Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2004 leto2004
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AUD Audit AUD
AV1 Aplikace výpočetní techniky 1 AV1
AV2 Aplikace výpočetní techniky 2 AV2
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BM1_ONJ Německý jazyk BM1_ONJ
BM2_BCR Bankovnictví BM2_BCR
BM2_DCJ Anglický jazyk BM2_DCJ
BM2_FMA Finanční matematika BM2_FMA
BM2_ISR Informační systémy a jejich řízení BM2_ISR
BM2_MAS Matematika-seminář BM2_MAS
BM2_MA1 Matematika BM2_MA1
BM2_ONJ Německý jazyk BM2_ONJ
BM2_ZEK Základy ekonomie BM2_ZEK
BP Bakalářská práce BP
BPO Bankovní a pojistné obchody BPO
B1_AJ Anglický jazyk B1_AJ
B1_DCJ Druhý cizí jazyk B1_DCJ
B1_DEP Dějiny práva B1_DEP
B1_FM Finanční matematika B1_FM
B1_MA Matematika B1_MA
B1_MAS Matematika-seminář B1_MAS
B1_NJ Německý jazyk B1_NJ
B1_PSY Psychologie B1_PSY
B1_SOC Sociologie B1_SOC
B1_ST Statistika B1_ST
B1_TPS Teorie práva a státověda B1_TPS
B1_UDB Úvod do bankovnictví B1_UDB
B1_UPS Úvod do pozemního stavitelsví B1_UPS
B1_USP Ústavní právo B1_USP
B1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B1_VPO
B1_VT Výpočetní technika B1_VT
B1_ZEK Základy ekonomie B1_ZEK
B2_AJ Anglický jazyk B2_AJ
B2_BA Bankovnictví B2_BA
B2_BCR Bankovnictví B2_BCR
B2_BN Bankovní němčina B2_BN
B2_BP Bankovní právo B2_BP
B2_BU Bankovní účetnictví B2_BU
B2_DA Dějiny architektury B2_DA
B2_DAJ Anglický jazyk B2_DAJ
B2_DCJ Druhý cizí jazyk B2_DCJ
B2_DCJ_AJ Anglický jazyk (2. cudzí jazyk) B2_DCJ_AJ
B2_DCJ_NJ Nemecký jazyk (2. cudzí jazyk) B2_DCJ_NJ
B2_DCJ_RJ Ruský jazyk (2. cizí jazyk) B2_DCJ_RJ
B2_DFJ Francouzský jazyk B2_DFJ
B2_DNJ Německý jazyk B2_DNJ
B2_DRJ Ruský jazyk B2_DRJ
B2_FM Finanční matematika B2_FM
B2_FT Finanční trhy B2_FT
B2_IS Informační systémy a jejich řízení B2_IS
B2_ISR Informační systémy a jejich řízení B2_ISR
B2_JK Jednání s klientem B2_JK
B2_MA Matematika B2_MA
B2_MAS Matematika-seminář B2_MAS
B2_MBS Marketing bankovních služeb B2_MBS
B2_MDZ Marketingové dovednodti a znalosti B2_MDZ
B2_MG Management B2_MG
B2_MPV Mezinárodní právo a vztahy B2_MPV
B2_MS Marketing služeb B2_MS
B2_NJ Německý jazyk B2_NJ
B2_OCP Občanské právo B2_OCP
B2_PFS Právní základy finančních služeb B2_PFS
B2_POE Podniková ekonomika B2_POE
B2_PS Pozemní stavitelství B2_PS
B2_PSY Psychologie B2_PSY
B2_RLZ Řízení lidských zdrojů B2_RLZ
B2_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B2_RMS
B2_SKM Stavební konstrukce a materiály B2_SKM
B2_SOC Sociologie B2_SOC
B2_TZB Technická zařízní budov B2_TZB
B2_TZP Tvorba životního prostředí B2_TZP
B2_UDB Úvod do bankovnictví B2_UDB
B2_UFI Učetnictví finančních institucí B2_UFI
B2_UO Úvěrové obchody B2_UO
B2_UP Územní plánování B2_UP
B2_UPS Úvod do pozemního stavitelství B2_UPS
B2_VT Výpočetní technika B2_VT
B2_VT2 Výpočetní technika II B2_VT2
B2_ZEK Základy ekonomie B2_ZEK
B2_ZI Základy informatiky B2_ZI
B2_ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B2_ZKN
B2_ZO Zahraniční obchod B2_ZO
B3_AJ Anglický jazyk B3_AJ
B3_BA Bankovní angličtina B3_BA
B3_BCR Bankovnictví v ČR B3_BCR
B3_BN Bankovní němčina B3_BN
B3_BP Bankovní právo B3_BP
B3_BU Bankovní účetnictví B3_BU
B3_HOP Hospodářská politika B3_HOP
B3_JK Jednání s klientem B3_JK
B3_JSK Jednání s klientem B3_JSK
B3_MBS Marketing bankovních služeb B3_MBS
B3_OCP Občanské právo B3_OCP
B3_POE Podniková ekonomika B3_POE
B3_PS Pozemní stavitelství B3_PS
