Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2014 zima2014
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AFC Audit a finanční controlling AFC
AOD Aktuální otázky daňové politiky AOD
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
AUD Audit AUD
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BA Bankovnictví BA
BP Bakalářská práce BP
BSBP1 Seminář k bakalářské práci BSBP1
BSBP2 Bakalářská práce BSBP2
B101ADM Analýza dat a modelování B101ADM
B101API Aplikovaná informatika B101API
B101BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B101BPO
B101DBB Databáze I B101DBB
B101EST2 Ekonomická statistika II B101EST2
B101ISF Informační systémy ve finanční sféře B101ISF
B101KA1 Kancelářské aplikace I B101KA1
B101KME Kvantitativní metody pro ekonomy B101KME
B101MAS1 Matematika I - seminář B101MAS1
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MIP Microsoft Project B101MIP
B101OMI Obchodní modely ve světě Internetu B101OMI
B101RKI Řízení kvality (audit) IS B101RKI
B101SRI Správa a řízení informačních systémů B101SRI
B101STA Statistika B101STA
B101TIS Technická infrastruktura a síťové technologie B101TIS
B101TYP Typografie a prezentační dovednosti B101TYP
B101VT1 Výpočetní technika I B101VT1
B101ZI1 Základy informatiky I B101ZI1
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102EPR Evropské právo B102EPR
B102EUP Politiky EU B102EUP
B102ISE Implementace SF EU v ČR B102ISE
B102LAT Latina B102LAT
B102LPT Latinská právní terminologie B102LPT
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OCPP Občanské právo procesní B102OCPP
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PKP Praktikum z korporátního práva B102PKP
B102PKT Právo kapitálových trhů B102PKT
B102PRO Rodinné právo B102PRO
B102PVP Právo v podnikání B102PVP
B102PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B102PZO
B102SPR Správní právo B102SPR
B102TEU Vnitřní trh EU B102TEU
B102TPR Teorie práva a státověda B102TPR
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102ZCP Základy občanského práva B102ZCP
B102ZOP Základy obchodního práva B102ZOP
B103BAN Bankovnictví B103BAN
B103BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B103BFS1
B103FA Finanční analýza B103FA
B103FRB Finanční řízení bank B103FRB
B103FTR Finanční trhy B103FTR
B103IBA Investiční bankovnictví B103IBA
B103IST Investiční strategie B103IST
B103IVP Informační výstupy pojišťoven B103IVP
B103MAK1 Makroekonomie I B103MAK1
B103MBA Mezinárodní bankovnictví B103MBA
B103MIK1 Mikroekonomie I B103MIK1
B103MRI Management rizika B103MRI
B103OCM Odborné činnosti makléře B103OCM
B103OKT Organizace kapitálových trhů B103OKT
B103POJ Pojišťovnictví B103POJ
B103RDF Regulace a dohled nad finančními trhy B103RDF
B103REP Repetitorium z ekonomie B103REP
B103REPB Repetitorium z bankovnictví B103REPB
B103RFF Řízení firemních financí B103RFF
B103RPO Řízení pojišťovny B103RPO
B103SIN Systematika investičních instrumentů B103SIN
B103SPB Specializované bankovnictví B103SPB
