Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2010 zima2010
Složky
ADZ Aplikace daňových zákonů ADZ
AFC Audit a finanční controlling AFC
AI Aplikovaná informatika AI
AOS Aplikace obchodních smluv AOS
AUD Audit AUD
AVT Aplikace výpočetní techniky AVT
A1 Anglický jazyk 1 A1
A2 Anglický jazyk 2 A2
BAO Bezpečnostní audit v organizaci BAO
BCP Burzy a cenné papíry BCP
BM Bezpečnostní management BM
BOP Bezpečnost a ochrana podnikání BOP
BOPX Odborná praxe BOPX
BP Bakalářská práce BP
BS Státní a nestátní bezpečnostní služby BS
BSBP1 Seminář k bakalářské práci I BSBP1
BSBP2 Seminář k bakalářské práci II BSBP2
B101ADM1 Analýza dat a modelování I B101ADM1
B101AIM Aplikovaná informatika B101AIM
B101BPO Bezpečnost podnikání a ochrana dat B101BPO
B101DBB Databáze I B101DBB
B101EST1 Ekonomická statistika a analytické metody I B101EST1
B101EST2 Ekonomická statistika a analytické metody II B101EST2
B101FMA Finanční matematika B101FMA
B101INM Informatika pro manažery B101INM
B101ISR Informační systémy a jejich řízení B101ISR
B101MAS Matematika - seminář B101MAS
B101MA1 Matematika I B101MA1
B101MA2 Matematika II B101MA2
B101NUV1 Numerické výpočty I B101NUV1
B101OFI Obchodní firma na Internetu B101OFI
B101OIS1 Organizační a informační strategie I B101OIS1
B101OMI Obchodní modely ve světě Internetu B101OMI
B101OPM Opakování středoškolské matematiky LS B101OPM
B101OSY Organizace informačních systémů B101OSY
B101PLP1 Plánování a řízení projektů IS I B101PLP1
B101PMA Pojistná matematika B101PMA
B101RKI1 Řízení kvality (audit) IS I B101RKI1
B101SRI1 Správa a řízení IS I B101SRI1
B101STA Statistika B101STA
B101TEO1 Technologie pro elektronický obchod I B101TEO1
B101TIS1 Technická infrastruktura a síťové technologie I B101TIS1
B101TMM Techniky a metody modelování požadavků B101TMM
B101TSE Tvorba strategie elektronického podnikání B101TSE
B101VIS Vývoj informačních systémů B101VIS
B101ZIM Základy informatiky B101ZIM
B101ZI1 Základy informatiky I B101ZI1
B101ZI2 Základy informatiky II B101ZI2
B102DEP Dějiny práva B102DEP
B102EI3 Evropská integrace II B102EI3
B102EI4 Evropská integrace II B102EI4
B102EPM Evropské politické myšlení a ideologie B102EPM
B102FIP Finanční právo B102FIP
B102LAT1 Latina I B102LAT1
B102LAT2 Latina II B102LAT2
B102MPV Mezinárodní právo a vztahy B102MPV
B102MVZ Mezinárodní vztahy B102MVZ
B102NEU Normy EU B102NEU
B102OBP1 Obchodní právo I B102OBP1
B102OBP3 Obchodní právo II B102OBP3
B102OBP4 Obchodní právo II B102OBP4
B102OCP Základy občanského práva B102OCP
B102OCP1 Občanské právo I B102OCP1
B102OCP2 Občanské právo II B102OCP2
B102PEO Právo a elektronické obchodování B102PEO
B102PEU Právo a ekonomické základy EU B102PEU
B102PFS Právní základy finančních služeb B102PFS