B3_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B3_RMS
B3_SOC Sociologie B3_SOC
B3_SPB Specializované bankovnictví B3_SPB
B3_TZB Technická zařízení budov B3_TZB
B3_TZP Tvorba životního prostředí B3_TZP
B3_UP Územní plánování B3_UP
B3_ZI Základy informatiky B3_ZI
B4_AJ Anglický jazyk B4_AJ
B4_BA Bankovní angličtina B4_BA
B4_BN Bankovní němčina B4_BN
B4_DA Dějiny architektury B4_DA
B4_DAJ Anglický jazyk/K B4_DAJ
B4_DNJ Německý jazyk/K B4_DNJ
B4_DRJ Ruský jazyk B4_DRJ
B4_DS Daňový systém v ČR B4_DS
B4_JK Jednání s klientem B4_JK
B4_MB Mezinárodní bankovnictví B4_MB
B4_MBS Marketing bankovních služeb B4_MBS
B4_MG Bankovní management B4_MG
B4_NJ Německý jazyk B4_NJ
B4_OBP Obchodní právo B4_OBP
B4_OPR Odborná praxe B4_OPR
B4_POE Podniková ekonomika B4_POE
B4_PRP Pracovní právo B4_PRP
B4_PS Platební styk B4_PS
B4_PZF Právní základy finančních služeb B4_PZF
B4_RLZ Řízení lidských zdrojů B4_RLZ
B4_RMS Rekonstrukce a modernizace staveb B4_RMS
B4_SKM Stavební konstrukce a materiály B4_SKM
B4_TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B4_TIS
B4_TMM Techniky a metody modelování požadavků B4_TMM
B4_UDO Úvod do devizových obchodů B4_UDO
B4_UO Úvěrové obchody B4_UO
B4_ZI Základy informatiky B4_ZI
B4_ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B4_ZKN
B4_ZO Zahraniční obchod B4_ZO
B5_AJ Anglický jazyk B5_AJ
B5_BN Bankovní němčina B5_BN
B5_DB Databáze B5_DB
B5_EPS Elektronický platební styk B5_EPS
B5_FRB Finanční řízení bank B5_FRB
B5_FT Finanční trhy B5_FT
B5_OIS Organizační a informační strategie B5_OIS
B5_ZO Zahraniční obchod B5_ZO
B6_ADM Analýza dat a modelování B6_ADM
B6_BB Bankovní bezpečnost B6_BB
B6_BS Bankovní strategie B6_BS
B6_DIM Dovednosti a image managera B6_DIM
B6_FAB Finanční analýza v bance, podniku a na počítači B6_FAB
B6_FRB Finanční řízení bank B6_FRB
B6_FT Finanční trhy B6_FT
B6_MG Management B6_MG
B6_ORF Organizace řízení banky a firmy B6_ORF
B6_PRP Plánování a řízení projektů IS B6_PRP
B6_RKI Řízení kvality (audit) IS B6_RKI
B6_RNB Řízení nákladů v bankách B6_RNB
B6_SBP Seminář k bakalářské práci B6_SBP
B6_SIS Správa a řízení IS B6_SIS
B6_SRI Správa a řízení IS B6_SRI
B6_TEO Technologie pro elektronický obchod B6_TEO
B6_TSE Tvorba strategie elektronického podnikání B6_TSE
B6_UDO Úvod do devizových obchodů B6_UDO
B6_ZBB Základy bankovní bezpečnosti a ochrana dat B6_ZBB
B7_BF_dif Bankovnictví a finance B7_BF_dif
B7_KDT Kapitálový a derivátový trh B7_KDT
B7_SB Specializované bankovnictví B7_SB
B8_BB Bankovní bezpečnost B8_BB
B8_BS Bankovní strategie B8_BS
B8_DIM Dovednosti a image manažera B8_DIM
B8_RNB Řízení nákladů v bankách B8_RNB
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CON Controlling CON
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSS Daňový systém státu DSS
EI1 Evropská ekonomická integrace 1 EI1
EI2 Evropská ekonomická integrace 2 EI2
EU Evropská unie EU
EVS Ekonomika veřejného sektoru EVS
FI Finance FI
KSS Kontrolní systém státu KSS
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MIK Mikroekonomie MIK
MKE Marketing I+II MKE
MK1 Marketing 1 MK1
MK2 Marketing 2 MK2
MK3 Marketing 3 MK3
MNE Management I+II MNE
MNK Manažerská komunikace MNK
MN1 Management 1 MN1
MN2 Management 2 MN2
MN3 Management 3 MN3
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MP Mezinárodní právo veř. a soukr. MP
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MPS Mezinárodní platební styk MPS