B103UCN Nákladové účetnictví B103UCN
B103UVK Účetnictví ve veřejném sektoru B103UVK
B103ZMO Základy mezinárodního obchodu B103ZMO
B103ZUC Základy účetnictví B103ZUC
B103ZVF Základy veřejných financí B103ZVF
B104IMA Interkulturní management B104IMA
B104JEK Jednání s klientem B104JEK
B104KPD Komunikace a prezentační dovednosti B104KPD
B104MAN Management B104MAN
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MAR Marketing B104MAR
B104MBS Marketing bankovních služeb B104MBS
B104MKO Marketingová komunikace B104MKO
B104MOC1 Metody oceňování I B104MOC1
B104MRR Management regionálního rozvoje B104MRR
B104OCP Oceňování cenných papírů B104OCP
B104OHM Oceňování hmotného majetku B104OHM
B104OIN Oceňování investičních instrumentů B104OIN
B104ONE Oceňování nemovitostí B104ONE
B104OPO Oceňování podniku B104OPO
B104PET Podnikatelská etika B104PET
B104PFM Property a facility management B104PFM
B104PMG Projektový management B104PMG
B104POE Podniková ekonomika B104POE
B104PON Péče o nemocné B104PON
B104POS Pozemní stavitelství B104POS
B104PRA Odborná praxe B104PRA
B104PSS Vybrané kapitoly z psychologie a sociologie B104PSS
B104PSY Psychologie B104PSY
B104RIZ Řízení změn B104RIZ
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RLZE Řízení lidských zdrojů pro EMP B104RLZE
B104RMS Řízení MSP B104RMS
B104RSO Řízení sociálních zařízení B104RSO
B104RST Rozpočtování staveb B104RST
B104RVZ Řízení vztahů se zákazníky B104RVZ
B104SOC Sociologie B104SOC
B104TZB Technická zařízení budov B104TZB
B104UPS Úvod do pozemního stavitelství B104UPS
B104UZP Územní plánování B104UZP
B104VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B104VPO
B104VZP2 Veřejné zdravotní pojištění II B104VZP2
B104ZMA Základy marketingu B104ZMA
B105AJC Anglický jazyk CŽV B105AJC
B105AJ1 Anglický jazyk 1 B105AJ1
B105AJ3 Anglický jazyk 3 B105AJ3
B105CEJ1 Český jazyk I B105CEJ1
B105CEJ3 Český jazyk III B105CEJ3
B105DCJN1 Německý jazyk I B105DCJN1
B105NJC Německý jazyk CŽV B105NJC
B105NJ1 Německý jazyk 1 B105NJ1
B105NJ3 Německý jazyk 3 B105NJ3
B105OAJ1 Odborný anglický jazyk I B105OAJ1
B105OAJ2 Odborný anglický jazyk II B105OAJ2
B105OAJ3 Odborný anglický jazyk III B105OAJ3
B105ONJ1 Odborný německý jazyk I B105ONJ1
B105ONJ3 Odborný německý jazyk III B105ONJ3
B105RTAJ Rozřazovací test z anglického jazyka B105RTAJ
B105RTCJ Rozřazovací test z českého jazyka B105RTCJ
B105RTNJ Rozřazovací test z německého jazyka B105RTNJ
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
C2 Cizí jazyk 2 C2
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSC Daňový systém ČR a států EU DSC
DSS Daňový systém státu DSS
EU Evropská unie EU
FF Firemní finance FF
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
FUC Finanční účetnictví FUC
GSE Geografie světové ekonomiky GSE
HET Hospodářská etika HET
IEO Internet a elektronický obchod IEO
IN Informatika IN
ISP Informační systém podniku ISP
ITM IT v manažerské komunikaci ITM
KAP_AOVS Aktuální otázky veřejné správy KAP_AOVS
KAP_DRO2 Drogová kriminalita KAP_DRO2