B102PFSP Právní základy finančních služeb B102PFSP
B102PIM Právní informatika B102PIM
B102POL3 Politologie II B102POL3
B102PRP Pracovní právo B102PRP
B102PSZ Právo sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B102PSZ
B102PVL Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání B102PVL
B102PZO Právní základy a právní předpisy související s oceňováním B102PZO
B102PZP Právní základy pojišťovnictví B102PZP
B102SDA Správa daní B102SDA
B102SPP2 Správní právo II B102SPP2
B102SPR1 Správní právo I B102SPR1
B102TEU Vnitřní trh EU B102TEU
B102TPR Teorie práva a státověda B102TPR
B102TRP Trestní právo B102TRP
B102USP Ústavní právo B102USP
B102VEI Vývoj evropské integrace B102VEI
B102VSU Úvod do veřejné správy B102VSU
B102ZCP Základy občanského práva B102ZCP
B103HOP Hospodářská politika B103HOP
B103HSP1 Hospodářská a sociální politika I B103HSP1
B103HSP2 Hospodářská a sociální politika II B103HSP2
B103POE Podniková ekonomika B103POE
B103PSY Psychologie B103PSY
B103PSY1 Psychologie I B103PSY1
B103PSY2 Psychologie II B103PSY2
B103SOC Sociologie B103SOC
B103VPO Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů B103VPO
B103ZEK1 Základy ekonomie I B103ZEK1
B103ZEK2 Základy ekonomie II B103ZEK2
B104BAS Bankovní strategie B104BAS
B104DAR Dějiny architektury B104DAR
B104DIM Dovednosti a image manažera B104DIM
B104FKE Firemní kultura a etické kodexy B104FKE
B104JSK Jednání s klientem B104JSK
B104KRM Krizový management B104KRM
B104LOG Logistika B104LOG
B104MAN1 Management I B104MAN1
B104MBS Marketing bankovních služeb B104MBS
B104MDZ Marketingové dovednosti a znalosti B104MDZ
B104MOC1 Metody oceňování I B104MOC1
B104MVS Marketing výroby a služeb B104MVS
B104MZS Marketing zdravotních a sociálních služeb B104MZS
B104NRO Nástroje řízení a organizace v MSP B104NRO
B104OHM Oceňování hmotného majetku B104OHM
B104ONE1 Oceňování nemovitostí I B104ONE1
B104OPO Oceňování podniků B104OPO
B104OPO1 Oceňování podniků I B104OPO1
B104PFM1 Property a facility management I B104PFM1
B104PLN Plánování v podmínkách MSP B104PLN
B104PMG Projektový management B104PMG
B104POD Podnikání v MSP B104POD
B104POS Pozemní stavitelství B104POS
B104PRZ PR v praxi ZSS B104PRZ
B104PUR PR v praxi MSP B104PUR
B104RLZ Řízení lidských zdrojů B104RLZ
B104RMO1 Rekonstrukce a modernizace staveb I B104RMO1
B104RMS1 Řízení malého a středního podniku I B104RMS1
B104ROZ Řízení a organizace ve zdravotnictví B104ROZ
B104STD Stavební development B104STD
B104TPS Tvorba a hodnocení podnikatelských strategií B104TPS
B104TZB Technická zařízení budov B104TZB
B104TZP Tvorba životního prostředí B104TZP
B104UMA Úvod do managementu B104UMA
B104UZP Územní plánování B104UZP
B104VOK Vedení obchodní korespondence B104VOK
B105BCR Bankovnictví v ČR B105BCR
