Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2005 leto2005
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AV1 Aplikace výpočetní techniky 1 AV1
AV2 Aplikace výpočetní techniky 2 AV2
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BIS Bezpečnost informačních systémů BIS
BM_SNJ Německý jazyk BM_SNJ
BM1 Bezpečnostní management I BM1
BM4_DCJ Anglický jazyk BM4_DCJ
BM4_JSK Jednání s klientem BM4_JSK
BM4_MBS Marketig bankovních služeb BM4_MBS
BM4_PST Platební styk BM4_PST
BM4_RLZ Řízení lidských zdrojů BM4_RLZ
BM4_UOB Úvěrové obchody BM4_UOB
BM4_ZAO Zahraniční obchod BM4_ZAO
BP Bakalářská práce BP
BPO Bankovní a pojistné obchody BPO
B1_AJ Anglický jazyk B1_AJ
B1_BA Bankovnictví B1_BA
B1_DCJ Druhý cizí jazyk B1_DCJ
B1_DEP Dějiny práva B1_DEP
B1_FM Finanční matematika B1_FM
B1_IS Informační systémy a jejich řízení B1_IS
B1_MA Matematika B1_MA
B1_MAS Matematika-seminář B1_MAS
B1_NJ Německý jazyk B1_NJ
B1_NJ_DCJ Německý jazyk B1_NJ_DCJ
B1_OPR odborná praxe B1_OPR
B1_PSY Psychologie B1_PSY
B1_RJ_DCJ Ruský jazyk (2. cizí jazyk) B1_RJ_DCJ
B1_SOC Sociologie B1_SOC
B1_ST Statistika B1_ST
B1_TPS Teorie práva a státověda B1_TPS
B1_UDB Úvod do bankovnictví B1_UDB
B1_UPS Úvod do pozemního stavitelsví B1_UPS
B1_USP Ústavní právo B1_USP
B1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B1_VPO
B1_VT Výpočetní technika B1_VT
B1_VT1 Výpočetní technika I B1_VT1
B1_ZEK Základy ekonomie B1_ZEK
B2_AJ Anglický jazyk B2_AJ
B2_BA Bankovnictví B2_BA
B2_BCR Bankovnictví B2_BCR
B2_BN Bankvní němčina B2_BN
B2_DAJ Anglický jazyk B2_DAJ
B2_DCJ Druhý cizí jazyk B2_DCJ
B2_DCJ_AJ Anglický jazyk (2. cudzí jazyk) B2_DCJ_AJ
B2_DCJ_NJ Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk) B2_DCJ_NJ
B2_DCJ_RJ Ruský jazyk (2. cizí jazyk) B2_DCJ_RJ
B2_DCZ Druhý cizí jazyk B2_DCZ
B2_DFJ Francouzský jazyk B2_DFJ
B2_DNJ Německý jazyk B2_DNJ
B2_DRJ Ruský jazyk B2_DRJ
B2_DSJ Španělský jazyk B2_DSJ
B2_FM Finanční matematika B2_FM
B2_FT Finanční trhy B2_FT
B2_IS Informační systémy a jejich řízení B2_IS
B2_ISR Informační systémy a jejich řízení B2_ISR
B2_JK Jednání s klientem B2_JK
B2_MA Matematika B2_MA
B2_MAS Matematika-seminář B2_MAS
B2_MBS Marketing bankovních služeb B2_MBS
B2_MG Management B2_MG
B2_MPV Mezinárodní právo a vztahy B2_MPV
B2_MS Marketing služeb B2_MS
B2_NJ Německý jazyk B2_NJ
B2_OCP Občanské právo B2_OCP
B2_PFS Právní základy finančních služeb B2_PFS
B2_POE Podniková ekonomika B2_POE
B2_PS Platební styk B2_PS
B2_PSY Psychologie B2_PSY
B2_RLZ Řízení lidských zdrojů B2_RLZ
B2_SOC Sociologie B2_SOC
B2_UDB Úvod do bankovnictví B2_UDB
B2_UFI Učetnictví finančních institucí B2_UFI
B2_UO Úvěrové obchody B2_UO
B2_UPS Úvod do pozemního stavitelství B2_UPS
B2_VT Výpočetní technika B2_VT
B2_VT2 Výpočetní technika II B2_VT2
B2_ZEK Základy ekonomie B2_ZEK
B2_ZO Zahraniční obchod B2_ZO
B3_AJ Anglický jazyk B3_AJ
B3_AJK Agenda a jednání s klientem B3_AJK
B3_BA Bankovní angličtina B3_BA
B3_BCR Bankovnictví v České republice B3_BCR
B3_BN Bankovní němčina B3_BN
B3_BP Bankovní právo B3_BP
B3_DO Devizové obchody B3_DO
B3_FA Finanční analýza B3_FA
