Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2006 leto2006
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
AV1 Aplikace výpočetní techniky 1 AV1
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BIS Bezpečnost informačních systémů BIS
BM1 Bezpečnostní management I BM1
BM1_ONJ Německý jazyk BM1_ONJ
BM2_BCR Bankovnictví BM2_BCR
BM2_DCJ Anglický jazyk BM2_DCJ
BM2_FMA Finanční matematika BM2_FMA
BM2_ISR Informační systémy a jejich řízení BM2_ISR
BM2_MAS Matematika-seminář BM2_MAS
BM2_MA1 Matematika BM2_MA1
BM2_ONJ Německý jazyk BM2_ONJ
BM2_ZEK Základy ekonomie BM2_ZEK
BP Bakalářská práce BP
BPO Bankovní a pojistné obchody BPO
BS Státní a nestátní bezpečnostní služby BS
BSBP Seminář k bakalářské práci BSBP
B1_AJ Anglický jazyk B1_AJ
B1_BA Bankovnictví B1_BA
B1_DCJ Druhý cizí jazyk B1_DCJ
B1_DEP Dějiny práva B1_DEP
B1_FM Finanční matematika B1_FM
B1_IS Informační systémy a jejich řízení B1_IS
B1_MA Matematika B1_MA
B1_NJ Německý jazyk B1_NJ
B1_NJ_DCJ Německý jazyk B1_NJ_DCJ
B1_PSY Psychologie B1_PSY
B1_RJ_DCJ Ruský jazyk (2. cizí jazyk) B1_RJ_DCJ
B1_SOC Sociologie B1_SOC
B1_ST Statistika B1_ST
B1_TPS Teorie práva a státověda B1_TPS
B1_USP Ústavní právo B1_USP
B1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B1_VPO
B1_VT Výpočetní technika B1_VT
B1_VT1 Výpočetní technika I B1_VT1
B1_ZEK Základy ekonomie B1_ZEK
B2_AJ Anglický jazyk B2_AJ
B2_BA Bankovnictví B2_BA
B2_BCR Bankovnictví B2_BCR
B2_BN Bankovní němčina B2_BN
B2_CJC Český jazyk B2_CJC
B2_DA Dějiny architektury B2_DA
B2_DAJ Anglický jazyk B2_DAJ
B2_DCJ Druhý cizí jazyk B2_DCJ
B2_DCJ_AJ Anglický jazyk (2. cudzí jazyk) B2_DCJ_AJ
B2_DCJ_NJ Druhý cizí jazyk - německý jazyk B2_DCJ_NJ
B2_DCJ_RJ Ruský jazyk (2. cizí jazyk) B2_DCJ_RJ
B2_DCZ Druhý cizí jazyk B2_DCZ
B2_DFJ Francouzský jazyk B2_DFJ
B2_DNJ Německý jazyk B2_DNJ
B2_DRJ Ruský jazyk B2_DRJ
B2_DSJ Španělský jazyk B2_DSJ
B2_FM Finanční matematika B2_FM
B2_FMA Finanční matematika B2_FMA
B2_FT Finanční trhy B2_FT
B2_IS Informační systémy a jejich řízení B2_IS
B2_ISR Informační systémy a jejich řízení B2_ISR
B2_JK Jednání s klientem B2_JK
B2_MA Matematika B2_MA
B2_MAS Matematika-seminář B2_MAS
B2_MA1 Matematika B2_MA1
B2_MBS Marketing bankovních služeb B2_MBS
B2_MG Management B2_MG
B2_MPV Mezinárodní právo a vztahy B2_MPV
B2_MS Marketing bankovních služeb B2_MS
B2_NJ Německý jazyk B2_NJ
B2_OAJ Obchodní anglický jazyk B2_OAJ
B2_OCP Občanské právo B2_OCP
B2_ONJ OCJ-Německý jazyk B2_ONJ
B2_PFS Právní základy finančních služeb B2_PFS
B2_POE Podniková ekonomika B2_POE
B2_PS Platební styk B2_PS
B2_PSY Psychologie B2_PSY
B2_RLZ Řízení lidských zdrojů B2_RLZ
B2_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B2_RMS
B2_SKM Stavební konstrukce a materiály B2_SKM
B2_SOC Sociologie B2_SOC
B2_UDB Úvod do bankovnictví B2_UDB
B2_UFI Učetnictví finančních institucí B2_UFI
B2_UO Úvěrové obchody B2_UO
B2_UPS Úvod do pozemního stavitelství B2_UPS
B2_VT Výpočetní technika B2_VT
B2_VTP Výpočetní technika B2_VTP
B2_VT2 Výpočetní technika II B2_VT2