B105BFS1 Bankopojištění a finanční služby I B105BFS1
B105DIF Bankovnictví - diferenční zkouška B105DIF
B105DOB Devizové obchody B105DOB
B105EBA Elektronické bankovnictví B105EBA
B105EPS Elektronický platební styk B105EPS
B105FRB Finanční řízení bank B105FRB
B105FTR Finanční trhy B105FTR
B105IVP Informační výstupy pojišťoven B105IVP
B105KDT Kapitálový a derivátový trh B105KDT
B105KIN Kolektivní investování B105KIN
B105MBA Mezinárodní bankovnictví B105MBA
B105MPC1 Management portfolia cenných papírů I B105MPC1
B105OPJ Obchodní činnost pojišťoven B105OPJ
B105ORP1 Organizace a řízení pojišťovny I B105ORP1
B105POJ1 Pojišťovnictví I B105POJ1
B105PST Platební styk B105PST
B105RCB Regulace činnosti bank B105RCB
B105SPB Specializované bankovnictví B105SPB
B105SPP1 Systematika pojistných produktů I B105SPP1
B105UFT Úvod do finančních trhů B105UFT
B105UOB Úvěrové obchody B105UOB
B105ZAO Zahraniční obchod B105ZAO
B106FA1 Finanční analýza I B106FA1
B106FP1 Finance podniku I B106FP1
B106RFF1 Řízení firemních financí I B106RFF1
B106RKA Finanční řízení, kontrola a interní audit ve VS B106RKA
B106TPF Teorie a praxe financování firem B106TPF
B106UCE Účetnictví cenných papírů B106UCE
B106UCN Nákladové účetnictví B106UCN
B106UFI Účetnictví finančních institucí B106UFI
B106UNO Účetnictví neziskových organizací B106UNO
B106UVS Účetnictví veřejné správy B106UVS
B106VSS1 Fungování veřejné správy a samosprávy I B106VSS1
B106ZUC Základy účetnictví B106ZUC
B107AA1 Anglický jazyk A1 B107AA1
B107AA2 Anglický jazyk A II B107AA2
B107AB1 Anglický jazyk B1 B107AB1
B107CEJ1 Český jazyk I B107CEJ1
B107DCJA1 Anglický jazyk I B107DCJA1
B107DCJA3 Anglický jazyk III B107DCJA3
B107DCJC1 Český jazyk I B107DCJC1
B107DCJC3 Český jazyk III B107DCJC3
B107DCJF1 Francouzský jazyk I B107DCJF1
B107DCJF3 Francouzský jazyk III B107DCJF3
B107DCJN3 Německý jazyk III B107DCJN3
B107DCJR1 Ruský jazyk I B107DCJR1
B107DCJR2 Ruský jazyk II B107DCJR2
B107DCJR3 Ruský jazyk III B107DCJR3
B107DCJS1 Španělský jazyk I B107DCJS1
B107DCJS3 Španělský jazyk III B107DCJS3
B107NA1 Německý jazyk A I B107NA1
B107NB1 Německý jazyk B I B107NB1
B107OAJ1 Odborný anglický jazyk I B107OAJ1
B107OAJ2 Odborný anglický jazyk II B107OAJ2
B107OAJ3 Odborný anglický jazyk III B107OAJ3
B107ONJ1 Odborný německý jazyk I B107ONJ1
B107ONJ3 Odborný německý jazyk III B107ONJ3
B107VSAJ3 Anglický jazyk III B107VSAJ3
B107VSAJ4 Anglický jazyk IV B107VSAJ4
B107VSAJ5 Anglický jazyk V B107VSAJ5
B107VSFJ3 Francouzský jazyk III B107VSFJ3
B107VSNJ3 Německý jazyk III B107VSNJ3
B107VSNJ4 Německý jazyk IV B107VSNJ4
B108APP Antropologie, psychosociální vývoj a péče o člověka B108APP
B108BPC Biologie a patobiologie člověka B108BPC
B108KOP Komunitní péče B108KOP