KAP_KAOVS Aktuální otázky veřejné správy KAP_KAOVS
KAP_KKVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KAP_KKVP1
KAP_KPUC Právní úprava pobytu cizinců KAP_KPUC
KAP_KPUK Právní úprava krizového řízení a požární ochrany KAP_KPUK
KAP_KSPVB Správní právo KAP_KSPVB
KAP_KSPV3 Správní právo KAP_KSPV3
KAP_KVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KAP_KVP1
KAP_KZAP Základy práva KAP_KZAP
KAP_KZPP Základy pracovního práva KAP_KZPP
KAP_KZPP5 Základy pracovního práva KAP_KZPP5
KAP_KZUV Základy ústavního a veřejného práva KAP_KZUV
KAP_KZUV1 Základy ústavního a veřejného práva KAP_KZUV1
KAP_OPE5 Odborná praxe PR5 KAP_OPE5
KAP_OPRM Odborná praxe KAP_OPRM
KAP_PUC Právní úprava pobytu cizinců KAP_PUC
KAP_PUK Právní úprava krizového řízení a požární ochrany KAP_PUK
KAP_SPVB Správní právo KAP_SPVB
KAP_SPV3 Správní právo KAP_SPV3
KAP_VPV4 Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_VPV4
KAP_VSO3 Veřejná správa a její organizace KAP_VSO3
KAP_ZAP Základy práva KAP_ZAP
KAP_ZPP Základy pracovního práva KAP_ZPP
KAP_ZPP5 Základy pracovního práva KAP_ZPP5
KAP_ZPR1 Základy práva KAP_ZPR1
KAP_ZUV Základy ústavního a veřejného práva KAP_ZUV
KAP_ZUV1 Základy ústavního a veřejného práva KAP_ZUV1
KBP_KEKS5 Ekonomika krizových situací KBP_KEKS5
KBP_KSPVB Správní právo KBP_KSPVB
KBP_KTPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_KTPO
KBP_SPVB Správní právo KBP_SPVB
KBP_TPO Technické prostředky ochrany objektů KBP_TPO
KCJ_AJM Anglický jazyk 5 KCJ_AJM
KCJ_AJO21 Angličtina on-line 1 KCJ_AJO21
KCJ_AJR21 Angličtina v regionálním rozvoji 1 KCJ_AJR21
KCJ_AJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1B
KCJ_AJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_AJ1M
KCJ_AJ11 Anglický jazyk 1 KCJ_AJ11
KCJ_AJ13 Anglický jazyk 3 KCJ_AJ13
KCJ_AJ15 Anglický jazyk 5 KCJ_AJ15
KCJ_AJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3B
KCJ_AJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_AJ3M
KCJ_AJ5B Anglický jazyk 5 KCJ_AJ5B
KCJ_AJ5M Anglický jazyk 5 KCJ_AJ5M
KCJ_AO1B Angličtina on-line 1 KCJ_AO1B
KCJ_AO1M Angličtina on-line 1 KCJ_AO1M
KCJ_AR1B Angličtina v regionálním rozvoji 1 KCJ_AR1B
KCJ_AR1M Angličtina v regionálním rozvoji 1 KCJ_AR1M
KCJ_KAJM Anglický jazyk 5 KCJ_KAJM
KCJ_KAJ1B Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1B
KCJ_KAJ1M Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ1M
KCJ_KAJ11 Anglický jazyk 1 KCJ_KAJ11
KCJ_KAJ13 Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ13
KCJ_KAJ15 Anglický jazyk 5 KCJ_KAJ15
KCJ_KAJ3B Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3B
KCJ_KAJ3M Anglický jazyk 3 KCJ_KAJ3M
KCJ_KAJ5B Anglický jazyk 5 KCJ_KAJ5B
KCJ_KAJ5M Anglický jazyk 5 KCJ_KAJ5M
KCJ_KAO1B Angličtina on-line 1 KCJ_KAO1B
KCJ_KAO1M Angličtina on-line 1 KCJ_KAO1M
KCJ_KAR1B Angličtina v regionálním rozvoji 1 KCJ_KAR1B
KCJ_KAR1M Angličtina v regionálním rozvoji 1 KCJ_KAR1M
KCJ_KNJM Německý jazyk 5 KCJ_KNJM
KCJ_KNJ1B Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1B
KCJ_KNJ1M Německý jazyk 1 KCJ_KNJ1M