B2_ZEK Základy ekonomie B2_ZEK
B2_ZI Základy informatiky B2_ZI
B2_ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B2_ZKN
B2_ZO Zahraniční obchod B2_ZO
B3_AJ Anglický jazyk B3_AJ
B3_BA Bankovní angličtina B3_BA
B3_BCR Bankovnictví v ČR B3_BCR
B3_BN Bankovní němčina B3_BN
B3_BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B3_BPO
B3_BS Bankovní strategie B3_BS
B3_BTE Bankovnictví tradiční a elektronické B3_BTE
B3_BU Bankovní účetnictví B3_BU
B3_DOB Devizové obchody B3_DOB
B3_FRB Finanční řízení bank B3_FRB
B3_FT Finanční trhy B3_FT
B3_FTR Finanční trhy B3_FTR
B3_HOP Hospodářská politika B3_HOP
B3_JK Jednání s klientem B3_JK
B3_JSK Jednání s klientem B3_JSK
B3_MB Mezinárodní bankovnictví B3_MB
B3_MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B3_MDZ
B3_MG Management B3_MG
B3_NJ Německý jazyk B3_NJ
B3_OBP Obchodní právo B3_OBP
B3_OCP Občanské právo B3_OCP
B3_PFS Právní základy finančních služeb B3_PFS
B3_POE Podniková ekonomika B3_POE
B3_PS Pozemní stavitelství B3_PS
B3_PSY Psychologie B3_PSY
B3_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B3_RMS
B3_SOC Sociologie B3_SOC
B3_SPB Specializované bankovnictví B3_SPB
B3_TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B3_TIS
B3_TPFF Teorie a praxe financování firem B3_TPFF
B3_TZB Technická zařízení budov B3_TZB
B3_TZP Tvorba životního prostředí B3_TZP
B3_UC Základy účetnictví B3_UC
B3_UDO Úvod do devizových obchodů B3_UDO
B3_UFI Účetnictví finančních institucí B3_UFI
B3_UP Územní plánování B3_UP
B3_ZI Základy informatiky B3_ZI
B4_AJ Anglický jazyk B4_AJ
B4_BA Bankovní angličtina B4_BA
B4_BMG Bankovní management B4_BMG
B4_BN Bankovní němčina B4_BN
B4_DA Dějiny architektury B4_DA
B4_DAJ Anglický jazyk/K B4_DAJ
B4_DFJ Francouzský jazyk B4_DFJ
B4_DNJ Německý jazyk/K B4_DNJ
B4_DOB Devizové obchody B4_DOB
B4_DRJ Ruský jazyk/K B4_DRJ
B4_DS Daňový systém v ČR B4_DS
B4_DSJ Španělský jazyk/K B4_DSJ
B4_JK Jednání s klientem B4_JK
B4_MB Mezinárodní bankovnictví B4_MB
B4_MBS Marketing bankovních služeb B4_MBS
B4_MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B4_MDZ
B4_MG Management B4_MG
B4_NJ Německý jazyk B4_NJ
B4_OBP Obchodní právo B4_OBP
B4_OIS Organizační a informační strategie B4_OIS
B4_OPR Odborná praxe B4_OPR
B4_PM Pojistná matematika B4_PM
B4_POE Podniková ekonomika B4_POE
B4_PRP Pracovní právo B4_PRP
B4_PS Platební styk B4_PS
B4_PST Platební styk B4_PST
B4_PZF Právní základy finančních služeb B4_PZF
B4_PZP Právní základy pojišťovnictví B4_PZP
B4_RLZ Řízení lidských zdrojů B4_RLZ
B4_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B4_RMS
B4_SKM Stavební konstrukce a materiály B4_SKM
B4_SPP Systematika pojistných produktů B4_SPP
B4_TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B4_TIS
B4_TMM Techniky a metody modelování požadavků B4_TMM
B4_TZB Technická zařízení budov B4_TZB
B4_UDO Úvod do devizových obchodů B4_UDO
B4_UO Úvěrové obchody B4_UO
B4_ZAO Zahraniční obchod B4_ZAO
B4_ZI Základy informatiky B4_ZI
B4_ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B4_ZKN
