Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2016 zima2016
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AFC Audit a finanční controlling AFC
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
AUD Audit AUD
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
A1 Anglický jazyk 1 A1
A1P Anglický jazyk 1 A1P
BA Bankovnictví BA
BAPR1 Bakalářská práce I BAPR1
BAPR1_A Bakalářská práce I BAPR1_A
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BP Bakalářská práce BP
B101ADM Analýza dat a modelování B101ADM
B101AL1 Algoritmizace I B101AL1
B101APR Algoritmizace a programování B101APR
B101DBB Databáze I B101DBB
B101ISF_A Informační systémy ve finanční sféře B101ISF_A
B101KA1 Kancelářské aplikace I B101KA1
B101KME Kvantitativní metody pro ekonomy B101KME
B101MAS1 Matematika I - seminář B101MAS1
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101OMI Obchodní modely ve světě Internetu B101OMI
B101PAP Principy a architektury počítačů B101PAP
B101PG1 Programování I B101PG1
B101RKI Řízení kvality (audit) IS B101RKI
B101STA Statistika B101STA
B101TMM Techniky a metody modelování požadavků B101TMM
B101VIS Vývoj informačních systémů B101VIS
B101VT1 Výpočetní technika I B101VT1
B101VT2 Výpočetní technika II B101VT2
B102EPR Evropské právo B102EPR
B102LAT Latina B102LAT
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102OCPP Občanské právo procesní B102OCPP
B102ZCP Základy občanského práva B102ZCP
B103BAN Bankovnictví B103BAN
B103FA Finanční analýza B103FA
B103FA_A Finanční analýza B103FA_A
B103FIM Finanční management B103FIM
B103FTR Finanční trhy B103FTR
B103FTR_A Finanční trhy B103FTR_A
B103MBA Mezinárodní bankovnictví B103MBA
B103MIK1 Mikroekonomie I B103MIK1
B103PFS Právní základy finančních služeb B103PFS
B103POJ Pojišťovnictví B103POJ
B103PST Platební styk B103PST
B103PVP Právo v podnikání B103PVP
B103PVP_A Právo v podnikání B103PVP_A
B103REP Repetitorium z ekonomie B103REP
B103REPB Repetitorium z bankovnictví B103REPB
B103RFF Řízení firemních financí B103RFF
B103SEK1 Světová ekonomika I B103SEK1
B103SPB Specializované bankovnictví B103SPB
B103UCE Účetnictví B103UCE
B103ZAP Základy práva B103ZAP
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104IMA Interkulturní management B104IMA
B104KPD Komunikace a prezentační dovednosti B104KPD
B104MAR Marketing B104MAR
B104MKO Marketingová komunikace B104MKO
B104MOC1 Metody oceňování I B104MOC1
B104OHM Oceňování hmotného majetku B104OHM
B104ONE Oceňování nemovitostí B104ONE
B104OPO Oceňování podniku B104OPO
B104PET Podnikatelská etika B104PET
B104POE Podniková ekonomika B104POE
B104POS Pozemní stavitelství B104POS
B104PSY Psychologie B104PSY
B104RIZ Řízení změn B104RIZ
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RLZ_A Řízení lidských zdrojů B104RLZ_A
B104RST Rozpočtování staveb B104RST
B104RVZ Řízení vztahů se zákazníky B104RVZ
B104UPS Úvod do pozemního stavitelství B104UPS
B104UZP Územní plánování B104UZP
B104ZKN Zeměměřičství a katastr nemovitostí B104ZKN
B105AJC Anglický jazyk CŽV B105AJC
B105CEJ1 Český jazyk I B105CEJ1
B105CEJ3 Český jazyk III B105CEJ3
B105DCJN1 Německý jazyk I B105DCJN1
B105NJC Německý jazyk CŽV B105NJC
B105OAJ1 Odborný anglický jazyk I B105OAJ1
B105OAJ3 Odborný anglický jazyk III B105OAJ3
B105ONJ1 Odborný německý jazyk I B105ONJ1
B105ONJ3 Odborný německý jazyk III B105ONJ3
C2 Cizí jazyk 2 C2