KCJ_KNJ11 Německý jazyk 1 KCJ_KNJ11
KCJ_KNJ13 Německý jazyk 3 KCJ_KNJ13
KCJ_KNJ15 Německý jazyk 5 KCJ_KNJ15
KCJ_KNJ3B Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3B
KCJ_KNJ3M Německý jazyk 3 KCJ_KNJ3M
KCJ_KNJ5B Německý jazyk 5 KCJ_KNJ5B
KCJ_KNJ5M Německý jazyk 5 KCJ_KNJ5M
KCJ_KNPB Prezentační dovednosti v němčině KCJ_KNPB
KCJ_KNPM Prezentační dovednosti v němčině KCJ_KNPM
KCJ_KNR1B Němčina v regionálním rozvoji 1 KCJ_KNR1B
KCJ_KNR1M Němčina v regionálním rozvoji 1 KCJ_KNR1M
KCJ_KRJM Ruský jazyk 5 KCJ_KRJM
KCJ_KRJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1B
KCJ_KRJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ1M
KCJ_KRJ11 Ruský jazyk 1 KCJ_KRJ11
KCJ_KRJ13 Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ13
KCJ_KRJ15 Ruský jazyk 5 KCJ_KRJ15
KCJ_KRJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3B
KCJ_KRJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_KRJ3M
KCJ_KRJ5B Ruský jazyk 5 KCJ_KRJ5B
KCJ_KRJ5M Ruský jazyk 5 KCJ_KRJ5M
KCJ_KRR1B Ruština v regionálním rozvoji 1 KCJ_KRR1B
KCJ_KRR1M Ruština v regionálním rozvoji 1 KCJ_KRR1M
KCJ_KRR2M Němčina v regionálním rozvoji 2 KCJ_KRR2M
KCJ_NJM Německý jazyk 5 KCJ_NJM
KCJ_NJP21 Prezentační dovednosti v němčině KCJ_NJP21
KCJ_NJR21 Němčina v regionálním rozvoji 1 KCJ_NJR21
KCJ_NJ1B Německý jazyk 1 KCJ_NJ1B
KCJ_NJ1M Německý jazyk 1 KCJ_NJ1M
KCJ_NJ11 Německý jazyk 1 KCJ_NJ11
KCJ_NJ13 Německý jazyk 3 KCJ_NJ13
KCJ_NJ15 Německý jazyk 5 KCJ_NJ15
KCJ_NJ3B Německý jazyk 3 KCJ_NJ3B
KCJ_NJ3M Německý jazyk 3 KCJ_NJ3M
KCJ_NJ5B Německý jazyk 5 KCJ_NJ5B
KCJ_NJ5M Německý jazyk 5 KCJ_NJ5M
KCJ_NPB Prezentační dovednosti v němčině KCJ_NPB
KCJ_NPM Prezentační dovednosti v němčině KCJ_NPM
KCJ_NR1B Němčina v regionálním rozvoji 1 KCJ_NR1B
KCJ_NR1M Němčina v regionálním rozvoji 1 KCJ_NR1M
KCJ_OPRM Odborná praxe KCJ_OPRM
KCJ_RJM Ruský jazyk 5 KCJ_RJM
KCJ_RJR21 Ruština v regionálním rozvoji 1 KCJ_RJR21
KCJ_RJ1B Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1B
KCJ_RJ1M Ruský jazyk 1 KCJ_RJ1M
KCJ_RJ11 Ruský jazyk 1 KCJ_RJ11
KCJ_RJ13 Ruský jazyk 3 KCJ_RJ13
KCJ_RJ15 Ruský jazyk 5 KCJ_RJ15
KCJ_RJ3B Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3B
KCJ_RJ3M Ruský jazyk 3 KCJ_RJ3M
KCJ_RJ5B Ruský jazyk 5 KCJ_RJ5B
KCJ_RJ5M Ruský jazyk 5 KCJ_RJ5M
KCJ_RR1B Ruština v regionálním rozvoji 1 KCJ_RR1B
KCJ_RR1M Ruština v regionálním rozvoji 1 KCJ_RR1M
KCJ_RR2M Němčina v regionálním rozvoji 2 KCJ_RR2M
KCJ_SJ21 Španělský jazyk II/1 KCJ_SJ21
KEM_ARI1 Analýza rizik I KEM_ARI1
KEM_BCL Bezpečnost civilní letecké dopravy KEM_BCL
KEM_BKM Bezpečnost a krizový management KEM_BKM
KEM_ECDL ICT: ECDL KEM_ECDL
KEM_EKS Ekonomika krizových situací KEM_EKS
KEM_EKSP Ekonomika krizových situací KEM_EKSP
KEM_EKS5 Ekonomika krizových situací KEM_EKS5
KEM_FBA4 Finance a bankovnictví KEM_FBA4
KEM_GPS3 Globální problémy světa KEM_GPS3
KEM_ISA1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISA1
KEM_ISK Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_ISK
KEM_ISK1 Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_ISK1