B4_ZO Zahraniční obchod B4_ZO
B5_AJ Anglický jazyk B5_AJ
B5_BA Bankovní angličtina B5_BA
B5_BN Bankovní němčina B5_BN
B5_DB Databáze B5_DB
B5_DO Devizové obchody B5_DO
B5_EPS Elektronický platební styk B5_EPS
B5_FA Finanční analýza B5_FA
B5_FRB Finanční řízení bank B5_FRB
B5_FT Finanční trhy B5_FT
B5_MB Mezinárodní bankovnictví B5_MB
B5_NJ Německý jazyk B5_NJ
B5_OHM Oceňování hmotného majetku B5_OHM
B5_OIS Organizační a informační strategie B5_OIS
B5_OMI Obchodní modely ve světě internetu B5_OMI
B5_OP Oceňování podniku B5_OP
B5_PEU Právo a ekonomické základy EU B5_PEU
B5_PS Platební styk B5_PS
B5_PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B5_PVL
B5_PZP Právní základy a předpisy související s oceňováním B5_PZP
B5_PZPP Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B5_PZPP
B5_RCB Regulace činnosti bank B5_RCB
B5_RLZ Řízení lidských zdrojů B5_RLZ
B5_TRP Trestní právo B5_TRP
B5_ZO Zahraniční obchod B5_ZO
B6_ADM Analýza dat a modelování B6_ADM
B6_AIS Řízení kvality (audit) IS B6_AIS
B6_BAS Bankovní strategie B6_BAS
B6_BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B6_BPO
B6_BS Bankovní strategie B6_BS
B6_DIM Dovednosti a image manažera B6_DIM
B6_FAB Finanční analýza v bance, podniku a na počítači B6_FAB
B6_FKE Firemní kultura a etické kodexy B6_FKE
B6_FP Finanční právo B6_FP
B6_FRB Finanční řízení bank B6_FRB
B6_FT Finanční trhy B6_FT
B6_KM Krizový management B6_KM
B6_KRM Krizový management B6_KRM
B6_MG Management B6_MG
B6_MO Metody oceňování B6_MO
B6_OBP Obchodní právo B6_OBP
B6_OHM Oceňování hmotného majetku B6_OHM
B6_OIS Organizační a informační strategie B6_OIS
B6_ON Oceňování nemovitostí B6_ON
B6_OP Oceňování podniků B6_OP
B6_ORF Organizace řízení banky a firmy B6_ORF
B6_ORP Organizace a řízení pojišťovny a firmy B6_ORP
B6_ORPF Organizace a řízení pojišťovny a firmy B6_ORPF
B6_PC Praktická cvičení B6_PC
B6_PRP Plánování a řízení projektů IS B6_PRP
B6_PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění B6_PSZ
B6_RKI Řízení kvality (audit) inf. systémů B6_RKI
B6_RMP Risk management v pojišťovnictví B6_RMP
B6_SBP Seminář k bakalářské práci B6_SBP
B6_SIS Správa a řízení IS B6_SIS
B6_SPP Správní právo B6_SPP
B6_TEO Technologie pro elektronický obchod B6_TEO
B6_TSE Tvorba strategie elektronického podnikání B6_TSE
B6_UDO Úvod do devizových obchodů B6_UDO
B6_ZBB Základy bankovní bezpečnosti a ochrana dat B6_ZBB
B7_BF_dif Bankovnictví a finance B7_BF_dif
B7_DIM Dovednosti a image manažera B7_DIM
B7_FA Finanční analýza B7_FA
B7_IS Informační systémy a jejich řízení B7_IS
B7_KDT Kapitálový a derivátový trh B7_KDT
B7_KRM Krizový management B7_KRM
B7_RCB Regulace činnosti bank B7_RCB
B7_SB Specializované bankovnictví B7_SB
B8_BB Bankovní bezpečnost B8_BB
B8_BS Bankovní strategie B8_BS
B8_DIM Dovednosti a image manažera B8_DIM
B8_RNB Řízení nákladů v bankách B8_RNB
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CON Controlling CON
C2 Cizí jazyk 2 C2
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