B108OPZ Ochrana životního prostředí v řízení MSP B108OPZ
B108OZP Ochrana životního prostředí B108OZP
B108PON Péče o nemocné B108PON
B108VT1 Výpočetní technika I B108VT1
B108VT2 Výpočetní technika II B108VT2
B108ZLT1 Základy lékařské terminologie I B108ZLT1
B108ZLT2 Základy lékařské terminologie II B108ZLT2
B108ZMO1 Struktura a předměty základních medicínských oborů I B108ZMO1
B108ZOS1 Základy ošetřovatelství I B108ZOS1
B110ANJ1 Anglický jazyk I B110ANJ1
B110ANJ2 Anglický jazyk II B110ANJ2
B110NEJ1 Německý jazyk I B110NEJ1
B110NEJ2 Německý jazyk II B110NEJ2
B110VSAJ4 Anglický jazyk IV B110VSAJ4
B110VSNJ4 Německý jazyk IV B110VSNJ4
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
C2 Cizí jazyk 2 C2
DP Daňové poradenství DP
DS Diplomní seminář DS
DSC Daňový systém ČR a států EU DSC
DSS Daňový systém státu DSS
FF Firemní finance FF
FI Finance FI
FM Finanční a pojistná matematika FM
FU Finanční účetnictví FU
IN1 Informatika I IN1
ISR Integrovaný systém řízení ISR
ITM IT v manažerské komunikaci ITM
KAP_OPA6 Odborná praxe PR6 KAP_OPA6
KAP_OPR5 Odborná praxe PR5 KAP_OPR5
KAP_PROBV Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_PROBV
KAP_TPS4 Trestní právo a správní trestání KAP_TPS4
KAP_VPS4 Vybrané problémy správního práva KAP_VPS4
KAP_VPV4 Vybrané problémy studia veřejné správy KAP_VPV4
KAP_VSO3 Veřejná správa a její organizace KAP_VSO3
KAP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KAP_ZBP6
KAP_ZPP5 Základy pracovního práva KAP_ZPP5
KAP_ZPR1 Základy práva KAP_ZPR1
KCJ_AJ11 Anglický jazyk I/1 KCJ_AJ11
KCJ_AJ12 Anglický jazyk I/2 KCJ_AJ12
KCJ_AJ13 Anglický jazyk I/3 KCJ_AJ13
KCJ_AJ14 Anglický jazyk I/4 KCJ_AJ14
KCJ_AJ15 Anglický jazyk I/5 KCJ_AJ15
KCJ_AJ21 Anglický jazyk II/1 KCJ_AJ21
KCJ_AJ22 Anglický jazyk II/2 KCJ_AJ22
KCJ_AJ23 Anglický jazyk II/3 KCJ_AJ23
KCJ_AJ24 Anglický jazyk II/4 KCJ_AJ24
KCJ_AJ25 Anglický jazyk II/5 KCJ_AJ25
KCJ_AJ26 Anglický jazyk II/6 KCJ_AJ26
KCJ_FJ11 Francouzský jazyk I/1 KCJ_FJ11
KCJ_FJ12 Francouzský jazyk I/2 KCJ_FJ12
KCJ_FJ13 Francouzský jazyk I/3 KCJ_FJ13
KCJ_FJ14 Francouzský jazyk I/4 KCJ_FJ14
KCJ_FJ15 Francouzský jazyk I/5 KCJ_FJ15
KCJ_FJ21 Francouzský jazyk II/1 KCJ_FJ21
KCJ_FJ22 Francouzský jazyk II/2 KCJ_FJ22
KCJ_FJ23 Francouzský jazyk II/3 KCJ_FJ23
KCJ_FJ24 Francouzský jazyk II/4 KCJ_FJ24
KCJ_FJ25 Francouzský jazyk II/5 KCJ_FJ25
KCJ_FJ26 Francouzský jazyk II/6 KCJ_FJ26
KCJ_IJ11 Italský jazyk I/1 KCJ_IJ11
KCJ_IJ12 Italský jazyk I/2 KCJ_IJ12
KCJ_IJ13 Italský jazyk I/3 KCJ_IJ13
KCJ_IJ14 Italský jazyk I/4 KCJ_IJ14
KCJ_IJ15 Italský jazyk I/5 KCJ_IJ15
KCJ_IJ21 Italský jazyk II/1 KCJ_IJ21
KCJ_IJ22 Italský jazyk II/2 KCJ_IJ22
KCJ_IJ23 Italský jazyk II/3 KCJ_IJ23
KCJ_IJ24 Italský jazyk II/4 KCJ_IJ24
KCJ_IJ25 Italský jazyk II/5 KCJ_IJ25
KCJ_IJ26 Italský jazyk II/6 KCJ_IJ26