KEM_ISP1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISP1
KEM_KARI1 Analýza rizik I KEM_KARI1
KEM_KBCL Bezpečnost civilní letecké dopravy KEM_KBCL
KEM_KECDL ICT: ECDL KEM_KECDL
KEM_KEKS Ekonomika krizových situací KEM_KEKS
KEM_KEKSP Ekonomika krizových situací KEM_KEKSP
KEM_KEKS5 Ekonomika krizových situací KEM_KEKS5
KEM_KISK Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_KISK
KEM_KISK1 Informační systémy a kybernetická bezpečnost KEM_KISK1
KEM_KMNGB Management KEM_KMNGB
KEM_KMNGM Management KEM_KMNGM
KEM_KMNG3 Management KEM_KMNG3
KEM_KMOP Metodologie odborné práce KEM_KMOP
KEM_KMOPM Metodologie odborné práce KEM_KMOPM
KEM_KMOR5 Metodologie odborné práce KEM_KMOR5
KEM_KOBYB Ochrana obyvatelstva KEM_KOBYB
KEM_KOBYM Ochrana obyvatelstva KEM_KOBYM
KEM_KOCO5 Ochrana obyvatelstva KEM_KOCO5
KEM_KPCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KEM_KPCS
KEM_KPCS3 Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KEM_KPCS3
KEM_KPMGB Projektový management KEM_KPMGB
KEM_KPMGM Projektový management KEM_KPMGM
KEM_KPMG5 Projektový management KEM_KPMG5
KEM_KPNS Personalistika v nepodnikatelské sféře KEM_KPNS
KEM_KRI5 Krizové řízení KEM_KRI5
KEM_KZEKB Základy ekonomie KEM_KZEKB
KEM_KZEKM Základy ekonomie KEM_KZEKM
KEM_KZEK1 Základy ekonomie KEM_KZEK1
KEM_KZPYB Základy psychologie KEM_KZPYB
KEM_KZPYM Základy psychologie KEM_KZPYM
KEM_KZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_KZUP
KEM_KZUP5 Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_KZUP5
KEM_MAE2 Makroekonomie KEM_MAE2
KEM_MAK2 Makroekonomie KEM_MAK2
KEM_MFI5 Mezinárodní finance KEM_MFI5
KEM_MIE1 Mikroekonomie KEM_MIE1
KEM_MIK1 Mikroekonomie KEM_MIK1
KEM_MIN2 Manažerská informatika KEM_MIN2
KEM_MNGB Management KEM_MNGB
KEM_MNGM Management KEM_MNGM
KEM_MNG3 Management KEM_MNG3
KEM_MOP Metodologie odborné práce KEM_MOP
KEM_MOPM Metodologie odborné práce KEM_MOPM
KEM_MOR5 Metodologie odborné práce KEM_MOR5
KEM_OBYB Ochrana obyvatelstva KEM_OBYB
KEM_OBYM Ochrana obyvatelstva KEM_OBYM
KEM_OCO5 Ochrana obyvatelstva KEM_OCO5
KEM_OPE5 Odborná praxe EKO6 KEM_OPE5
KEM_OPRM Odborná praxe KEM_OPRM
KEM_PCS Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KEM_PCS
KEM_PCS3 Postavení a činnost SBS v ČR a ostatních státech KEM_PCS3
KEM_PEK5 Podniková ekonomika KEM_PEK5
KEM_PMGB Projektový management KEM_PMGB
KEM_PMGM Projektový management KEM_PMGM
KEM_PMG5 Projektový management KEM_PMG5
KEM_PNS Personalistika v nepodnikatelské sféře KEM_PNS
KEM_PSF4 Projektový management a strukturální fondy EU KEM_PSF4
KEM_SEK2 Světová ekonomika KEM_SEK2
KEM_TPA3 Teorie a praxe managementu KEM_TPA3
KEM_TPM Teorie a praxe managementu KEM_TPM
KEM_TPM3 Teorie a praxe managementu KEM_TPM3
KEM_ZEKB Základy ekonomie KEM_ZEKB
KEM_ZEKM Základy ekonomie KEM_ZEKM
KEM_ZEK1 Základy ekonomie KEM_ZEK1
KEM_ZIN1 Základy informatiky KEM_ZIN1
KEM_ZMA3 Základy marketingu KEM_ZMA3
KEM_ZPYB Základy psychologie KEM_ZPYB
KEM_ZPYM Základy psychologie KEM_ZPYM
KEM_ZUC5 Základy účetnictví KEM_ZUC5