EI2 Evropská ekonomická integrace 2 EI2
EK Ekonomická kriminalita EK
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
KR Krizové řízení a IZS KR
KSS Kontrolní systém státu KSS
M Matematika M
MIK Mikroekonomie MIK
MK2 Marketing 2 MK2
MK3 Marketing 3 MK3
MNK Manažerská komunikace MNK
MN2 Management 2 MN2
MN3 Management 3 MN3
MP Mezinárodní právo veř. a soukr. MP
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MR Management rizika MR
MSDP Seminář k diplomové práci MSDP
MUC Manažerské účetnictví MUC
MU1 Manažerské účetnictví I MU1
MU2 Manažerské účetnictví II MU2
M1_AJ Anglický jazyk M1_AJ
M1_BF_dif Bankovnictví a finance M1_BF_dif
M1_BF1 Bankovnictví a finance M1_BF1
M1_DIF_ITM Informační systémy M1_DIF_ITM
M1_DIFITM Diferenční zkouška-ItaM M1_DIFITM
M1_FR Finanční řízení M1_FR
M1_MPA Měnová politika a analýza M1_MPA
M1_NJ Obchodní německý jazyk M1_NJ
M1_OAJ Obchodní anglický jazyk M1_OAJ
M1_PAS Pravděpodobnost a statistika M1_PAS
M1_PE Podniková ekonomika M1_PE
M1_PI Právo pro informatiku M1_PI
M1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů M1_VPO
M1_ZP Základy práva M1_ZP
M1_ZSI Základy softwarového inženýrství M1_ZSI
M2_AJ Anglický jazyk M2_AJ
M2_DCJ Druhý cizí jazyk M2_DCJ
M2_DCJ_AJ Druhý cizí jazyk - anglický jazyk M2_DCJ_AJ
M2_DCJ_NJ Druhý cizí jazyk - německý jazyk M2_DCJ_NJ
M2_DTP Daňová teorie a politika M2_DTP
M2_EEI Ekonomické základy evropské integrace M2_EEI
M2_EZEI Ekonomické základy evropské integrace M2_EZEI
M2_IKS Informační a komunikační systémy M2_IKS
M2_ISR Informační systémy a jejich řízení M2_ISR
M2_ME Makroekonomie M2_ME
M2_MI Mikroekonomie M2_MI
M2_MZI Metody zpracování informací M2_MZI
M2_NJ Německý jazyk M2_NJ
M2_OAJ Obchodní anglický jazyk M2_OAJ
M2_OBP Obchodní právo M2_OBP
M2_ONJ Obchodní německý jazyk M2_ONJ
M2_RP Řízení projektů a podnikových procesů M2_RP
M2_RPVZ Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M2_RPVZ
M2_SM Statistické metody M2_SM
M2_UC Účetnictví M2_UC
M2_VF Veřejné finance M2_VF
M2_ZEK Základy ekonomie M2_ZEK
M3_AJ Anglický jazyk M3_AJ
M3_AS Aplikační software M3_AS
M3_DB Databáze M3_DB
M3_DS Daňový systém v ČR M3_DS
M3_FHUS Finance a hospodaření územní samosprávy M3_FHUS
M3_HP Hospodářská politika M3_HP
M3_MG Management M3_MG
M3_MP Management portfolia cenných papírů M3_MP
M3_TEU Vnitřní trh EU M3_TEU
M3_VF Veřejné finance M3_VF
M4_BFS Bankopojištění a finanční služby M4_BFS
M4_DS Daňový systém v ČR M4_DS
M4_FA Finanční analýza II M4_FA
M4_FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M4_FHS
M4_FPO Finance podniku II M4_FPO
M4_HP Hospodářská politika M4_HP
M4_IM Informační management M4_IM
M4_MDS Modelování a návrh datových skladů M4_MDS
M4_MFT Mezinárodní finanční trhy M4_MFT
M4_ORP Organizace a řízení pojišťovny a firmy M4_ORP
M4_SM Systémová metodologie M4_SM
M4_SPP Systematika pojistných produktů M4_SPP
M4_VTEU Vnitřní trh EU M4_VTEU
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OM1_ONJ Německý jazyk OM1_ONJ
OM2_BCR Bankovnictví OM2_BCR
OM2_DCJ Německý jazyk OM2_DCJ