KCJ_NJ11 Německý jazyk I/1 KCJ_NJ11
KCJ_NJ12 Německý jazyk I/2 KCJ_NJ12
KCJ_NJ13 Německý jazyk I/3 KCJ_NJ13
KCJ_NJ14 Německý jazyk I/4 KCJ_NJ14
KCJ_NJ15 Německý jazyk I/5 KCJ_NJ15
KCJ_NJ21 Německý jazyk II/1 KCJ_NJ21
KCJ_NJ22 Německý jazyk II/2 KCJ_NJ22
KCJ_NJ23 Německý jazyk II/3 KCJ_NJ23
KCJ_NJ24 Německý jazyk II/4 KCJ_NJ24
KCJ_NJ25 Německý jazyk II/5 KCJ_NJ25
KCJ_NJ26 Německý jazyk II/6 KCJ_NJ26
KCJ_RJ11 Ruský jazyk I/1 KCJ_RJ11
KCJ_RJ12 Ruský jazyk I/2 KCJ_RJ12
KCJ_RJ13 Ruský jazyk I/3 KCJ_RJ13
KCJ_RJ14 Ruský jazyk I/4 KCJ_RJ14
KCJ_RJ15 Ruský jazyk I/5 KCJ_RJ15
KCJ_RJ21 Ruský jazyk II/1 KCJ_RJ21
KCJ_RJ22 Ruský jazyk II/2 KCJ_RJ22
KCJ_RJ23 Ruský jazyk II/3 KCJ_RJ23
KCJ_RJ24 Ruský jazyk II/4 KCJ_RJ24
KCJ_RJ25 Ruský jazyk II/5 KCJ_RJ25
KCJ_RJ26 Ruský jazyk II/6 KCJ_RJ26
KCJ_SJ11 Španělský jazyk I/1 KCJ_SJ11
KCJ_SJ12 Španělský jazyk I/2 KCJ_SJ12
KCJ_SJ13 Španělský jazyk I/3 KCJ_SJ13
KCJ_SJ14 Španělský jazyk I/4 KCJ_SJ14
KCJ_SJ15 Španělský jazyk I/5 KCJ_SJ15
KCJ_SJ21 Španělský jazyk II/1 KCJ_SJ21
KCJ_SJ22 Španělský jazyk II/2 KCJ_SJ22
KCJ_SJ23 Španělský jazyk II/6 KCJ_SJ23
KCJ_SJ24 Španělský jazyk II/4 KCJ_SJ24
KCJ_SJ25 Španělský jazyk II/5 KCJ_SJ25
KCJ_SJ26 Španělský jazyk II/6 KCJ_SJ26
KEM_AST2 Aplikovaná statistika KEM_AST2
KEM_FBA4 Finance a bankovnictví KEM_FBA4
KEM_GPS3 Globální problémy světa KEM_GPS3
KEM_ISA1 Informační systémy a jejich aplikace KEM_ISA1
KEM_KML6 Krizový management - lidský aspekt KEM_KML6
KEM_KRI5 Krizové řízení KEM_KRI5
KEM_MAE2 Makroekonomie KEM_MAE2
KEM_MAK5 Manažerská ekonomika KEM_MAK5
KEM_MDOV Manažerské dovednosti KEM_MDOV
KEM_MFI5 Mezinárodní finance KEM_MFI5
KEM_MIE1 Mikroekonomie KEM_MIE1
KEM_MLZ4 Management lidských zdrojů KEM_MLZ4
KEM_OEZ6 Ochrana ekonomických zájmů KEM_OEZ6
KEM_OPA6 Odborná praxe EKO6 KEM_OPA6
KEM_OPR5 Odborná praxe EKO6 KEM_OPR5
KEM_PCR6 Postavení ČR ve světové ekonomice KEM_PCR6
KEM_PEK5 Podniková ekonomika KEM_PEK5
KEM_PMA4 Projektový management KEM_PMA4
KEM_SEK2 Světová ekonomika KEM_SEK2
KEM_TIE3 The Transformation and Integration of the Central and East European Countries KEM_TIE3
KEM_TPM3 Teorie a praxe managementu KEM_TPM3
KEM_VFI4 Veřejné finance KEM_VFI4
KEM_VMT4 Vybrané metody a techniky managementu KEM_VMT4
KEM_ZBP6 Zpracování bakalářské práce EKO KEM_ZBP6
KEM_ZIN1 Základy informatiky KEM_ZIN1
KEM_ZMA3 Základy marketingu KEM_ZMA3
KEM_ZUC5 Základy účetnictví KEM_ZUC5
KM1 Kvantitativní metody I KM1
KM3 Kvantitativní metody III KM3
KR Krizové řízení a IZS KR
KREG_AOR6 Aktuální otázky rozvoje regionů KREG_AOR6
KREG_BOB4 Bezpečnost obcí KREG_BOB4
KREG_BSE5 Bakalářský seminář I KREG_BSE5
KREG_BSE6 Bakalářský seminář II KREG_BSE6
KREG_BSM6 Bakalářský seminář KREG_BSM6
KREG_CRR6 Cestovní ruch v regionech KREG_CRR6