KEM_ZUP Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_ZUP
KEM_ZUP5 Základy účetnictví a podniková ekonomika KEM_ZUP5
KM1 Kvantitativní metody I KM1
KM3 Kvantitativní metody III KM3
KREG_AOEU Aktuální otázky EU KREG_AOEU
KREG_BRKB Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRKB
KREG_BRKM Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRKM
KREG_BRK1 Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_BRK1
KREG_CER Cestovní ruch KREG_CER
KREG_ENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_ENAR
KREG_GCER Marketing cestovního ruchu KREG_GCER
KREG_GIS Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_GIS
KREG_ICT1 ICT pro regionální rozvoj 1 KREG_ICT1
KREG_KAOEU Aktuální otázky EU KREG_KAOEU
KREG_KBRKB Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_KBRKB
KREG_KBRKM Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_KBRKM
KREG_KBRK1 Bezpečnost a rozvoj v krajině KREG_KBRK1
KREG_KCER Cestovní ruch KREG_KCER
KREG_KENAR Environmentální aspekty regionálního rozvoje KREG_KENAR
KREG_KGCER Marketing cestovního ruchu KREG_KGCER
KREG_KGIS Mapy a GIS pro regionální rozvoj KREG_KGIS
KREG_KICT1 ICT pro regionální rozvoj 1 KREG_KICT1
KREG_KKOPB Kohezní politika KREG_KKOPB
KREG_KKOPM Kohezní politika KREG_KKOPM
KREG_KMVSB Management ve veřejné správě KREG_KMVSB
KREG_KOPM Kohezní politika KREG_KOPM
KREG_KORR Organizace v regionálním rozvoji KREG_KORR
KREG_KORR3 Organizace v regionálním rozvoji KREG_KORR3
KREG_KPCER Případové studie z cestovního ruchu KREG_KPCER
KREG_KPREP Příprava a řízení evropských projektů KREG_KPREP
KREG_KREG Regionalistika KREG_KREG
KREG_KRGR Regionální rozvoj KREG_KRGR
KREG_KRGR5 Regionální rozvoj KREG_KRGR5
KREG_KRREM Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_KRREM
KREG_KRRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_KRRP
KREG_KRRRB Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_KRRRB
KREG_KRRR3 Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_KRRR3
KREG_KSKR Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů KREG_KSKR
KREG_KSOG Socioekonomická geografie KREG_KSOG
KREG_KUZE Územní plánování KREG_KUZE
KREG_KVFIM Veřejné finance KREG_KVFIM
KREG_KZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_KZOP
KREG_KZURB Základy udržitelného rozvoje KREG_KZURB
KREG_KZURM Základy udržitelného rozvoje KREG_KZURM
KREG_KZUR1 Základy udržitelného rozvoje KREG_KZUR1
KREG_MOP5 Metodologie odborné práce KREG_MOP5
KREG_MRR Management a regionální rozvoj KREG_MRR
KREG_MVSB Management ve veřejné správě KREG_MVSB
KREG_OPE5 Odborná praxe I REG KREG_OPE5
KREG_OPRM Odborná praxe KREG_OPRM
KREG_OPR1 Odborná praxe 1 KREG_OPR1
KREG_OPR2 Odborná praxe 2 KREG_OPR2
KREG_OPR3 Odborná praxe 3 KREG_OPR3
KREG_OPR4 Odborná praxe 4 KREG_OPR4
KREG_ORR Organizace v regionálním rozvoji KREG_ORR
KREG_ORR3 Organizace v regionálním rozvoji KREG_ORR3
KREG_PCER Případové studie z cestovního ruchu KREG_PCER
KREG_REG Regionalistika KREG_REG
KREG_RGR Regionální rozvoj KREG_RGR