OM2_FMA Finanční matematika OM2_FMA
OM2_ISR Informační systémy a jejich řízení OM2_ISR
OM2_MAS Matematika-seminář OM2_MAS
OM2_MA1 Matematika OM2_MA1
OM2_OAJ Anglický jazyk OM2_OAJ
OM2_ONJ Německý jazyk OM2_ONJ
OM2_POS Úvod do pozemního stavitelství OM2_POS
OM2_ZEK Základy ekonomie OM2_ZEK
OPO Ochrana písemností v organizaci OPO
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OZP Ochrana životního prostřední OZP
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PMB Právo mezinárodní bezpečnosti PMB
PM1 Psychologie krizového managementu I PM1
PM2 Psychologie krizového managementu II PM2
POJ2_BCR Bankovnictví POJ2_BCR
POJ2_DCJ Německý jazyk POJ2_DCJ
POJ2_FMA Finanční matematika POJ2_FMA
POJ2_ISR Informační systémy a jejich řízení POJ2_ISR
POJ2_MAS Matematika-seminář POJ2_MAS
POJ2_MA1 Matematika POJ2_MA1
POJ2_OAJ Anglický jazyk POJ2_OAJ
POJ2_ZEK Základy ekonomie POJ2_ZEK
POJ3_UPO Úvod do pojišťovnictví POJ3_UPO
POJ4_DCJ Německý jazyk POJ4_DCJ
POJ4_JSK Jednání s klientem POJ4_JSK
POJ4_OAJ Anglický jazyk POJ4_OAJ
POJ4_OPX Odborná praxe POJ4_OPX
POJ4_PMA Pojistná matematika POJ4_PMA
POJ4_PST Platební styk POJ4_PST
POJ4_PZP Právní základy pojišťovnictví POJ4_PZP
POJ4_ZIM Základy informatiky POJ4_ZIM
POL Politologie POL
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PST Druhý cizí jazyk PST
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SK Systémy kvality SK
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
ST Statistika ST
S2 Španělský jazyk 2 S2
TOO Technická ochrana objektů TOO
TTM Současné trendy ve vývoji managementu TTM
U_AIAMI Arteterapie II a Muzikoterapie II U_AIAMI
U_AKPRONC1 Aktuální problémy ontogeneze člověka U_AKPRONC1
U_AKPRONC2 Aktuální problémy ontogeneze člověka U_AKPRONC2
U_AKPRSOS3 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS3
U_ANDRAG7 Andragogika U_ANDRAG7
U_ANDRDID1 Andragogická didaktika U_ANDRDID1
U_ANDRDID3 Andragogická didaktika U_ANDRDID3
U_ANDRPOR1 Andragogické poradenství U_ANDRPOR1
U_ANDRPOR2 Andragogické poradenství U_ANDRPOR2
U_ANDRVYZ1 Andragogický výzkum U_ANDRVYZ1
U_ANPRSPP1 Andragogika pro speciální pedagogy U_ANPRSPP1
U_ANVYZK Andra.- vyrovnávací zk. U_ANVYZK
U_ARTETER Arteterapie U_ARTETER
U_BAKASE13 Bakalářský seminář U_BAKASE13
U_BAKASE14 Bakalářský seminář U_BAKASE14
U_CIJ15 Cizí jazyk I U_CIJ15
U_CIZIJA19 Cizí jazyk U_CIZIJA19
U_CJI_2 Cizí jazyk I - 2.semestr U_CJI_2
U_CJI_2S Cizí jazyk I - 2. sem. U_CJI_2S
U_CJI_2S1 Cizí jazyk I - 2. sem. U_CJI_2S1
U_CJI_2S12 Cizí jazyk I - 2. sem.-OPRAVA U_CJI_2S12
U_CJI_3 Cizí jazyk I - 2.semestr U_CJI_3
U_CJI_5 Cizí jazyk I. - 2.sem. U_CJI_5
U_CJI_7 Cizí jazyk I. - 4.sem. U_CJI_7
U_CJI_8 Cizí jazyk I. - 4.sem. U_CJI_8
U_CJI_9 Cizí jazyk I. - 2.sem. U_CJI_9
U_DENAH1 Dějiny národního hospodářství U_DENAH1
U_DENAH3 Dějiny národního hospodářství U_DENAH3
U_DIDADOS3 Didaktika dospělých U_DIDADOS3
U_DIDADOS4 Didaktika dospělých U_DIDADOS4
U_EKONPOD3 Ekonomika podniku U_EKONPOD3
U_ETIK1 Etika U_ETIK1
U_ETOPED2 Etopedie U_ETOPED2