KREG_EPE3 Economic policies of the European Union KREG_EPE3
KREG_EUN4 Evropská unie KREG_EUN4
KREG_MOP5 Metodologie odborné práce KREG_MOP5
KREG_OPA6 Odborná praxe REG6 KREG_OPA6
KREG_OPR1 Odborná praxe 1 KREG_OPR1
KREG_OPR2 Odborná praxe 2 KREG_OPR2
KREG_OPR3 Odborná praxe 3 KREG_OPR3
KREG_OPR4 Odborná praxe 4 KREG_OPR4
KREG_OPR5 Odborná praxe REG5 KREG_OPR5
KREG_RME2 Regionální a municipální ekonomika KREG_RME2
KREG_RRO4 Regionální rozvoj KREG_RRO4
KREG_RVV5 Regionální veřejné vztahy KREG_RVV5
KREG_SFO3 Strukturální fondy KREG_SFO3
KREG_SKR3 Sociální a kulturní rozvoj obcí a regionů KREG_SKR3
KREG_UPU1 Územní plánování a urbanismus KREG_UPU1
KREG_URE1 Úvod do regionalistiky KREG_URE1
KREG_ZBP6 Zpracování bakalářské práce REG KREG_ZBP6
KSP_E Etika KSP_E
KSP_HGE3 Hospodářská geografie ČR a Evropy KSP_HGE3
KSP_KML2 Kriminologie KSP_KML2
KSP_MET5 Manažerská etika KSP_MET5
KSP_NKP3 Návykové látky, kriminalita a prevence KSP_NKP3
KSP_OPA6 Odborná praxe SPEC6 KSP_OPA6
KSP_OPR5 Odborná praxe SPEC5 KSP_OPR5
KSP_OPR6 Odborná praxe SPEC6 KSP_OPR6
KSP_PDE2 Politické dějiny ČR a Evropy KSP_PDE2
KSP_SPS6 Sociální psychologie KSP_SPS6
KSP_USE2 Úvod do studia etiky KSP_USE2
KSP_ZBP6 Zpracování bakalářské práce SPEC KSP_ZBP6
KSP_ZEK2 Základy efektivní komunikace KSP_ZEK2
KSP_ZPS4 Základy psychologie KSP_ZPS4
LMU Logistika při mimořádných událostech LMU
LOG Logistika LOG
M Matematika M
MAK Makroekonomie MAK
ME Manažerská ekonomika ME
MEP Mezinárodní a evropské právo MEP
MEV Mezinárodní ekonomické vztahy MEV
MFV Mezinárodní finanční výkaznictví MFV
MGS Makroekonomie v globálním světě MGS
MK Marketing MK
MK1 Marketing 1 MK1
MK3 Marketing 3 MK3
MLZ Management lidských zdrojů MLZ
MM Marketing management MM
MME Matematické metody v ekonomii MME
MNK Manažerská komunikace MNK
MN1 Management 1 MN1
MN3 Management 3 MN3
MOO Mezinárodní obchodní operace MOO
MPH Mezinárodní právo v hosp. praxi MPH
MPV Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní MPV
MR Management rizika MR
MSDP1 Seminář k diplomové práci I MSDP1
MSDP2 Seminář k diplomové práci II MSDP2
MU Manažerské účetnictví MU
MUC Manažerské účetnictví MUC
M101ASW Aplikační software M101ASW
M101DBM Databáze II M101DBM
M101DIF1 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF1
M101DIF2 Informační systémy - diferenční zkouška M101DIF2
M101PAS Pravděpodobnost a statistika M101PAS
M101SIT Služby Internetu a tvorba WWW stránek M101SIT
M101SRS Strategické řízení informačních systémů M101SRS
M101STM Statistické metody M101STM
M101TCN Techniky a CASE nástroje vývoje IS M101TCN
M101ZSI Základy softwarového inženýrství M101ZSI
M102EEI Ekonomické základy evropské integrace M102EEI
M102OBP Základy obchodního práva M102OBP
M102OPE Oborové politiky EU M102OPE