DIPR1 Diplomová práce I DIPR1
DIPR2 Diplomová práce II DIPR2
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSC Daňový systém ČR a států EU DSC
DSS Daňový systém státu DSS
DT Diplomová práce DT
EEI Evropská ekonomická integrace EEI
EVS Ekonomika veřejného sektoru EVS
FF Firemní finance FF
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
FPF Finanční projekt firmy FPF
FUC Finanční účetnictví FUC
GSE Geografie světové ekonomiky GSE
IN Informatika IN
ISP Informační systém podniku ISP
ISR Integrovaný systém řízení ISR
ITM IT v manažerské komunikaci ITM
KAP_KKVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KAP_KKVP1
KAP_KVMP Korupce a veřejná moc KAP_KVMP
KAP_KVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KAP_KVP1
KAP_KVP1P Kriminalistika - vybrané problémy I KAP_KVP1P
KAP_SPVB Správní právo KAP_SPVB
KAP_ZAP Základy práva KAP_ZAP
KAP_ZUV Základy ústavního a veřejného práva KAP_ZUV
KAP_ZUVP Základy ústavního a veřejného práva KAP_ZUVP
KBP_ARI1 Analýza rizik I KBP_ARI1
KBP_BCL Bezpečnost civilní letecké dopravy KBP_BCL
KBP_BMR Bezpečnostní management v regionech KBP_BMR
KBP_COP Činnost obecní policie KBP_COP
KBP_EKS Ekonomika krizových situací KBP_EKS
KBP_EKSP Ekonomika krizových situací KBP_EKSP
KBP_IMNG Integrovaný krizový management KBP_IMNG
KBP_ISKK Informační systémy a kybernetická bezpečnost KBP_ISKK
KBP_ISKP Informační systémy a kybernetická bezpečnost KBP_ISKP
KBP_KARI1 Analýza rizik I KBP_KARI1
KBP_KBCL Bezpečnost civilní letecké dopravy KBP_KBCL
KBP_KBMR Bezpečnostní management v regionech KBP_KBMR
KBP_KCOP Činnost obecní policie KBP_KCOP
KBP_KEKS Ekonomika krizových situací KBP_KEKS
KBP_KEKSP Ekonomika krizových situací KBP_KEKSP
KBP_KEKS5 Ekonomika krizových situací KBP_KEKS5
KBP_KIMNG Integrovaný krizový management KBP_KIMNG
KBP_KKRI Kriminologie KBP_KKRI
KBP_KKTT Kriminalistická technika, taktika a metodika KBP_KKTT
KBP_KKVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KBP_KKVP1
KBP_KNAMP Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice KBP_KNAMP
KBP_KOBYB Ochrana obyvatelstva KBP_KOBYB
KBP_KOBYM Ochrana obyvatelstva KBP_KOBYM
KBP_KPCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KBP_KPCS
KBP_KPUC Právní úprava pobytu cizinců KBP_KPUC
KBP_KPUK Právní úprava krizového řízení a požární ochrany KBP_KPUK
KBP_KRI Kriminologie KBP_KRI
KBP_KRVKR Řízení výkonu, kvality a rozvoje KBP_KRVKR
KBP_KRVR Řízení a vypořádání rizik KBP_KRVR
KBP_KSPVB Správní právo KBP_KSPVB
KBP_KSPV2 Správní právo II a správní řízení KBP_KSPV2
KBP_KTPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_KTPO
KBP_KTPS Trestní právo a správní trestání KBP_KTPS
KBP_KTT Kriminalistická technika, taktika a metodika KBP_KTT
KBP_KVMK Korupce a veřejná moc KBP_KVMK
KBP_KVMP Korupce a veřejná moc KBP_KVMP
KBP_KVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KBP_KVP1
KBP_KZAP Základy práva KBP_KZAP
KBP_KZPOL Základy politologie KBP_KZPOL
KBP_KZPP Základy pracovního práva KBP_KZPP
KBP_KZUV Základy ústavního a veřejného práva KBP_KZUV
KBP_NAMP Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice KBP_NAMP
KBP_OBYB Ochrana obyvatelstva KBP_OBYB
KBP_OBYM Ochrana obyvatelstva KBP_OBYM
KBP_PCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KBP_PCS
KBP_PUC Právní úprava pobytu cizinců KBP_PUC
KBP_PUK Právní úprava krizového řízení a požární ochrany KBP_PUK