MUC Manažerské účetnictví MUC
M1_BF_dif Bankovnictví a finance M1_BF_dif
M1_MPA Měnová politika a analýza M1_MPA
M1_NJ Německý jazyk M1_NJ
M1_VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů M1_VPO
M2_AJ Anglický jazyk M2_AJ
M2_DTP Daňová teorie a politika M2_DTP
M2_EEI Ekonomické základy evropské integrace M2_EEI
M2_ME Makroekonomie M2_ME
M2_MI Mikroekonomie M2_MI
M2_NJ Německý jazyk M2_NJ
M2_OAJ Obchodní anglický jazyk M2_OAJ
M2_OBP Obchodní právo M2_OBP
M2_ONJ Obchodní německý jazyk M2_ONJ
M2_SM Statistické metody M2_SM
M2_UC Účetnictví M2_UC
M2_VF Veřejné finance M2_VF
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OM1_ONJ Německý jazyk OM1_ONJ
OM2_BCR Bankovnictví OM2_BCR
OM2_DCJ Německý jazyk OM2_DCJ
OM2_FMA Finanční matematika OM2_FMA
OM2_ISR Informační systémy a jejich řízení OM2_ISR
OM2_MAS Matematika-seminář OM2_MAS
OM2_MA1 Matematika OM2_MA1
OM2_OAJ Anglický jazyk OM2_OAJ
OM2_ONJ Německý jazyk OM2_ONJ
OM2_POS Úvod do pozemního stavitelství OM2_POS
OM2_ZEK Základy ekonomie OM2_ZEK
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
PEU Právo Evropské unie PEU
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
POJ2_BCR Bankovnictví POJ2_BCR
POJ2_DCJ Německý jazyk POJ2_DCJ
POJ2_FMA Finanční matematika POJ2_FMA
POJ2_ISR Informační systémy a jejich řízení POJ2_ISR
POJ2_MAS Matematika-seminář POJ2_MAS
POJ2_MA1 Matematika POJ2_MA1
POJ2_OAJ Anglický jazyk POJ2_OAJ
POJ2_ZEK Základy ekonomie POJ2_ZEK
POL Politologie POL
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
ST Statistika ST
S2 Španělský jazyk 2 S2
U_ANDRAG7 Andragogika U_ANDRAG7
U_BAKASE13 Bakalářský seminář U_BAKASE13
U_BAKASE14 Bakalářský seminář U_BAKASE14
U_CJI_2 Cizí jazyk I - 2.semestr U_CJI_2
U_CJI_2S Cizí jazyk I - 2. sem. U_CJI_2S
U_CJI_5 Cizí jazyk I. - 2.sem. U_CJI_5
UC2 Účetnictví 2 UC2
UC3 Účetnictví 3 UC3
U_DIDADOS3 Didaktika dospělých U_DIDADOS3
U_HIMAK1 Historie masové komunikace U_HIMAK1
U_ITAVII ITaVT II U_ITAVII
U_ITAVII1 ITaVT II U_ITAVII1
U_ITAVTII IT a VT II. U_ITAVTII
U_ITAVTI2 IT a VT II. U_ITAVTI2
U_LIASI12 Logopedie II a Surdopedie II U_LIASI12
UMK Úvod do marketingu UMK
UMN Úvod do managementu UMN
U_PEDAVYZ4 Pedagogický výzkum U_PEDAVYZ4
U_PRVZD4 Profesní vzdělávání dospělých U_PRVZD4
U_PR2R4 Praxe 2. ročník U_PR2R4
U_PSYCDOS2 Psychologie dospělých U_PSYCDOS2
U_PSYCI2 Psychopedie II U_PSYCI2
U_REAK5 Rétorika a komunikace U_REAK5
U_RILIZ6 Řízení lidských zdrojů U_RILIZ6
U_RIZEPRAX Řízená praxe U_RIZEPRAX
U_RPVPN1 Řízená praxe v psychopedii nebo etopedii U_RPVPN1
U_R_TA1 Rétorika - teorie a praxe U_R_TA1
USO Účetnictví specifických organizací USO
U_SOCIOL9 Sociologie U_SOCIOL9
U_SOCIO10 Sociologie U_SOCIO10
U_SOCIPED1 Sociální pedagogika U_SOCIPED1
U_SOCIPOL4 Sociální politika U_SOCIPOL4
U_SOCIPS13 Sociální psychologie U_SOCIPS13
U_SOCIVYC2 Sociologie výchovy U_SOCIVYC2
U_SROVPED2 Srovnávací pedagogika U_SROVPED2
U_SRPETR Srovnávací pedagogika-akt. trendy U_SRPETR
U_TEORVYC2 Teorie výchovy U_TEORVYC2
UUC Úvod do účetnictví UUC
U_UVDOF1 Úvod do filozofie U_UVDOF1
U_UVDOP7 Úvod do psychologie U_UVDOP7
UVT Užití výpočetní techniky UVT
U_VYVOPSY2 Vývojová psychologie U_VYVOPSY2
U_ZAKLPER4 Základy personalistiky U_ZAKLPER4
VT1 Vnitřní trh EU I VT1
VT2 Vnitřní trh EU II VT2
ZF Základy filozofiie ZF
ZMK Základy marketingu ZMK
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.