B3_FTR Finanční trhy B3_FTR
B3_HOP Hospodářská politika B3_HOP
B3_JK Jednání s klientem B3_JK
B3_JSK Jednání s klientem B3_JSK
B3_KDT Kapitálový a derivátový trh B3_KDT
B3_MAN Management B3_MAN
B3_MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B3_MDZ
B3_MFT Mezinárodní finanční trhy B3_MFT
B3_NJ Německý jazyk B3_NJ
B3_OBP Obchodní právo B3_OBP
B3_OCP Občanské právo B3_OCP
B3_POE Podniková ekonomika B3_POE
B3_PS Pozemní stavitelství B3_PS
B3_PST Platební styk B3_PST
B3_PSY Psychologie B3_PSY
B3_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B3_RMS
B3_SOC Sociologie B3_SOC
B3_SPB Specializované bankovnictví B3_SPB
B3_TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B3_TIS
B3_TPFF Teorie a praxe financování firem B3_TPFF
B3_TZB Technická zařízení budov B3_TZB
B3_UC Základy účetnictví B3_UC
B3_UP Územní plánování B3_UP
B3_ZI Základy informatiky B3_ZI
B4_AJ Anglický jazyk B4_AJ
B4_BA Bankovní angličtina B4_BA
B4_BMG Bankovní management B4_BMG
B4_BN Bankovní němčina B4_BN
B4_DA Dějiny architektury B4_DA
B4_DAJ Anglický jazyk B4_DAJ
B4_DFJ Francouzský jazyk B4_DFJ
B4_DNJ Německý jazyk/K B4_DNJ
B4_DOB Devizové obchody B4_DOB
B4_DRJ Ruský jazyk B4_DRJ
B4_DS Daňový systém v ČR B4_DS
B4_DSJ Španělský jazyk/K B4_DSJ
B4_JK Jednání s klientem B4_JK
B4_MB Mezinárodní bankovnictví B4_MB
B4_MBS Marketing bankovních služeb B4_MBS
B4_MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B4_MDZ
B4_MG Management B4_MG
B4_NJ Německý jazyk B4_NJ
B4_NUV Numerické výpočty B4_NUV
B4_OBP Obchodní právo B4_OBP
B4_OIS Organizační a informační strategie B4_OIS
B4_OPR Odborná praxe B4_OPR
B4_PM Pojistná matematika B4_PM
B4_POE Podniková ekonomika B4_POE
B4_PRP Pracovní právo B4_PRP
B4_PS Platební styk B4_PS
B4_PST Platební styk B4_PST
B4_PZF Právní základy finančních služeb B4_PZF
B4_PZP Právní základy pojišťovnictví B4_PZP
B4_RLZ Řízení lidských zdrojů B4_RLZ
B4_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B4_RMS
B4_SKM Stavební konstrukce a materiály B4_SKM
B4_SPP Systematika pojistných produktů B4_SPP
B4_TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B4_TIS
B4_TMM Techniky a metody modelování požadavků B4_TMM
B4_UDO Úvod do devizových obchodů B4_UDO
B4_UO Úvěrové obchody B4_UO
B4_ZAO Zahraniční obchod B4_ZAO
B4_ZI Základy informatiky B4_ZI
B4_ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B4_ZKN
B4_ZO Zahraniční obchod B4_ZO
B4_ZU Základy účetnictví B4_ZU
B5_AJ Anglický jazyk B5_AJ
B5_BA Bankovní angličtina B5_BA
B5_FRB Finanční řízení bank B5_FRB
B5_FT Finanční trhy B5_FT
B5_MB Mezinárodní bankovnictví B5_MB
B5_NJ Německý jazyk B5_NJ
B5_OBP Obchodní právo B5_OBP
B5_OIS Organizační a informační strategie B5_OIS
B5_OP Oceňování podniků B5_OP
B5_PEU Právo a ekonomické základy EU B5_PEU
B5_PS Platební styk B5_PS
B5_PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B5_PVL
B5_RLZ Řízení lidských zdrojů B5_RLZ
B5_SPP Správní právo B5_SPP
B5_TRP Trestní právo B5_TRP
B5_VIS Vývoj informačních systémů B5_VIS
B5_ZO Zahraniční obchod B5_ZO
B6_ADM Analýza dat a modelování B6_ADM
B6_BS Bankovní strategie B6_BS