KBP_SPVB Správní právo KBP_SPVB
KBP_SPV2 Správní právo II a správní řízení KBP_SPV2
KBP_TPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_TPO
KBP_TPS Trestní právo a správní trestání KBP_TPS
KBP_ZAP Základy práva KBP_ZAP
KBP_ZPOL Základy politologie KBP_ZPOL
KBP_ZPP Základy pracovního práva KBP_ZPP
KBP_ZUV Základy ústavního a veřejného práva KBP_ZUV
KBP_ZUVK Základy ústavního a veřejného práva KBP_ZUVK
KBP_ZUVP Základy ústavního a veřejného práva KBP_ZUVP
KCJ_AJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1B
KCJ_AJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1M
KCJ_AJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3B
KCJ_AJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3M
KCJ_AJ5B Anglický jazyk 5 KCJ_AJ5B
KCJ_AJ5M Anglický jazyk 5 KCJ_AJ5M
KCJ_KAJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1B
KCJ_KAJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1M
KCJ_KAJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3B
KCJ_KAJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3M
KCJ_KAJ5B Anglický jazyk 5 KCJ_KAJ5B
KCJ_KAJ5M Anglický jazyk 5 KCJ_KAJ5M
KCJ_KNJ1B Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1B
KCJ_KNJ1M Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1M
KCJ_KNJ3B Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3B
KCJ_KNJ3M Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3M
KCJ_KNJ5B Německý jazyk 5 KCJ_KNJ5B
KCJ_KNJ5M Německý jazyk 5 KCJ_KNJ5M
KCJ_KRJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1B
KCJ_KRJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1M
KCJ_KRJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3B
KCJ_KRJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3M
KCJ_KRJ5B Ruský jazyk 5 KCJ_KRJ5B
KCJ_KRJ5M Ruský jazyk 5 KCJ_KRJ5M
KCJ_NJ1B Německý jazyk 1 KCJ_NJ1B
KCJ_NJ1M Německý jazyk 1 KCJ_NJ1M
KCJ_NJ3B Německý jazyk 3 KCJ_NJ3B
KCJ_NJ3M Německý jazyk 3 KCJ_NJ3M
KCJ_NJ5B Německý jazyk 5 KCJ_NJ5B
KCJ_NJ5M Německý jazyk 5 KCJ_NJ5M
KCJ_RJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1B
KCJ_RJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1M
KCJ_RJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3B
KCJ_RJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3M
KCJ_RJ5B Ruský jazyk 5 KCJ_RJ5B
KCJ_RJ5M Ruský jazyk 5 KCJ_RJ5M
KEM_ARI1 Analýza rizik I KEM_ARI1
KEM_BKM Bezpečnost a krizový management KEM_BKM
KEM_ECDL ICT: ECDL KEM_ECDL
KEM_FPS Forézní psychologie KEM_FPS
KEM_ISK Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_ISK
KEM_ISKP Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_ISKP
KEM_KECDL ICT: ECDL KEM_KECDL
KEM_KFPS Forézní psychologie KEM_KFPS
KEM_KMNGB Management KEM_KMNGB
KEM_KMNGM Management KEM_KMNGM
KEM_KMNG2 Management II KEM_KMNG2
KEM_KMOP Metodologie odborné práce KEM_KMOP
KEM_KMOPM Metodologie odborné práce KEM_KMOPM
KEM_KPMGB Projektový management KEM_KPMGB
KEM_KPMGM Projektový management KEM_KPMGM
KEM_KPNS Personalistika v nepodnikatelské sféře KEM_KPNS
KEM_KRLZB Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZB
KEM_KRLZ2 Řízení lidských zdrojů KEM_KRLZ2
KEM_KZEKM Základy ekonomie KEM_KZEKM
KEM_KZPYB Základy psychologie KEM_KZPYB
KEM_KZPYM Základy psychologie KEM_KZPYM
KEM_KZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_KZUP
KEM_MNGB Management KEM_MNGB
KEM_MNGM Management KEM_MNGM
KEM_MNG2 Management KEM_MNG2
KEM_MOP Metodologie odborné práce KEM_MOP
