sociální politika U_SOCIPOL4
U_SOCIPSY7 Sociální psychologie U_SOCIPSY7
U_SOCIPSY8 Sociální psychologie U_SOCIPSY8
U_SOCIVYC2 Sociologie výchovy U_SOCIVYC2
U_SOCIVYC3 Sociologie výchovy U_SOCIVYC3
U_SOCIVYCH Sociologie výchovy U_SOCIVYCH
U_SOMAI1 Somatopedie II U_SOMAI1
U_SOMAI2 Somatopedie II U_SOMAI2
U_SOPESOIN Sociální pedagogika soc.ped. Institucí U_SOPESOIN
U_SOPROCM3 Sociálně právní ochrana mládeže U_SOPROCM3
U_SOPROCM4 Soc. práv. ochrana mládeže U_SOPROCM4
U_SOPROCM5 Soc. práv. ochrana mládeže U_SOPROCM5
U_SOPRU1 Somatopedie pro učitele U_SOPRU1
U_SOPRU2 Somatopedie pro učitele U_SOPRU2
U_SOTRVZ1 Soudobé trendy v žurnalistice U_SOTRVZ1
U_SOTRZAZ1 Soudobé trendy zahraniční žurnalistiky U_SOTRZAZ1
U_SPECPED4 Speciální pedagogika U_SPECPED4
U_SPECPED8 Speciální pedagogika U_SPECPED8
U_SPPEP1 Speciálně pedagogické poradenství U_SPPEP1
U_SPPOUC Specifické poruchy učení U_SPPOUC
U_SPPOU1 Specifické poruchy učení U_SPPOU1
U_SPRAPRO1 Správní proces U_SPRAPRO1
U_SRLZVCA1 Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a EU U_SRLZVCA1
U_SRLZVCA2 Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR a EU U_SRLZVCA2
U_SROVPEDA Srovnávací pedagogika U_SROVPEDA
U_SROVPED2 Srovnávací pedagogika U_SROVPED2
U_SRPETR Srovnávací pedagogika-akt. trendy U_SRPETR
U_STREAP1 Strategie reklamy a PR U_STREAP1
U_SURDI1 Surdopedie II U_SURDI1
U_SURDOP1 Surdopedie U_SURDOP1
U_SVAVVCA1 Systém výzkumu a vývoje v ČR a EU pro adragogy U_SVAVVCA1
U_TADM1 Teorie a dějiny marketingové komunikace U_TADM1
U_TADM3 Teorie a dějiny marketingové komunikace U_TADM3
U_TADM4 Teorie a dějiny marketingové komunikace U_TADM4
U_TATVE1 Technika a technologie v elektronických médiích U_TATVE1
U_TDAP1 Televizní dramaturgie a programová skladba U_TDAP1
U_TEORVYC1 Teorie výchovy U_TEORVYC1
U_TEORVYC2 Teorie výchovy U_TEORVYC2
U_TEPR2 Teorie práva 2 U_TEPR2
U_TEVYSD1 Tělesná výchova s didaktikou U_TEVYSD1
U_TMKJSS1 Teorie masové komunikace jako specifika sociální komunikace U_TMKJSS1
U_TSCR3 Technika služeb cestovního ruchu 2 U_TSCR3
U_TSCR5 Technika služeb cestovního ruchu 2 U_TSCR5
U_TVURPSA1 Tvůrčí psaní U_TVURPSA1
U_TYFLI1 Tyflopedie II U_TYFLI1
U_TYFLI2 Tyflopedie II U_TYFLI2
U_TYFLOP1 Tyflopedie U_TYFLOP1
U_UCITPRA2 Učitelská praxe U_UCITPRA2
U_UMELKRIT Umělecká kritika U_UMELKRIT
U_UMELKRI1 Umělecká kritika U_UMELKRI1
U_UVDOPRZU Úvod do praktické žurnalistiky U_UVDOPRZU
U_UVDOP6 Úvod do psychologie U_UVDOP6
U_UVDOP7 Úvod do psychologie U_UVDOP7
U_VASPT1 Vývoj a současné problémy transitivních ekonomik U_VASPT1
U_VERESPR1 Veřejná správa U_VERESPR1
U_VIZUKOM1 Vizuální komunikace U_VIZUKOM1
U_VPPZ1 Výběrová praxe podle zaměření studenta U_VPPZ1
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VYBEPRED Výběrová přednáška U_VYBEPRED
U_VYBEPRE3 Výběrová přednáška U_VYBEPRE3
U_VYVOPSY1 Vývojová psychologie U_VYVOPSY1
U_VYVOPSY2 Vývojová psychologie U_VYVOPSY2
U_VYVYSD1 Výtvarná výchova s didaktikou U_VYVYSD1
U_VZDEDOS1 Vzdělávání dospělých U_VZDEDOS1
U_VZDEDOS2 Vzdělávání dospělých U_VZDEDOS2
U_ZAKLPER3 Základy personalistiky U_ZAKLPER3
U_ZAKLPER4 Základy personalistiky U_ZAKLPER4
U_ZAKLPER5 Základy personalistiky U_ZAKLPER5
U_ZAKLPOD2 Základy podnikání U_ZAKLPOD2
U_ZAKLROM1 Základy romistiky U_ZAKLROM1
U_ZASOP1 Základy sociální práce U_ZASOP1
U_ZASPDO Základy SPPG dospělých U_ZASPDO
U_ZASPD1 Základy SPPG dospělých U_ZASPD1
U_ZAZNJ1 Základy znakového jazyka U_ZAZNJ1
U_ZEPPVS1 Základy ekonomiky pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZEPPVS1
U_ZETAPP1 Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPP1
U_ZETAPP2 Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPP2
U_ZKMVE Základy kvantitativních metod v ekonomii U_ZKMVE
U_ZKMVE5 Základy kvantitativních metod v ekonomii II U_ZKMVE5
U_ZPPPVS1 Základy práva pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZPPPVS1
U_ZSVS1 Základy společenských věd s didaktikou U_ZSVS1
VHH_K Výživa a hygiena v hotelnictví VHH_K
VHH_P Výživa a hygiena v hotelnictví VHH_P
ZF Základy filozofiie ZF
Zkouska Rezervace (mimořádná událost, zkoušení, ...) Zkouska
ZMK Základy marketingu ZMK
ZPC Základy práva ČR ZPC
ZPE Základy práva EU ZPE
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.