KREG_RGR5 Regionální rozvoj KREG_RGR5
KREG_RME Regionální a municipální ekonomika KREG_RME
KREG_RREM Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_RREM
KREG_RRP Regionální rozvoj a regionální politika KREG_RRP
KREG_RRRB Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_RRRB
KREG_RRR3 Regionální rozvoj regionů Evropy KREG_RRR3
KREG_RRZ4 Regionální rozvoj KREG_RRZ4
KREG_RVV Regionální veřejné vztahy KREG_RVV
KREG_RVV5 Regionální veřejné vztahy KREG_RVV5
KREG_SKO3 Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů KREG_SKO3
KREG_SKR Sociální a kulturní aspekty rozvoje obcí a regionů KREG_SKR
KREG_SKR3 Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů KREG_SKR3
KREG_SOG Socioekonomická geografie KREG_SOG
KREG_UPA5 Urbánní politika a územní agenda v EU a ČR KREG_UPA5
KREG_UPU1 Územní plánování a urbanismus KREG_UPU1
KREG_URE1 Úvod do regionalistiky KREG_URE1
KREG_URI1 Úvod do regionalistiky KREG_URI1
KREG_USG3 Úvod do sociální geografie KREG_USG3
KREG_UZE Územní plánování KREG_UZE
KREG_VFIM Veřejné finance KREG_VFIM
KREG_ZOP Základy odborné práce a práce s informacemi KREG_ZOP
KREG_ZURB Základy udržitelného rozvoje KREG_ZURB
KREG_ZURM Základy udržitelného rozvoje KREG_ZURM
KREG_ZUR1 Základy udržitelného rozvoje KREG_ZUR1
KSP_HGE3 Hospodářská geografie ČR a Evropy KSP_HGE3
KSP_KKRI Kriminologie KSP_KKRI
KSP_KKRI3 Kriminologie KSP_KKRI3
KSP_KKVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KSP_KKVP1
KSP_KML2 Kriminologie KSP_KML2
KSP_KRI Kriminologie KSP_KRI
KSP_KRI3 Kriminologie KSP_KRI3
KSP_KVP1 Kriminalistika - vybrané problémy I KSP_KVP1
KSP_KZPYM Základy psychologie KSP_KZPYM
KSP_MET5 Manažerská etika KSP_MET5
KSP_MKE2 Manažerská komunikace a etika KSP_MKE2
KSP_NKP3 Návykové látky, kriminalita a prevence KSP_NKP3
KSP_OPE5 Odborná praxe I SPEC KSP_OPE5
KSP_OPRM Odborná praxe KSP_OPRM
KSP_OPR5 Odborná praxe SPEC5 KSP_OPR5
KSP_PDE2 Politické dějiny ČR a Evropy KSP_PDE2
KSP_UNH3 Úvod do studia národního hospodářství KSP_UNH3
KSP_ZPS4 Základy psychologie KSP_ZPS4
KSP_ZPYM Základy psychologie KSP_ZPYM
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
ME Manažerská ekonomika ME
MEP Mezinárodní a evropské právo MEP
MEV Mezinárodní ekonomické vztahy MEV
MFV Mezinárodní finanční výkaznictví MFV
MGS Makroekonomie v globálním světě MGS
MIK Mikroekonomie MIK
MK Marketing MK
MK1 Marketing 1 MK1
MK3 Marketing 3 MK3
MLZ Management lidských zdrojů MLZ
MM Marketing management MM
MME Matematické metody v ekonomii MME
MMK Mezinárodní marketing MMK
MMS Mezinárodní měnový a finanční systém MMS
MN Management MN
MNK Manažerská komunikace MNK
MN1 Management 1 MN1
MN3 Management 3 MN3
MOK Mezinárodní organizace a korporace MOK
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MOP Mezinárodní obchod a globální podnikání MOP
MO2 Mezinárodní obchodní operace 2 MO2
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MU Manažerské účetnictví MU
MUC Manažerské účetnictví MUC
MU1 Manažerské účetnictví I MU1
M101DBM Databáze II M101DBM