KEM_PCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KEM_PCS
KEM_PMGB Projektový management KEM_PMGB
KEM_PMGM Projektový management KEM_PMGM
KEM_PNS Personalistika v nepodnikatelské sféře KEM_PNS
KEM_RLZB Řízení lidských zdrojů KEM_RLZB
KEM_RLZ2 Řízení lidských zdrojů KEM_RLZ2
KEM_TPM Teorie a praxe managementu KEM_TPM
KEM_ZEKB Základy ekonomie KEM_ZEKB
KEM_ZEKK Základy ekonomie KEM_ZEKK
KEM_ZEKM Základy ekonomie KEM_ZEKM
KEM_ZEKP Základy ekonomie KEM_ZEKP
KEM_ZPYB Základy psychologie KEM_ZPYB
KEM_ZPYM Základy psychologie KEM_ZPYM
KEM_ZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_ZUP
KM1 Kvantitativní metody I KM1
KM2 Kvantitativní metody II KM2
KM3 Kvantitativní metody III KM3
KREG_AOEU Aktuální otázky EU KREG_AOEU
KREG_AOR2 Aktuální otázky regionálního rozvoje II KREG_AOR2
KREG_BRKB Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRKB
KREG_BRKM Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRKM
KREG_BSM Bakalářský seminář KREG_BSM
KREG_CER Cestovní ruch KREG_CER
KREG_DSM Diplomový seminář KREG_DSM
KREG_ENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_ENAR
KREG_EOR Enviromentální otázky rozvoje regionů KREG_EOR
KREG_GCER Marketing cestovního ruchu KREG_GCER
KREG_GIS Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GIS
KREG_GISK Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GISK
KREG_GISP Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GISP
KREG_ICT1 ICT pro regionální rozvoj 1 KREG_ICT1
KREG_KAOEU Aktuální otázky EU KREG_KAOEU
KREG_KAOR2 Aktuální otázky regionálního rozvoje II KREG_KAOR2
KREG_KBRKB Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_KBRKB
KREG_KBRKM Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_KBRKM
KREG_KBSM Bakalářský seminář KREG_KBSM
KREG_KCER Cestovní ruch KREG_KCER
KREG_KDSM Diplomový seminář KREG_KDSM
KREG_KENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_KENAR
KREG_KEOR Enviromentální otázky rozvoje regionů KREG_KEOR
KREG_KGCER Marketing cestovního ruchu KREG_KGCER
KREG_KICT1 ICT pro regionální rozvoj 1 KREG_KICT1
KREG_KKOPB Kohezní politika KREG_KKOPB
KREG_KKOPM Kohezní politika KREG_KKOPM
KREG_KLRM Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_KLRM
KREG_KLZR Lidské zdroje v regionech KREG_KLZR
KREG_KMGKR Mapy a GIS pro bezpečnostní management KREG_KMGKR
KREG_KMOMR Management obcí, měst a regionů KREG_KMOMR
KREG_KMSUA Management stravovacích a ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a cestovních agentur KREG_KMSUA
KREG_KMVSB Management ve veřejné správě KREG_KMVSB
KREG_KOPM Kohezní politika KREG_KOPM
KREG_KORR Organizace v regionálním rozvoji KREG_KORR
KREG_KORR3 Organizace v regionálním rozvoji KREG_KORR3
KREG_KPCER Případové studie z cestovního ruchu KREG_KPCER
KREG_KPFS Praktické otázky fungování obcí a měst KREG_KPFS
KREG_KPPR Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje KREG_KPPR
KREG_KPREP Příprava a řízení evropských projektů KREG_KPREP
KREG_KPRK Plánování a rozvoj v krajině KREG_KPRK
KREG_KPRP Příprava a řízení evropských projektů KREG_KPRP
KREG_KPUR Politika územního rozvoje KREG_KPUR
KREG_KRAN Regionální analýza KREG_KRAN
KREG_KREG Regionalistika KREG_KREG
KREG_KREGM Regionalistika KREG_KREGM
KREG_KRGR Regionální rozvoj KREG_KRGR
KREG_KROV2 Rozvoj venkova KREG_KROV2
KREG_KRREM Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_KRREM