M102PEC Postavení střední Evropy a ČR M102PEC
M102PIF Právo pro informatiku M102PIF
M102POL Politologie M102POL
M102ZAP Základy práva M102ZAP
M103HOP1 Hospodářská politika I M103HOP1
M103MAK1 Makroekonomie I M103MAK1
M103MIK1 Mikroekonomie I M103MIK1
M103POE Podniková ekonomika M103POE
M104DIF1 Oceňování majetku - diferenční zkouška M104DIF1
M104DIF2 Oceňování majetku - diferenční zkouška M104DIF2
M104MAN2 Management II M104MAN2
M104ONE2 Oceňování nemovitostí II M104ONE2
M105BFS2 Bankopojištění a finanční služby II M105BFS2
M105DIF1 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M105DIF1
M105DIF2 Bankovnictví a finance - diferenční zkouška M105DIF2
M105MPA Měnová politika a analýza M105MPA
M105MPC2 Management portfolia cenných papírů II M105MPC2
M105ORP2 Organizace a řízení pojišťovny II M105ORP2
M105POJ2 Pojišťovnictví II M105POJ2
M106DSY Daňový systém M106DSY
M106FHS Finance a hospodaření územní samosprávy M106FHS
M106FP2 Finance podniku II M106FP2
M106FRI Finanční řízení M106FRI
M106UCT Účetnictví M106UCT
M106VF1 Veřejné finance I M106VF1
M106VF2 Veřejné finance II M106VF2
M107OBAJ1 Obchodní anglický jazyk I M107OBAJ1
M107OBNJ1 Obchodní německý jazyk I M107OBNJ1
N1 Německý jazyk 1 N1
N2 Německý jazyk 2 N2
OFT Obchodování na finančních trzích OFT
OP Obchodní právo OP
OP1 Odborná praxe 1 OP1
OP2 Odborná praxe 2 OP2
OZP Ochrana životního prostřední OZP
PA Právní aspekty bezpečnostního managementu PA
PB Požární bezpečnost PB
PE Podniková ekonomika PE
PE1 Podniková ekonomika 1 PE1
PKM Psychologie krizového managementu PKM
PM Projektový management PM
POJ Pojišťovnictví POJ
POL Politologie POL
POM Psychologie osobnosti manažera POM
PPRP Počítačová podpora řízení projektu PPRP
PRH Právo v hospodářské praxi PRH
PSC Psychologie PSC
PSY Psychologie pro ekonomy PSY
PZM Provozní management PZM
RE Rétorika a komunikace RE
rezervace Rezervace (mimořádná událost, zkoušení, ...) rezervace
ROZ Rozpočetnictví ROZ
R1 Ruský jazyk 1 R1
R2 Ruský jazyk 2 R2
SCU Souhrnná cvičení z účetnictví SCU
SK Systémy kvality SK
SMI Strategický management a inovace SMI
SOP Sociální patologie SOP
SRC Situační a rozhodovací cvičení SRC
SSR Soudní a správní řízení SSR
ST Statistika ST
Statnice Statnice Statnice
S2 Španělský jazyk 2 S2
TOO Technická ochrana objektů TOO
UIS Úvod do informačního systému podniku UIS
UMN Úvod do managementu UMN
UP1 Účetnictví podnikatelských subjektů I UP1
UP3 Účetnictví podnikatelských subjektů III UP3
USO Účetnictví specifických organizací USO
UUC Úvod do účetnictví UUC
UVT Užití výpočetní techniky UVT
VMP Výzkumné metody v podnikání VMP
ZMN Základy managementu ZMN
ZPR Základy práva ZPR
ZUC Základy účetnictví ZUC
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.