U_ETOPED3 Etopedie U_ETOPED3
U_ETOPI1 Etopedie II. U_ETOPI1
U_ETOPI2 Etopedie II U_ETOPI2
U_ETOPI3 Etopedie II U_ETOPI3
U_ETVP1 Etika v pedagogice U_ETVP1
U_ETVP2 Etika v pedagogice U_ETVP2
U_ETVYARI Etika vystupování a řízení U_ETVYARI
U_FINAUCE1 Finanční účetnictví U_FINAUCE1
U_FINAUCE2 Finanční účetnictví U_FINAUCE2
U_GEPRSPP1 Gerontopedagogika pro speciální pedagogy U_GEPRSPP1
U_HIMAK1 Historie masové komunikace U_HIMAK1
U_HPEA1 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA1
U_HPEA4 Hospodářská politika EU a ČR U_HPEA4
U_INVESVK1 Internet ve světě komunikace U_INVESVK1
U_ITAVII ITaVT II U_ITAVII
U_ITAVII1 ITaVT II U_ITAVII1
U_ITAVT Informační technologie a Výpočetní technika U_ITAVT
U_ITAVTII IT a VT II. U_ITAVTII
U_ITAVTI2 IT a VT II. U_ITAVTI2
U_ITAV2 Informační technologie a Výpočetní technika U_ITAV2
U_KAZEVV1 Kapitoly z evropské vzdělanosti U_KAZEVV1
U_KOMPAND1 Komparativní andragogika U_KOMPAND1
U_LIASI_NZ Logopedie II a Surdopedie II - nepovinná ZK. U_LIASI_NZ
U_LIASI12 Logopedie II a Surdopedie II U_LIASI12
U_LIAS1 Logopedie II a Surdopedie II U_LIAS1
U_LOAINP1 Logika a interpretační procesy U_LOAINP1
U_MAKROE8 Makroekonomie U_MAKROE8
U_MEDISEM1 Mediální semiotika U_MEDISEM1
U_MEDIVYC2 Mediální výchova U_MEDIVYC2
U_MEVINS3 Média v inf. společnosti U_MEVINS3
UMK Úvod do marketingu UMK
U_MPAVV Mediální publikum a výzkum veř.mínění U_MPAVV
U_MPAV1 Mediální publikum a výzkum veř.mínění U_MPAV1
U_MULTVYC2 Multikulturní výchova U_MULTVYC2
U_MUZII Muzikoterapie I U_MUZII
U_NADADET2 Nadané děti U_NADADET2
U_NASPPOUC Náprava spec. poruch učení U_NASPPOUC
U_NSVCA1 Neziskový sektor v CŘ a EU U_NSVCA1
U_OARV2 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARV2
U_ORGAPOST Organická postižení U_ORGAPOST
U_PAFV1 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV1
U_PAFV4 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV4
U_PAPSVC Politický a právní systém v ČR U_PAPSVC
U_PDADVSP Psychologická diagnostika a diagnostika ve speciální pedagogice U_PDADVSP
U_PEDAVYZ3 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ3
U_PEDAVYZ4 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ4
U_PENIPED1 Penitenciární pedagogika U_PENIPED1
U_PENOLO1 Penologie U_PENOLO1
U_PERSLEG1 Personální legislativa U_PERSLEG1
U_PERSLEG2 Personální legislativa U_PERSLEG2
U_PERSMAN5 Personální management U_PERSMAN5
U_POLITO7 Politologie U_POLITO7
U_PORA1 Poradenství I. U_PORA1
U_PRAM1 Propaganda a manipulace U_PRAM1
U_PRAV3 Právo I U_PRAV3
U_PRAX5 Praxe U_PRAX5
U_PRKBAPR Praxe k bakalářské práci U_PRKBAPR
U_PRVZD4 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD4
U_PRVZD5 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD5
U_PR2R4 Praxe 2. ročník U_PR2R4
U_PSLIK3 Psychologie lidské komunikace U_PSLIK3
U_PSYCDOS2 Psychologie dospělých U_PSYCDOS2
U_PSYCDOS3 Psychologie dospělých U_PSYCDOS3
U_PSYCI1 Psychoterapie II U_PSYCI1
U_PSYCI2 Psychopedie II U_PSYCI2
U_PSYCI3 Psychopedie II U_PSYCI3
U_PSYCI4 Psychoterapie II U_PSYCI4
U_PSYC1 Psychoterapie I U_PSYC1