KREG_KRRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_KRRP
KREG_KRRP2 Regionální rozvoj a regionální politika II KREG_KRRP2
KREG_KRRRB Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_KRRRB
KREG_KRSE Regionální struktury ČR a Evropy KREG_KRSE
KREG_KSKR Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů KREG_KSKR
KREG_KSOG Socioekonomická geografie KREG_KSOG
KREG_KSOG2 Socioekonomická geografie II KREG_KSOG2
KREG_KTPRM Teorie a praxe rozvoje měst a obcí KREG_KTPRM
KREG_KTRR Teorie regionálního rozvoje KREG_KTRR
KREG_KURP Urbánní rozvoj a politika KREG_KURP
KREG_KUTR Udržitelný turismus KREG_KUTR
KREG_KUZE Územní plánování KREG_KUZE
KREG_KVFIM Veřejné finance KREG_KVFIM
KREG_KVFI2 Veřejné finance II KREG_KVFI2
KREG_KZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_KZOP
KREG_KZURB Základy udržitelného rozvoje KREG_KZURB
KREG_KZURM Základy udržitelného rozvoje KREG_KZURM
KREG_LRM Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_LRM
KREG_LZR Lidské zdroje v regionech KREG_LZR
KREG_MGKR Mapy a GIS pro bezpečnostní management KREG_MGKR
KREG_MOMR Management obcí, měst a regionů KREG_MOMR
KREG_MRR Management a regionální rozvoj KREG_MRR
KREG_MVSB Management ve veřejné správě KREG_MVSB
KREG_OPE5 Odborná praxe I REG KREG_OPE5
KREG_OPRM Odborná praxe KREG_OPRM
KREG_OPRN Odborná praxe KREG_OPRN
KREG_ORR Organizace v regionálním rozvoji KREG_ORR
KREG_PCER Případové studie z cestovního ruchu KREG_PCER
KREG_PFS Regionální rozvoj KREG_PFS
KREG_PPL Prostorové plánování KREG_PPL
KREG_PRK Plánování a rozvoj v krajině KREG_PRK
KREG_PUR Politika územního rozvoje KREG_PUR
KREG_RAN Regionální rozvoj KREG_RAN
KREG_REG Regionalistika KREG_REG
KREG_REGK Regionalistika KREG_REGK
KREG_REGM Regionalistika KREG_REGM
KREG_REGP Regionalistika KREG_REGP
KREG_RGR Regionální rozvoj KREG_RGR
KREG_RME Regionální a municipální ekonomika KREG_RME
KREG_ROV2 Rozvoj venkova KREG_ROV2
KREG_RREM Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_RREM
KREG_RRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_RRP
KREG_RRP2 Regionální rozvoj a regionální politika II KREG_RRP2
KREG_RRR Řízení regionálního rozvoje KREG_RRR
KREG_RRRB Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_RRRB
KREG_RSE Regionální struktury ČR a Evropy KREG_RSE
KREG_RVV Regionální veřejné vztahy KREG_RVV
KREG_SKR Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů KREG_SKR
KREG_SOG Socioekonomická geografie KREG_SOG
KREG_SOG2 Socioekonomická geografie KREG_SOG2
KREG_TECV Terénní cvičení KREG_TECV
KREG_TPRM Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_TPRM
KREG_TRR Aktuální otázky regionálního rozvoje KREG_TRR
KREG_URP Urbánní rozvoj a politika KREG_URP
KREG_UTR Udržitelný turismus KREG_UTR
KREG_UZE Územní plánování KREG_UZE
KREG_UZEK Územní plánování KREG_UZEK
KREG_UZEP Územní plánování KREG_UZEP
KREG_VFIM Veřejné finance KREG_VFIM
KREG_VFI2 Veřejné finance II KREG_VFI2
KREG_ZDP Zpracování diplomové práce KREG_ZDP
KREG_ZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_ZOP
KREG_ZURB Základy udržitelného rozvoje KREG_ZURB
KREG_ZURM Základy udržitelného rozvoje KREG_ZURM
KSP_COP Činnost obecní policie KSP_COP
KSP_KRI Kriminologie KSP_KRI
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
ME Manažerská ekonomika ME
MEM Mezinárodní management MEM
MEP Mezinárodní a evropské právo MEP
MEV Mezinárodní ekonomické vztahy MEV