B6_DIM Dovednosti a image manažera B6_DIM
B6_FAB Finanční analýza v bance, podniku a na počítači B6_FAB
B6_FKE Firemní kultura a etické kodexy B6_FKE
B6_FP Finanční právo B6_FP
B6_FRB Finanční řízení bank B6_FRB
B6_FT Finanční trhy B6_FT
B6_MG Management B6_MG
B6_MO Metody oceňování B6_MO
B6_OBP Obchodní právo B6_OBP
B6_OHM Oceňování hmotného majetku B6_OHM
B6_OIS Organizační a informační strategie B6_OIS
B6_ON Oceňování nemovitostí B6_ON
B6_OP Oceňování podniků B6_OP
B6_PC Praktická cvičení B6_PC
B6_PCV Praktická cvičení B6_PCV
B6_PRP Plánování a řízení projektů IS B6_PRP
B6_PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění B6_PSZ
B6_RKI Řízení kvality (audit) IS B6_RKI
B6_RNB Řízení nákladů v bankách B6_RNB
B6_SBP Seminář k bakalářské práci B6_SBP
B6_SIS Správa a řízení IS B6_SIS
B6_SPP Správní právo B6_SPP
B6_UDO Úvod do devizových obchodů B6_UDO
B6_ZBB Základy bankovní bezpečnosti a ochrana dat B6_ZBB
B7_FA Finanční analýza B7_FA
B7_KDT Kapitálový a derivátový trh B7_KDT
B7_OFI Obchodní firma na internetu B7_OFI
B7_SB Specializované bankovnictví B7_SB
B8_BS Bankovní strategie B8_BS
B8_DIM Dovednosti a image manažera B8_DIM
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CON Controlling CON
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSS Daňový systém státu DSS
EI1 Evropská ekonomická integrace 1 EI1
EI2 Evropská ekonomická integrace 2 EI2
EK Ekonomická kriminalita EK
EVS Ekonomika veřejného sektoru EVS
FI Finance FI
ISR Integrovaný systém řízení ISR
KR Krizové řízení a IZS KR
KSS Kontrolní systém státu KSS
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MIK Mikroekonomie MIK
MKE Marketing I+II MKE
MK1 Marketing 1 MK1
MK2 Marketing 2 MK2
MK3 Marketing 3 MK3
MNK Manažerská komunikace MNK
MN1 Management 1 MN1
MN2 Management 2 MN2
MN3 Management 3 MN3
MP Mezinárodní právo veř. a soukr. MP
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MUC Manažerské účetnictví MUC
MU1 Manažerské účetnictví I MU1
MU2 Manažerské účetnictví II MU2
M1_AJ Anglický jazyk M1_AJ
M1_BF_dif Bankovnictví a finance M1_BF_dif
M1_BF1 Bankovnictví a finance M1_BF1
M1_FR Finanční řízení M1_FR
M1_MPA Měnová politika a analýza M1_MPA
M1_NJ Německý jazyk M1_NJ
M1_PAS Pravděpodobnost a statistika M1_PAS
M1_TNIS Techniky a CASE nástroje vývoje IS M1_TNIS
M1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů M1_VPO
M1_ZP Základy práva M1_ZP
M2_AJ Anglický jazyk M2_AJ
M2_DTP Daňová teorie a politika M2_DTP
M2_EEI Ekonomické základy evropské integrace M2_EEI
M2_EZEI Ekonomické základy evropské integrace M2_EZEI
M2_IKS Informační a komunikační systémy M2_IKS
M2_ME Makroekonomie M2_ME
M2_MI Mikroekonomie M2_MI
M2_MZI Metody zpracování informací M2_MZI
M2_NJ Německý jazyk M2_NJ
M2_OAJ Obchodní anglický jazyk M2_OAJ
M2_OBP Obchodní právo M2_OBP
M2_ONJ Obchodní německý jazyk M2_ONJ
M2_RP Řízení projektů a podnikových procesů M2_RP
M2_RPVZ Řízení podnikání a vztahu se zákazníky M2_RPVZ
M2_SM Statistické metody M2_SM
M2_UC Účetnictví M2_UC
M2_VF Veřejné finance M2_VF
M3_DS Daňový systém v ČR M3_DS
M3_MP Management portfolia cenných papírů M3_MP