M101DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF1
M101DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF2
M101IMG Informační management M101IMG
M101MDS Modelování a návrh datových skladů M101MDS
M101MSA Metody statistické analýzy M101MSA
M101PAS Pravděpodobnost a statistika M101PAS
M101POM Pojistná matematika M101POM
M101SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M101SIT
M101SME Systémová metodologie M101SME
M101STA Statistika M101STA
M101ZSI Základy softwarového inženýrství M101ZSI
M102FIP1 Finanční právo I M102FIP1
M102OCP Občanské právo M102OCP
M102OPE Oborové politiky EU M102OPE
M102PCP Právo cenných papírů M102PCP
M102PRK1 Právo korporací I M102PRK1
M102SOP1 Soukromé právo I M102SOP1
M103BAN Bankovnictví M103BAN
M103DIFB Bankovnictví - dif. zkouška M103DIFB
M103DIFE Ekonomie - dif. zkouška M103DIFE
M103DTP Daňová teorie a politika M103DTP
M103FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M103FHS
M103FRI Finanční řízení M103FRI
M103FTP Fiskální teorie a politika M103FTP
M103MFI Mezinárodní finance M103MFI
M103MIK2 Mikroekonomie II M103MIK2
M103MPC Management portfolia cenných papírů M103MPC
M103PEK Peněžní ekonomie M103PEK
M103REP Repetitorium z ekonomie M103REP
M103SEK Světová ekonomika M103SEK
M103VFI Veřejné finance M103VFI
M103ZVF Základy veřejných financí M103ZVF
M104MAE Manažerská ekonomika M104MAE
M104ONE Oceňování nemovitostí M104ONE
M104RPV Řízení vztahů se zákazníky M104RPV
M104SRO Strategické řízení organizací M104SRO
M105OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M105OBAJ1
NEG Negociace NEG
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OFT Obchodování na finančních trzích OFT
OP Obchodní právo OP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OS Obchodní společnosti OS
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PE2 Podniková ekonomika 2 PE2
PM Projektový management PM
POM Psychologie osobnosti manažera POM
PPR Pracovní právo PPR
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PSM Psychologie pro manažery PSM
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
PZM Provozní management PZM
RE Rétorika a komunikace RE
REK_TPM Teorie a praxe managementu REK_TPM
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R1 Ruský jazyk 1 R1
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SFE Strukturální fondy EU SFE
SK Systémy kvality SK
SMI Strategický management a inovace SMI
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
ST Statistika ST
S2 Španělský jazyk 2 S2
UC4 Účetnictví 4 UC4
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
UMK Úvod do marketingu UMK
UMN Úvod do managementu UMN
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
UP3 Účetnictví podnikatelských subjektů III UP3
USO Účetnictví specifických organizací USO
UUC Úvod do účetnictví UUC
UVT Užití výpočetní techniky UVT
VMP Výzkumné metody v podnikání VMP
ZMK Základy marketingu ZMK
ZMN Základy managementu ZMN
ZPR Základy práva ZPR
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.