MFV Mezinárodní finanční výkaznictví MFV
MGS Makroekonomie v globálním světě MGS
MH Manažerská hra MH
MIK Mikroekonomie MIK
MIS Management IS/ICT MIS
MK Marketing MK
MKO Marketingová komunikace MKO
MK2 Marketing 2 MK2
MK3 Marketing 3 MK3
MLZ Management lidských zdrojů MLZ
MM Marketing management MM
MME Matematické metody v ekonomii MME
MMS Mezinárodní měnový a finanční systém MMS
MN Management MN
MN2 Management 2 MN2
MN3 Management 3 MN3
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MPO Mezinárodní právo soukromé a obchodní MPO
MU Manažerské účetnictví MU
MUC Manažerské účetnictví MUC
M101FIM2 Finanční matematika II M101FIM2
M101STA Statistika M101STA
M103DIFE Ekonomie - dif. zkouška M103DIFE
M103DTP Daňová teorie a politika M103DTP
M103EVP1 Evropské právo I M103EVP1
M103FIP Finanční právo M103FIP
M103FRI Finanční řízení M103FRI
M103FUC Finanční účetnictví M103FUC
M103KAT Kapitálové trhy M103KAT
M103MIK2 Mikroekonomie II M103MIK2
M103MPC Management portfolia cenných papírů M103MPC
M103MTP Měnová teorie a politika M103MTP
M103PEK Peněžní ekonomie M103PEK
M103PFT Právo finančního trhu M103PFT
M103PRK1 Právo korporací I M103PRK1
M103REP Repetitorium z ekonomie M103REP
M103ROP Rozpočtová politika M103ROP
M103SEK2 Světová ekonomika II M103SEK2
M103SOP Soukromé právo M103SOP
M104ONE Oceňování nemovitostí M104ONE
M105OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M105OBAJ1
M105OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M105OBNJ1
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OFT Obchodování na finančních trzích OFT
OHF Oceňování hodnoty firmy OHF
OP Obchodní právo OP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OS Obchodní společnosti OS
PDV Právo duševního vlastnictví PDV
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PM Projektový management PM
POM Psychologie osobnosti manažera POM
PPR Pracovní právo PPR
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRAMAN Praktický management PRAMAN
PRAXE Odborná praxe PRAXE
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PRP Právo v hospodářské praxi PRP
PSM Psychologie pro manažery PSM
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
PZM Provozní management PZM
RE Rétorika a komunikace RE
ROZ Rozpočetnictví ROZ
RTAJ Rozřazovací test z anglického jazyka RTAJ
RTCJ Rozřazovací test z českého jazyka RTCJ
RTNJ Rozřazovací test z německého jazyka RTNJ
R2 Ruský jazyk 2 R2
R2P Ruský jazyk 2 R2P
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SEV Světové ekonomické vztahy SEV
SFE Strukturální fondy EU SFE
SK Systémy kvality SK
SMI Strategický management a inovace SMI
SOC Sociologie pro ekonomy SOC
SOM Sociologie pro manažery SOM
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
SSR Soudní a správní řízení SSR
ST Statistika ST
S2 Španělský jazyk 2 S2
S2P Španělský jazyk 2 S2P
UC4 Účetnictví 4 UC4
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
UMK Úvod do marketingu UMK
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
UP3 Účetnictví podnikatelských subjektů III UP3
USO Účetnictví specifických organizací USO
USP Účetnictví specifických organizací USP
UVT Užití výpočetní techniky UVT
VMP Výzkumné metody v podnikání VMP
ZMK Základy marketingu ZMK
ZMN Základy managementu ZMN
ZMU Základy manažerského účetnictví ZMU
ZPR Základy práva ZPR
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.