M3_SB Specializované bankovnictví M3_SB
M3_SPP Systematika pojistných produktů M3_SPP
M3_TEU Vnitřní trh EU M3_TEU
M3_VF Veřejné finance M3_VF
M4_BFS Bankopojištění a finanční služby M4_BFS
M4_FA Finanční analýza II M4_FA
M4_FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M4_FHS
M4_FPO Finance podniku II M4_FPO
M4_HP Hospodářská politika M4_HP
M4_ORP Organizace a řízení pojišťovny a firmy M4_ORP
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OM_OPX Odborná praxe OM_OPX
OM4_DAR Dějiny architektury OM4_DAR
OM4_DCJ Německý jazyk OM4_DCJ
OM4_JSK Jednání s klientem OM4_JSK
OM4_OAJ Anglický jazyk OM4_OAJ
OM4_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb OM4_RMS
OM4_SKM Stavební konstrukce a materiály OM4_SKM
OM4_SNJ Německý jazyk OM4_SNJ
OM4_ZIM Základy informatiky OM4_ZIM
OM4_ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí OM4_ZKN
OPO Ochrana písemností v organizaci OPO
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OZP Ochrana životního prostřední OZP
PEU Právo Evropské unie PEU
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PM1 Psychologie krizového managementu I PM1
PM2 Psychologie krizového managementu II PM2
POJ4_DCJ Německý jazyk POJ4_DCJ
POJ4_JSK Jednání s klientem POJ4_JSK
POJ4_OAJ Anglický jazyk POJ4_OAJ
POJ4_OPX Odborná praxe POJ4_OPX
POJ4_PMA Pojistná matematika POJ4_PMA
POJ4_PST Platební styk POJ4_PST
POJ4_PZP Právní základy pojišťovnictví POJ4_PZP
POJ4_ZIM Základy informatiky POJ4_ZIM
POL Politologie POL
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R2 Ruský jazyk 2 R2
SC Španělština -cvičení SC
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SK Systémy kvality SK
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
ST Statistika ST
S2 Španělský jazyk 2 S2
TOO Technická ochrana objektů TOO
U_AIAMI Arteterapie II a Muzikoterapie II U_AIAMI
U_AKPRONC1 Aktuální problémy ontogeneze člověka U_AKPRONC1
U_AKPRONC2 Aktuální problémy ontogeneze člověka U_AKPRONC2
U_AKPRSOS3 Aktuální problémy současné sociologie U_AKPRSOS3
U_ANDRAG7 Andragogika U_ANDRAG7
U_ANDRDID1 Andragogická didaktika U_ANDRDID1
U_ANDRDID3 Andragogická didaktika U_ANDRDID3
U_ANDRPOR1 Andragogické poradenství U_ANDRPOR1
U_ANDRPOR2 Andragogické poradenství U_ANDRPOR2
U_ANDRVYZ1 Andragogický výzkum U_ANDRVYZ1
U_ARTETER Arteterapie U_ARTETER
U_BAKASE13 Bakalářský seminář U_BAKASE13
U_BAKASE14 Bakalářský seminář U_BAKASE14
U_CJI_2 Cizí jazyk I - 2.semestr U_CJI_2
U_CJI_2S Cizí jazyk I - 2. sem. U_CJI_2S
U_CJI_2S1 Cizí jazyk I - 2. sem. U_CJI_2S1
U_CJI_3 Cizí jazyk I - 2.semestr U_CJI_3
U_CJI_5 Cizí jazyk I. - 2.sem. U_CJI_5
U_CJI_9 Cizí jazyk I. - 2.sem. U_CJI_9
UC2 Účetnictví 2 UC2
U_DIDADOS3 Didaktika dospělých U_DIDADOS3
U_ETIK1 Etika U_ETIK1
U_ETOPED2 Etopedie U_ETOPED2
U_ETOPED3 Etopedie U_ETOPED3
U_ETOPI1 Etopedie II. U_ETOPI1
U_ETOPI2 Etopedie II U_ETOPI2
U_ETVP1 Etika v pedagogice U_ETVP1
U_ETVYARI Etika vystupování a řízení U_ETVYARI
U_HIMAK1 Historie masové komunikace U_HIMAK1
U_ITAVII ITaVT II U_ITAVII
U_ITAVII1 ITaVT II U_ITAVII1
U_ITAVTII IT a VT II. U_ITAVTII
U_ITAVTI4 IT a VT II. U_ITAVTI4