U_PSYCHO1 Psychoterapie U_PSYCHO1
U_PSYCHO7 Psychopatologie U_PSYCHO7
U_PSYCH20 Psychopatologie U_PSYCH20
UP2 Účetnictví podnikatelských subjektů II UP2
U_REAK5 Rétorika a komunikace U_REAK5
U_REAK6 Rétorika a komunikace U_REAK6
U_RILIZ6 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ6
U_RILIZ8 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ8
U_RIZEPRAX Řízená praxe U_RIZEPRAX
U_RIZEPRA1 Řízená praxe U_RIZEPRA1
U_RIZEPRA2 Řízená praxe U_RIZEPRA2
U_ROMISTI Romistika U_ROMISTI
U_RPVPN1 Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPN1
U_R_TA1 Rétorika - teorie a praxe U_R_TA1
US Utajované skutečnosti v organizaci US
U_SIATI Somatopedie II a Tyflopedie II U_SIATI
U_SMAKOVA Smyslové a kombinované vady U_SMAKOVA
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOCIOL9 Sociologie U_SOCIOL9
U_SOCIO10 Sociologie U_SOCIO10
U_SOCIPED1 Sociální pedagogika U_SOCIPED1
U_SOCIPED2 Sociální pedagogika U_SOCIPED2
U_SOCIPOL4 Sociální politika U_SOCIPOL4
U_SOCIPSY8 Sociální psychologie U_SOCIPSY8
U_SOCIPS13 Sociální psychologie U_SOCIPS13
U_SOCIVYC2 Sociologie výchovy U_SOCIVYC2
U_SOCIVYC3 Sociologie výchovy U_SOCIVYC3
U_SOPESOIN Sociální pedagogika soc.ped. Institucí U_SOPESOIN
U_SOPESOI1 Sociální pedagogika soc.ped. Institucí U_SOPESOI1
U_SOPROCM4 Soc. práv. ochrana mládeže U_SOPROCM4
U_SOPROCM5 Soc. práv. ochrana mládeže U_SOPROCM5
U_SPECPED4 Speciální pedagogika U_SPECPED4
U_SPECPED5 Speciální pedagogika U_SPECPED5
U_SPECPED8 Speciální pedagogika U_SPECPED8
U_SROVPED2 Srovnávací pedagogika U_SROVPED2
U_SRPETR Srovnávací pedagogika-akt. trendy U_SRPETR
U_STYLIST Stylistika U_STYLIST
U_SURDOP1 Surdopedie U_SURDOP1
U_SURDOP2 Surdopedie U_SURDOP2
U_SVAVVCA1 Systém výzkumu a vývoje v ČR a EU pro adragogy U_SVAVVCA1
U_TEORVYC2 Teorie výchovy U_TEORVYC2
U_TMKJSS1 Teorie masové komunikace jako specifika sociální komunikace U_TMKJSS1
U_TRAFV4 Teorie řízení a financování vzdělávacích podniků U_TRAFV4
U_TYFLOP1 Tyflopedie U_TYFLOP1
U_TYFLOP2 Tyflopedie U_TYFLOP2
U_UVDOF1 Úvod do filozofie U_UVDOF1
U_UVDOPRZU Úvod do praktické žurnalistiky U_UVDOPRZU
U_UVDOP6 Úvod do psychologie U_UVDOP6
U_UVDOP7 Úvod do psychologie U_UVDOP7
U_VIZUKOM1 Vizuální komunikace U_VIZUKOM1
U_VPPZ1 Výběrová praxe podle zaměření studenta U_VPPZ1
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VYVOPSY2 Vývojová psychologie U_VYVOPSY2
U_ZAKLPER4 Základy personalistiky U_ZAKLPER4
U_ZAKLROM1 Základy romistiky U_ZAKLROM1
U_ZASPDO Základy SPPG dospělých U_ZASPDO
U_ZASPD1 Základy SPPG dospělých U_ZASPD1
U_ZETAPP1 Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPP1
U_ZETAPP2 Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPP2
U_ZKMVE5 Základy kvantitativních metod v ekonomii II U_ZKMVE5
U_ZPPPVS1 Základy práva pro pracovníky v sociální komunikaci U_ZPPPVS1
U_2CIZI 2.Cizí_jazyk U_2CIZI
U_2CIZ1 2.Cizí_jazyk U_2CIZ1
VT1 Vnitřní trh EU I VT1
ZF Základy filozofiie ZF
ZMK Základy marketingu ZMK
ZPE Základy práva EU ZPE
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.