U_KOMPAND1 Komparativní andragogika U_KOMPAND1
U_LIAS1 Logopedie II a Surdopedie II U_LIAS1
U_LOAINP1 Logika a interpretační procesy U_LOAINP1
U_MAKROE8 Makroekonomie U_MAKROE8
U_MEDIVYC2 Mediální výchova U_MEDIVYC2
U_MEVINS3 Média v inf. společnosti U_MEVINS3
UMK Úvod do marketingu UMK
U_MUZII Muzikoterapie I U_MUZII
U_NADADET2 Nadané děti U_NADADET2
U_OARV2 Organizace a řízení vzdělávání dospělých U_OARV2
U_PAFV1 Podnikání a financování ve vzdělávání U_PAFV1
U_PDADVSP Psychologická diagnostika a diagnostika ve speciální pedagogice U_PDADVSP
U_PEDAVYZ4 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ4
U_PERSLEG1 Personální legislativa U_PERSLEG1
U_PERSLEG2 Personální legislativa U_PERSLEG2
U_PERSMAN5 Personální management U_PERSMAN5
U_POLITO7 Politologie U_POLITO7
U_PORA1 Poradenství I. U_PORA1
U_PRAV3 Právo I U_PRAV3
U_PRVZD4 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD4
U_PRVZD5 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD5
U_PR2R4 Praxe 2. ročník U_PR2R4
U_PSYCDOS2 Psychologie dospělých U_PSYCDOS2
U_PSYCI1 Psychoterapie II U_PSYCI1
U_PSYCI2 Psychopedie II U_PSYCI2
U_PSYC1 Psychoterapie I U_PSYC1
U_PSYCHO1 Psychoterapie U_PSYCHO1
U_PSYCHO7 Psychopatologie U_PSYCHO7
U_REAK5 Rétorika a komunikace U_REAK5
U_REAK6 Rétorika a komunikace U_REAK6
U_RILIZ8 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ8
U_RIZEPRAX Řízená praxe U_RIZEPRAX
U_RPVPN1 Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPN1
U_R_TA1 Rétorika - teorie a praxe U_R_TA1
U_SIATI Somatopedie II a Tyflopedie II U_SIATI
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOCIOL9 Sociologie U_SOCIOL9
U_SOCIO10 Sociologie U_SOCIO10
U_SOCIPED1 Sociální pedagogika U_SOCIPED1
U_SOCIPOL4 Sociální politika U_SOCIPOL4
U_SOCIPSY8 Sociální psychologie U_SOCIPSY8
U_SOCIVYC2 Sociologie výchovy U_SOCIVYC2
U_SOCIVYC3 Sociologie výchovy U_SOCIVYC3
U_SOPESOIN Sociální pedagogika soc.ped. Institucí U_SOPESOIN
U_SPECPED4 Speciální pedagogika U_SPECPED4
U_SROVPED2 Srovnávací pedagogika U_SROVPED2
U_SRPETR Srovnávací pedagogika-akt. trendy U_SRPETR
U_STYLIST Stylistika U_STYLIST
U_SURDOP1 Surdopedie U_SURDOP1
U_SURDOP2 Surdopedie U_SURDOP2
U_TEORVYC2 Teorie výchovy U_TEORVYC2
U_TMKJSS1 Teorie masové komunikace jako specifika sociální komunikace U_TMKJSS1
U_TYFLOP1 Tyflopedie U_TYFLOP1
U_TYFLOP2 Tyflopedie U_TYFLOP2
UUC Úvod do účetnictví UUC
U_UVDOF1 Úvod do filozofie U_UVDOF1
U_UVDOPRZU Úvod do praktické žurnalistiky U_UVDOPRZU
U_UVDOP6 Úvod do psychologie U_UVDOP6
U_UVDOP7 Úvod do psychologie U_UVDOP7
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VYVOPSY2 Vývojová psychologie U_VYVOPSY2
U_ZAKLPER4 Základy personalistiky U_ZAKLPER4
U_ZAKLROM1 Základy romistiky U_ZAKLROM1
U_ZASPDO Základy SPPG dospělých U_ZASPDO
U_ZASPD1 Základy SPPG dospělých U_ZASPD1
U_ZETAPP1 Základy ekonomické teorie a praxe pro andragogy U_ZETAPP1
U_2CIJAZY 2.Cizí jazyk U_2CIJAZY
VT1 Vnitřní trh EU I VT1
VT2 Vnitřní trh EU II VT2
ZF Základy filozofiie ZF
ZMK Základy marketingu ZMK
ZPE Základy práva EU ZPE
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.